Ga naar de inhoud

Akties tegen G8 en Fort Europa

STOP JE
KOP NIET IN HET ZAND, STOP DE G8!

*
Internationale antikapitalistische actiedag ook in Nederland op 5 juli

*
Voorbereidende acties in Nijmegen (29 mei) en Utrecht (13-15 juni)

2 min leestijd
Placeholder image

Een
afgelegen hotel op een eiland in Japan zal in juli 2008 het toneel vormen waar
de G8-top samenkomt. Weliswaar afgeschermd van de rest van de wereld, maar niet
zonder protest. Zaterdag 5 juli is uitgeroepen tot internationale
antikapitalistische actiedag en ook in Nederland laat men van zich horen!!

De G8
is een informele groep van de zeven grootste industriële mogendheden; Canada,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en
Rusland.

De G8,
die achter gesloten deuren bijeenkomt, neemt beslissingen met wereldwijde
economische gevolgen, terwijl de deelnemende staten slechts een minderheid van
de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Slotverklaringen
van de G8 staan steevast vol met mooie woorden over zorg voor de armen op aarde
en de natuur. In de praktijk behartigen de leden voornamelijk de belangen van
de bovenlaag in de industrielanden. Er zijn bijvoorbeeld geen landen uit Afrika
of Latijns-Amerika lid.

Andersglobalisten
zijn van mening dat de G8 helemaal niet bezig is met het bestrijden van
armoede, maar dat het in werkelijkheid gaat om het overheersen van de
wereldwijde krachtsverhoudingen die massale armoede en natuurvernietiging
veroorzaken.

De
andersglobalisten hebben de afgelopen jaren dan ook veelvuldig geprotesteerd
tijdens G8-toppen. Tijdens deze bijeenkomst zal dat niet anders zijn!

In
Utrecht en Nijmegen worden kort voor de G8-top activiteiten georganiseerd:

Op 29
mei komt er een anti-G8 Parcours in Nijmegen (zie voor meer info bataforum)

Utrecht
volgt op 13 juni met een uitgebreid festival. Bands en info op vrijdag 13 juni
in Moira en Acu. De dag daarop, op 14 juni, is er een fietstocht georganiseerd
door Utrecht met aansluitend een gezellige avond in het park (meer info:
info@enterforteuropa.org, tel 06-81021813).

In het
weekend van 5 juli zal het spel ‘enter fortress Europe’ gespeeld worden, jouw
kans om het kapitalistische systeem en Fort Europa te verslaan! Meer informatie
daarover verschijnt in de loop van juni. Aan iedereen de oproep om een team te
vormen en mee te doen.

Meer
informatie en updates verschijnen via posters, flyers en op enterforteuropa.org.

info@enterforteurope.org