Ga naar de inhoud

Antifascisme Conferentie 3 februari

Op zaterdag 3 februari 2018 zal er een Antifa conferentie plaatsvinden in de Occii, Amsterdam. Tijdens de conferentie zal er een programma zijn met o.a. discussies, presentaties, workshops en trainingen.

10 min leestijd

Met de opleving van extreem-rechts op straat en in het parlement, de vele acties van extreem-rechts en de vele anti-fascistische acties daartegen, is het goed om bij elkaar te komen. Een conferentie voor ervaren en minder ervaren anti-fascisten. Om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en te werken aan een sterke anti-fascistische beweging.

Het programma van de conferentie zal onder andere gaan over; Hoe kun je invulling geven aan een concept als Laat Ze Niet Lopen? Hoe ga je effectief te werk in affiniteitsgroepen? En wat kunnen anti-fascisten doen tegen groepen als de PVV en Forum voor Democratie? Maar ook om ons zelf de vraag te stellen of onze acties nog werken en wat er beter kan.

De conferentie begint om 10:00 in de Occii, Amstelveenseweg 134 in Amsterdam en duurt tot 20:00. Het programma kan je binnenkort vinden op http://www.afanederland.org/

—————–

Journalisten, foto’s en opnames
Journalisten zijn op de conferentie niet welkom. Ook is het niet toegestaan foto’s of opnames te maken. Vanuit AFA Nederland zullen er enkele foto’s worden genomen voor het verslag. Hier zullen alle gezichten, zover die op de foto’s staan, worden verwijderd. Merk je dat er toch journalisten binnen zijn, of er iemand foto’s of opnames maakt, meld het aan de deurploeg.

Eten en drinken
Er zal lunch en avondeten zijn. Al het eten is veganistisch zodat iedereen mee kan eten. Ontbijt moet je dus zelf meenemen. Wij vragen de deelnemers aan de conferentie om tot aan het avondeten geen alcohol te nuttigen.

Kosten
Een conferentie organiseren kost geld. Denk aan reiskosten van de sprekers, het huren van de stoelen en het drukken van de posters, flyers en her programmaboekje. Er is bij deze conferentie geen vaste entreeprijs. Wel staan er op meerdere plekken donatiepotten. Als je wat kan missen doneer dan vooral zodat we de kosten van de conferentie enigszins kunnen dekken.

Vertaling
Bij een deel van de presentaties en discussies zal de voertaal Nederlands zijn en bij een deel Engels. Wil je dat er iemand vertaalt vraag het dan even aan het begin van de presentatie of workshop. Je kunt natuurlijk ook altijd een bekende van je al van te voren vragen.

10:30 -12:30 OCCII Grote zaal
Workshop ‘affiniteitsgroepen’ [presentatie is in het Nederlands]
Als je naar een actie of demonstratie gaat kan het zijn dat je, verwacht of onverwacht, voor spannende situaties te staan komt. De politie kan je actie proberen te blokkeren, een mede-activist proberen te arresteren of extreem-rechtse activisten stellen zich agressief of gewelddadig op. Hoe
reageer je hier effectief op en hoe zorg je voor je eigen veiligheid en die van anderen om je heen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je acties meer kans van slagen hebben? De affiniteitsgroep kan een middel zijn om jezelf effectief te organiseren.

Deze workshop, gegeven door een activist van de Anarchistische Groep Nijmegen, zal gaan over het waarom van een affiniteitsgroep, hoe een groep op te zetten en hoe je ermee kunt optreden tijdens acties. De spreker heeft ervaring met het werken met affiniteitsgroepen tijdens protesten en acties in Nederland en daarbuiten. Hij heeft meegewerkt aan de vertaling van ‘Samen – een pamflet over het vormen van affiniteitsgroepen’, een nog altijd veel verspreide brochure die werd uitgegeven ter voorbereiding op de G8-protesten in Heiligendam in 2007 in Duitsland.

11:00 -12:30 OCCII Zaal Boven
Reclaim our Pride in tijden van extreem-rechts
[presentatie is in het Nederlands]
Het politieke klimaat heeft een enorme ruk naar rechts gemaakt. We zien extreem-rechtse tendensen door heel Europa. In Frankrijk zien we Front National met Marie Le Pen en in Duitsland is het de AFD die zijn aantreden in het Duitse parlement heeft gemaakt. In Griekenland spreken we allang niet meer over extreem-rechts, maar van fascisme met de Gouden Dageraad, die zelfs knokploegen organiseert tegen vluchtelingen en moslims. Hoe verhoudt extreem-rechts zich tot de LHBTQI+beweging?

In de VS zien we dat Trump steeds meer witte homo mannen voor zijn ideeën wint en dat deze mannen zich aansluiten bij de Alt-right beweging. Wat zijn de gevolgen van deze verschuiving voor de LHBTQI+community en agenda? Hoe is extreem-rechts verbonden aan de grote vercommercialisering van de LHBTQI+? Maar bovenal, hoe strijden we tegen extreem-rechts en wat is het belang van intersectioneel denken?

Kom en praat mee met de Reclaim Our Pride spreker So Rayatsour!

12:30 13:30 Lunch in de Bollox

13:30 – 15:00 OCCII Grote zaal
Laat Ze Niet Lopen, het concept en de uitwerking
[presentatie is in het Nederlands]
Laat Ze Niet Lopen heeft de afgelopen jaren vaak opgeroepen tot acties tegen extreem-rechtse demonstraties door heel Nederland. Laat Ze Niet Lopen roept op voor decentrale acties op en langs de route van de extreem-rechtse demonstratie. We verzorgen de laatste informatie rond de demonstratie, actiekaarten en een informatievoorziening op de dag zelf.

Soms is het Laat Ze Niet Lopen concept succesvol, maar ook merken we vaak dat mensen het lastig vinden er een invulling aan te geven omdat eigenlijk alles mogelijk is. Daarom lijkt het ons goed het concept verder toe te lichten maar ook te bespreken wat er beter kan en of het concept nog relevant is in deze tijden. Wat kan er verbeterd worden aan het concept? Hoe zorgen we dat meer mensen er aan mee kunnen doen?

13:30 – 15:00 OCCII Zaal Boven
Stop de oorlog tegen migranten
[presentatie is in het Engels]
De EU voert een oorlog tegen migratie en de wapenindustrie maakt de winst.

Migratie wordt door de EU gezien als een bedreiging voor haar veiligheid. Ze ageert hier tegen door haar grenzen te militariseren en te interveniëren in andere landen.

Dit houdt in dat de EU gewapende eenheden naar haar grenzen stuurt, veiligheidshekken bouwt (met de daarbij horende surveillance en detectietechnologie), het gebruik van autonome systemen verhoogt (zoals drones) en de politie in grensgebieden militaire bevoegdheden toeschrijft. Verder voert de EU para(militaire) operaties uit in de Middellandse zee door middel van FRONTEX, zoals Operatie Sophia, voor de kust van Libië samen met NATO steun, opleiding en materialen verstrekt aan (para)militaire grensbewaking in andere landen.

De Europese militaire- en veiligheidsindustrie is zeer invloedrijk geweest in de discussie rondom migratie en het vorm geven van het beleid om migratie tegen te gaan.

Zowel grote bedrijven in die sector zoals Airbus, Thales, Leonardo en Indra, als lobby organisaties als de Europese Organisatie voor Veiligheid, zijn essentiële onderdelen in dit dodelijke ‘spel’. Nadat ze de vraag voor hun grensbeveiligingssystemen hebben verhoogd bieden deze bedrijven hun producten aan als een oplossing voor het stoppen van de migratiestromen, terwijl ze voorheen de oorlogen hebben uitgerust die verantwoordelijk zijn voor diezelfde migratiestromen.

De EU kijkt ondertussen niet alleen de andere kant op, maar werkt ook samen, legitimeert en versterkt, regimes in andere landen die de rechten van de mens schenden.

In het laatste decennia alleen al zijn er 80 biljoen euro aan wapens geëxporteerd vanuit de EU naar landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De deal met Turkije heeft de zogenaamde Balkan Route gesloten, waardoor migranten nu via Libië door de Middellandse Zee moeten reizen. Dit veroorzaakt nog meer doden op zee. Tegelijkertijd voedt de EU de opkomst van nationalisme, racisme, xenofobie en islamofobie door vluchtelingen neer te zetten als een veiligheidsrisico.

Tijdens deze presentatie zullen we de bedrijven die profiteren van de grensmilitarisering onder de loep nemen, om zo de noodzakelijkheid van een collectieve reactie te belichten. Samen richten wij op het vormgeven van deze reactie door de onmenselijkheid van deze bedrijven bloot te leggen en zij die verantwoordelijk zijn voor deze onmenselijkheid ervoor te laten boeten.

15:30 – 17:00 OCCII Grote zaal
Actietraining
[presentatie is in het Nederlands]
De anti-fascistische strijd vindt plaats op vele fronten. Van informatie inwinnen en het verspreiden van posters en flyers tot het schrijven van artikelen en het verspreiden van informatie etc. etc. Daarnaast blijft activisme op straat rond extreem-rechtse evenementen erg belangrijk. Tijdens de training gaan we bezig met het blokkeren van extreem-rechts. Maar dat niet alleen. We verkennen ook de mogelijkheden van straatactivisme bij nieuwe uitdagingen zoals demonstraties van de PVV, bijeenkomsten van Forum voor Democratie en andere nieuw rechtse stromingen die andere tactieken dan klassiek extreem rechts zoals de NVU en pegida gebruiken.

15:00 – 17:00 OCCII Zaal Boven
Zwarte Piet en institutioneel racisme in Nederland.
[presentatie is in het Nederlands]
Jerry Afriyie van o.a. Kick Out Zwarte Piet zal een presentatie geven over de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet en institutioneel racisme in Nederland. Na de presentatie volgt er een gesprek met het publiek over wat we van de afgelopen jaren kunnen leren van de acties tegen Zwarte Piet. Wat waren de successen en hoe kunnen wij de komende jaren met zijn allen in actie komen tegen Zwarte Piet en racisme in het algemeen?

17:00 – 19:00 Teatro Munganga
De opkomst van de AFD in Duitsland – Een uitdaging voor de antifascistische beweging

[presentatie is in het Engels]
In September 2017 behaalde de partij Alternatief voor Duitsland (AFD) 12,6% van de stemmen tijdens de federale verkiezingen, en betrad zo de Bundestag. In de afgelopen drie jaar heeft de AFD zetels verkregen in 13 van de 16 federale staatsparlementen. Het is de eerste keer in geschiedenis van de federale republiek dat een extreemrechtse partij zo sterk is geworden. Het succes van de AFD heeft invloed op het politieke debat in Duitsland en het beleid van de Duitse regering. We zien een opschuiving naar rechts, vooral in het anti-immigratie beleid en op het vlak van veiligheidspolitiek, maar de AFD valt ook de rechten van queers en vrouwen aan.

De AFD werd in 2013 opgericht en begon als een euro sceptische partij die het niet eens was met de EU politiek omtrent de met schulden beladen Zuid-Europese staten. Al snel opende de AFD haar structuren voor verschillende rechtse mensen en groeperingen. Sinds 2015 heeft er een radicalisering plaatsgevonden binnenin de partij, ze is nu de meest invloedrijke extreemrechtse partij en verkondigt haar racistische en nationalistische ideeën openlijk. De leuzen van de partij klinken nu veel meer als de leuzen van de NPD, de Duitse neonazi partij, die veel stemmen verliest aan de AFD. In de schaduw van de AFD hebben zich inmiddels veel racistische, nationalistische en antifeministische groepen verzameld.

Voor de anti-fascistische beweging in Duitsland is de AFD aanpakken een lastige uitdaging. Veel strategieën die voorheen effectief waren zijn niet toepasbaar op de AFD. Antifascisten begonnen een paar campagnes tegen de AFD voor de federale verkiezingen, maar konden de doorbraak van de partij niet tegenhouden. De groep “Anti-fascistische Linke Münster (ALM)” ondersteunde een campagne genaamd “geen stem voor de AFD”. De kameraden van de ALM zullen een overzicht geven van de geschiedenis, onderwerpen en persoonlijkheden binnen de AFD en zullen hun ervaringen delen over hun strijd tegen de partij. Ook hopen ze te leren van Nederlandse antifascisten die bezig zijn met de langdurige strijd tegen Geert Wilders en extreemrechts in Nederland.

19:00 21:00 Eten MKZ

19:30 – 21:00 Studio RPM
Film Gouden Dageraad: Een Persoonlijke Affaire [Film is in het Engels]
De financiële crisis, politieke instabiliteit en familie relaties worden onder de loep genomen in deze documentaire om te onderzoeken hoe leden van de Gouden Dageraad denken en zich voordoen als slachtoffers van het systeem.

De Gouden Dageraad heeft nooit haar ideologie verborgen. Haar invloed op de publieke opinie was voorheen te verwaarlozen, maar de verenigbaarheid van deze ideologie met bepaalde fundamentele waarden van de Griekse samenleving – die worden gepropageerd door geestelijken, het gros van de media en ook door familiesystemen en de politiek – zorgt voor een vruchtbare bodem waarin de organisatie van Gouden Dageraad kan groeien.

De regisseur bekijkt de casus van een persoonlijk standpunt en heeft vele jaren toegewijd aan het benaderen van de neonazi partij die na drie decennia van duister en bloedig bestaan inmiddels de derde plek heeft behaald in Griekse politieke systeem.

www.afanederland.org