Ga naar de inhoud

(BE) Meerwaardebelasting goed voor 5,2 miljard euro

De ontbrekende schakel in onze belastingen en belastinghervorming. Een meerwaardebelasting op aandelen kan de Belgische overheid naar schatting 5,2 miljard euro per jaar opleveren. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Leuvens Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) onder leiding van professor Jozef Pacolet. Volgens de onderzoekers is een meerwaardebelasting enkel doeltreffend als ze deel uitmaakt van een ruime fiscale hervorming.

2 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op de website van Attac Vlaanderen)

Voor het onderzoek ging men uit van de meerwaarden van aandelen in 2013. Die zouden 20,7 miljard euro bedragen. Een meerwaardebelasting van 25 % (het huidige tarief van de roerende voorheffing) zou de staat in theorie 5,2 miljard euro opleveren. Dat bedrag stemt overeen met 1,4 % van het BBP. Een belasting op de meerwaarde in het totale financiële vermogen, naar schatting 35 miljard euro, zou de overheid 8,7 miljard euro opleveren (2,3 % van het BBP).

Professor Jozef Pacolet: ”Een meerwaardebelasting op aandelen is een progressieve belasting die voornamelijk de hoge inkomens zal treffen. Rechtstreeks beleggen in aandelen is immers maar weggelegd voor 15 % van de Belgen.” Voor zij met het grootste vermogen zou de meerwaardebelasting de belastingdruk met minder dan vijf procentpunt verhogen.

De onderzoekers merken op dat de invoering van een meerwaardebelasting enkel nuttig is wanneer ze kadert binnen een ruimere fiscale hervorming. Daarin moeten verschuivingen in de volledige belastingmix en de mix van fiscale uitgaven en vrijstellingen worden bekeken.

Het onderzoeksrapport schetst verder de omvang van het vermogen, het belasten van vermogen en vooral het voortduren van ‘niet belasten’. Uit die gegevens blijkt dat de belastingen op vermogen zijn gestegen. Daar staat echter tegenover dat ook het vermogen van de Belgen groter is geworden. Daarnaast zijn ook de fiscale uitgaven en de totale minderontvangsten de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen. De onderzoekers noemen die laatste tendens een ‘ondraaglijke lichtheid van het niet belasten’.

Onlangs publiceerde de Hoge Raad van Financiën een rapport over de mogelijkheden tot ‘Tax Shifting’. Daarin werd ook een meerwaardebelasting op aandelen becijferd. De HIVA-studie, ontstaan onafhankelijk van het rapport, bevestigt de mogelijke opbrengst van een meerwaardebelasting op aandelen in België.

Het onderzoek kadert in een reeks van studies over ‘de kost van het belasten en vaak ook niet belasten’ van diverse vormen van inkomen. Het onderzoeksrapport is beschikbaar op www.hiva.be, samen met een uitgebreide perstekst, en een samenvatting in het Nederlands en in het Frans.

———————–

Contact: professor Jozef Pacolet, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, tel: 016 32 31 49 of 0475 23 32 23, e-mail: Jozef.pacolet@hiva.kuleuven.be