Ga naar de inhoud

‘Big Sugar’ in Nederland – De versmelting tussen wetenschappers en de suikerindustrie

Uit het rapport ‘‘Big Sugar’ in Nederland – de versmelting tussen wetenschappers en de suikerindustrie’ kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse suikerindustrie in grote lijnen dezelfde strategieën als ‘Big Tobacco’ gebruikt om wetenschap(pers) te beïnvloeden.

2 min leestijd

(Bron: website foodwatch)

De wetenschappers betrokken bij de suikerindustrie uiten zich publiekelijk in lijn met de belangen van deze industrie, waarbij suiker in mindere of meerdere mate wordt verdedigd. Dit kan de wetenschappelijke consensus verstoren, invloed hebben op voedingsbeleid en verwarring zaaien bij de consument.

Uit het onderzoek van foodwatch blijkt dat negen wetenschappers zijn betrokken bij de suikerindustrie, via het Kenniscentrum suiker & voeding (KSV). Voor zes van de negen wetenschappers was er (op meerdere momenten) onvoldoende transparantie over hun toenmalige betrokkenheid bij KSV. KSV wordt gefinancierd door het bedrijf Suiker Unie (recentelijk gewijzigd naar ‘Cosun Beet Company’) en heeft volgens haar eigen statuten als doel: “het behartigen van de belangen van de suikerindustrie”. Het instituut mengt zich geregeld in het wetenschappelijke debat omtrent suiker.

Alle negen wetenschappers doen publiekelijk uitingen in lijn met de belangen van de suikerindustrie: in wetenschappelijke publicaties, KSV-publicaties, congressen en workshops, YouTube-filmpjes en in de media.

Dit komt in grote lijnen hier op neer:

  • suiker in een positiever daglicht plaatsen
  • de negatieve effecten van suikerconsumptie bagatelliseren
  • de aandacht afleiden van suiker
  • regulering en aanbevelingen met betrekking tot suikerreductie bekritiseren
  • de verantwoordelijkheid bij de consument leggen, in plaats van bij de industrie

Uit het onderzoek van foodwatch blijkt dat KSV hierbij in grote lijn dezelfde strategieën als de tabaksindustrie gebruikt om de wetenschap te beïnvloeden:

  • 1) Onderzoek(ers) financieren
  • 2) Onderzoek verspreiden als het de eigen belangen ondersteunt, of bekritiseren als dat niet het geval is
  • 3) De pers en media gebruiken om de eigen belangen te vertegenwoordigen
  • 4) Gunstige onderzoeksresultaten gebruiken om te lobbyen bij beleidsmakers
  • 5) Niet transparant zijn over de betrokkenheid van de industrie

Klik hier voor het volledige rapport (pdf)