Ga naar de inhoud

Bernd Heidbreder (KOMITEE) overleden

Op 60-jarige leeftijd is in Venezuela Bernd Heidbreder overleden, die in 1995 Duitsland uit moest vluchten omdat hij ervan werd beschuldigd een uitzettingsbajes in aanbouw te hebben willen opblazen. Hoewel de misdaad allang verjaard was, kon hij nooit naar Duitsland terugkeren.

1 min leestijd

Een snelle vertaling van een stukje van AK op fedbook:

Bernd Heidbreder was een van de drie mannen die Duitsland in 1995 moesten ontvluchten omdat zij ervan beschuldigd werden een deportatiegevangenis in aanbouw in Berlijn-Grünau te hebben willen opblazen.

De drie woonden al vele jaren in Venezuela. Toen de verjaringstermijn dreigde te verstrijken, construeerde het Federaal Parket een nieuwe beschuldiging: “samenzwering” om een explosieve aanslag te plegen en verlengde de verjaringstermijn tot 40 jaar.

Omdat Duitsland zijn uitlevering eiste, werd Bernd Heidbreger in 2014 in Venezuela gearresteerd en zat hij meer dan twee jaar in de gevangenis, hoewel het Hooggerechtshof weigerde hem uit te leveren.

Over zijn asielaanvraag in Venezuela is nooit een besluit genomen. Enkele weken geleden werd bij Bernd een agressieve vorm van kanker geconstateerd, op 27 mei overleed hij na een kort ziekbed. In de taz schreef Wolf-Dieter Vogel een overlijdensbericht dat wij u graag willen aanbevelen (in het Duits, uiteraard).

Op Radio Dreyeckland kunt u luisteren naar een langere reportage van afgelopen november over de geplande aanslag en het verhaal van de drie gezochte mannen.