Ga naar de inhoud

Bestaan Betekent Zich Verzetten! Movement On The Road ’96 – Imider

Vanaf augustus 2011 heeft de Movement on the Road ’96 (MOR96) de verantwoordelijkheid op zich genomen om de Imider-bevolking te vertegenwoordigen in haar strijd om de bevestiging en erkenning van hun legitieme mensenrechten en burgerrechten. De strijd, die al jaren eerder begon, richt zich tegen het onrecht dat de plaatselijke bevolking in de dorpen rond de Imider zilvermijn in Marokko moet ondergaan. Zo wordt het milieu en de drinkwaterhuishouding door de mijnbouw vernietigd.

4 min leestijd

(Door Thom Holterman, Libertaire orde Foto van de Agraw, de algemene vergadering van de bevolking; hier vindt de discussie plaats over wat er te doen staat en worden de beslissingen op democratische wijze genomen)

In feite vindt de gebruikelijke ontwrichting plaats, hier of in Notre-Dame-des-Landes (Frankrijk, aanleg vliegveld), North Dakota (pijpleiding transport schalie-olie), Groningen (gasboringen en grondverzakkingen)… Het is een mondiale keten van ZAD’s: ‘zones à défendre. Hieronder het verhaal over de langste sit-in in de geschiedenis van Marokko waarover je nooit wat hoort, over geweldloze strijd en directe democratie in een ruig Marokkaans gebied, verteld door de mensen zelf. [Uit het Engels vertaald door ThH]

Het merendeel van de winning van zilver in Marokko komt uit de mijnen van Imider, een van de grootste en rijkste ter wereld. De zilvermijn zou een vitale bron moeten zijn voor ons die hier wonen, maar in werkelijkheid is het een veroordeling tot armoede en sociale uitsluiting. De zilvermijn is voor ons niet een mogelijkheid om de lokale situatie te ontwikkelen. Integendeel, het heeft ons gebrek vergroot door de vervuiling en de verwoesting van het land wegens ongebreidelde exploitatie van deze rijkdom door de koninklijke holding ONA-SNI. De Marokkaanse monarchie is namelijk de meerderheidsaandeelhouder van de mijn van Imider.

We protesteren op geweldloze wijze tegen het beleid van marginalisatie en sociale uitsluiting, tegen de systematische plundering van de natuurlijke hulpbronnen in ons gebied en tegen de discriminatie wat sociaaleconomische rechten van de inwoners van Imider aangaat. In augustus 2011 bezetten we de top van Albban Mount waar het belangrijkste pompstation was dat water aan de zilvermijn leverde, waardoor het functioneren werd geblokkeerd. Sindsdien vormt de Movement on the Road ’96 een permanente sit-in op de top van de Albban Mount, een verzet dat inmiddels van meer dan drie jaar onder moeilijke omstandigheden wordt gepleegd

Sinds het begin van het protest heeft de Imider-bevolking een algemene discussie geopend over hoe de zich voordoende problemen zullen worden opgelost. Op 3 augustus 2011 hebben de inwoners in een algemene vergadering – Agraw – gekozen voor een dialoogcommissie, bestaande uit tien leden uit verschillende dorpen die de gemeente vormen, om adequaat te worden vertegenwoordigd in alle kwesties die betrekking hebben op de acties van MOR96 en om te praten over de rechten en de onderwerpen die de bevolking aandraagt ten aanzien van alle betrokken protesterende partijen.

climate

De MOR96 heeft met het dialoogcomité een orgaan ten behoeve van externe betrekkingen om te kunnen onderhandelingen met allerlei instellingen en om officiële communicatie te bedrijven – ook op het internet – over belangen, prioriteiten en beslissingen. MOR96 is verantwoordelijk voor het organiseren van regelmatige geweldloze protestacties. Eveneens berust bij haar het organiseren van de algemene vergaderingen (Agraw) die alle Imider-bevolkingsgroepen betreffen, voor het bespreken van inhoudelijke problemen en het nemen van gezamenlijke beslissingen. De MOR96 heeft mede de taak om algemene petities te organiseren voor de erkenning van de mensen- en burgerrechten van Imider en andere vormen van vreedzaam protest, die meer en meer door Agraw worden gedeeld en beslist.

De Agraw als de Algemene Vergadering van Imider organiseert aldus de belangrijkste collectieve acties van MOR96. Ze is de basisvorm waarin de bevolking zich verzamelt om te praten en hun stem te laten horen tegen de leefsituatie die wordt opgedrongen door anderen. In deze vorm van protest hebben mensen van alle leeftijden inmiddels deelgenomen aan democratische discussies: iedereen heeft het recht om meningen en kritiek te uiten en om ideeën ten behoeve van gezamenlijke besluitvorming voor te leggen. Kortom, de Agraw is een instrument om te informeren, te bespreken en te beslissen over veel kwesties op democratisch wijze, het is de hoogste uitdrukking van directe democratie, zoals die van oudsher wordt toegepast door de Amazigh (Marokkaanse Berbers; Amazigh betekent ook ‘vrije mens’).

De strijd gaat door: To exist is to resist

[Overgenomen van de site van MOR96: Movement on the road ’96 Imider .]