Ga naar de inhoud

ATM: Alternatief Europees Handelsbeleid

Maatschappelijke organisaties eisen andere basis voor Europees handels- en investeringsbeleid.

3 min leestijd

(Bron: supermacht.nl)

Op 26 november lanceerde de Alternative Trade Mandate-alliantie (ATM) een alternatieve visie op het Europese handels- en investeringsbeleid. De ruim 50 maatschappelijke organisaties uit Europa willen een beleid waarin mens en milieu centraal staan en niet het winstoogmerk van een kleine elite van grote bedrijven. De Europese beleidsuitgangspunten spelen een voorname rol tijdens de top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) deze week in Bali, maar ook bij de lopende TTIP-handelsbesprekingen tussen VS en EU.

De alliantie stelt dat basisprincipes zoals mensenrechten, arbeidsrechten en milieubescherming de uitgangspunten moeten zijn van het Europese handelsbeleid. De organisaties doen gedetailleerde voorstellen voor verandering op een aantal verschillende terreinen, zoals voedsel, werk, financiën en grondstoffen. Eén van die voorstellen behelst dat de EU meer zelfvoorzienend zou moeten worden in eiwit- en oliehoudende gewassen als alternatief voor de invoer van soja, palmolie en biobrandstoffen, die een verwoestend effect hebben op het milieu en de kleine boeren in het Zuiden.

De groep doet ook een oproep aan de Europese Unie om Europese bedrijven aansprakelijk te stellen voor schendingen van de mensenrechten, vernietiging van het milieu, belastingontwijking en belastingontduiking in andere landen. Verder doen de organisaties voorstellen voor een nieuw proces voor het initiëren, uitonderhandelen en afsluiten van handels- en investeringsovereenkomsten, waarin een grotere rol is weggelegd voor nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld om zo de greep van grote bedrijven op het beleid te verminderen.

De voorstellen in het Alternative Trade Mandate zijn het resultaat van een vier jaar durend proces, waarbij in heel Europa openbare workshops zijn gehouden en waarbij een breed scala van maatschappelijke organisaties van zowel binnen als buiten de Europese Unie betrokken is geweest. De basistekst gaat vergezeld van een reeks documenten met meer gedetailleerde voorstellen rondom een aantal urgente problemen. De voorstellen zullen de basis vormen van een EU-brede campagne om het handels- en investeringsbeleid in dienst te stellen van mens en milieu, die zich om te beginnen zal richten op de Europese verkiezingen van volgend jaar mei en de kandidaten voor het Europees Parlement zal vragen hun steun te betuigen aan het Alternative Trade Mandate.

Het Alternative Trade Mandate werd op 26 november gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Brussel, waar sprekers uit het Zuiden, de crisislanden in Europa, vakbonden, migrantenorganisaties en het Europees Parlement een toelichting zullen geven op de voorstellen. Vanuit Nederland zijn de organisaties Platform Aarde Boer Consument, SOMO en Transnational Institute erbij betrokken.

Meer informatie:

Meer lezen:
– “Trade: time for a new vision, The alternative Trade Mandate,” ATM, 26 november 2013.
– Specifieke rapporten over democratie, voedsel&landbouw, ruwe grondstoffen en investeringen.

Bron:
Over 50 civil society groups demand a paradigm shift in EU trade and investment policies,” Persbericht Alternative Trade Mandate Alliantie, 25 november
2013.

(verkorte weblink: http://www.supermacht.nl/?p=3165)