Ga naar de inhoud

Bedrijfslobby: Klimaat? My ass!

“We stellen ons eerder positief op in het debat over klimaatdoelstellingen, zolang het maar een politiek statement betreft, zonder gevolgen voor de Europese wetgeving over 2030 doelstellingen.”

Dit is een citaatje uit een uitgelekte nota (13 september) van BusinessEurope, de grootste bedrijfslobby van het continent.  De captains of industry maken zich zorgen over een mogelijke aanpassing van de EU-doelstellingen voor 2030, als actualisering na de klimaatconferentie van Parijs (COP21, december 2015) en als inbreng op de klimaatconferentie COP24 van december 2018 in Polen. 

2 min leestijd

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen bij Ander Europa) foto FOEE cc/flickr)

De Europese Commissie overweegt de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 45% te verminderen t.o.v. 1990, terwijl de huidige norm 40% bedraagt, ook het streefcijfer voor het aandeel  hernieuwbare energie zou lichtjes verhoogd worden naar 32%.

Terwijl klimaatwetenschappers deze ambities niet eens voldoende vinden, zet de bedrijfswereld zich schrap en doktert een communicatiestrategie uit om het ‘gevaar’ te bezweren. “We gebruiken de bekende argumenten”, raadt BusinessEurope aan, “die van de level playing field [ Europese bedrijven zouden oneerlijk beconcurreerd worden als ze hogere normen moeten respecteren], en de onmogelijkheid dat wij, Europese producenten, méér moeten doen om de onwil van anderen te compenseren”. Ze zullen ook aandringen op “meer transparantie in de berekeningen” [waarschijnlijk transparanter dan de Volkswagencijfers over dieseluitstoot…] en wijzen op “de risico’s voor instabiliteit”. “Enzovoort”, zegt de BusinessEurope nota, die blijkbaar verwijst naar een in de sector welbekend en goed ge-olied  propagandainstrumentarium.

In een reactie (19 sept) roept Greenpeace de Europese Commissie op om niet toe te geven aan deze “spin, de leugens en de vertragingsmanoeuvers van de Europese bedrijfsdinosauriërs”. De dinosauriërs hebben echter ook bondgenoten onder de homo sapiens,  onder andere bij de Duitse regering. Angela Merkel sprak zich reeds uit tegen een actualisering van de Europese klimaatdoelstellingen. Op veel transparantie in de touwtrekkerij tussen regeringen, Commissie en bedrijfslobby moet men evenwel niet rekenen. (hm)