Ga naar de inhoud

Aktieoproep ‘Stop WTO’s Doha Ronde’ 7 juli 2008

Het Our World Is Not For Sale-netwerk (OWINFS) roept op tot aktie tegen de Ministeriële Top van de WTO op 21 juli. Deze top is een opzet van voorzitter Lamy om een doorbraak te forceren in de onderhandelingen die ongunstig zal uitpakken voor ontwikkelingslanden, de arme bevolking en het milieu. OWINFS vraagt organisaties om in eigen land zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op politiek en media opdat dit geen succes wordt. (Wordt regelmatig voorzien van updates).
5 min leestijd
Placeholder imageAktieoproep ‘Stop WTO’s Doha Ronde’
6 juli 2008
Our World Is Not For Sale

(vertaling Rob Bleijerveld)

Ministers van een paar tiental landen,
waaronder de VS, de EU, Brazilië, India, Indonesië, de Filippijnen,
Zuidafrika, Kenia en Egypte, komen op 21 juli in Genève bijeen om te
proberen de afsluiting van de Doha Ronde door te drukken. Na jaren
van onderhandelingen, mislukte ministers-toppen, en doorstarts is dit
hun "laatste kans" voordat president Bush opstapt. De
ministers proberen deze wankele ronde tot een einde te brengen
terwijl ze belangrijke wereldwijde prioriteiten als de voedselcrisis,
brandstofprijzen, de wereldwijde opwarming, de armoede en schulden
aan de kant schuiven.

Een daadwerkelijke afsluiting van de
ronde – en daarmee de uitbreiding van de WTO – zal grote
ondernemingen voordeel opleveren, maar zal tegelijkertijd zeer
negatief uitpakken voor arbeiders, vrouwen, consumenten en het
milieu.

Afsluiting van deze ten onterechte als
‘Ontwikkelingsronde’ aangeduide Doha Ronde zal resulteren in:

· Verlies van arbeidsplaatsen,
de-industrialisering en de beslaglegging op ontwikkelingsruimte voor
de komende decennia. Rijke landen eisen nieuwe marktopening van
ontwikkelingslanden hetgeen neer komt op het drastisch snijden in
beschermende tarieven voor fabrieksgoederen en grondstoffen.
· Het levensonderhoud van boeren,
de voedselzekerheid en rurale ontwikkelings zouden onder nog grotere
druk komen te staan. De VS en Europa gaan door met het subsidiëren
van hun landbouwexporteurs, terwijl ze het instellen van belangrijke
beschermingsbepalingen voor miljoenen boeren in ontwikkelingslanden
tegenhouden. Dit is een schandelijk gezien de wereldwijde
voedselcrisis.
· Toenemende privatisering en
deregulering van diensten, waaronder in belangrijke sectoren als
financiën en energie. Recente marktinstabiliteit toont de noodzaak
aan van een grotere interventie in en toezicht op de wereldwijde
financiële (en andere) markten, maar niet van meer deregulering.
· Uitbreiding van de WTO kan de
wereldwijde inzet voor klimaatsverandering tegenwerken.
– De armste landen zullen de
grootste verliezers zijn. Schattingen van de economische opbrengst
van een potentiële Doha deal door verscheidene denktanks en zelfs de
Wereldbank tonen aan dat de kosten voor verlies aan arbeidsplaatsen,
afgenomen beleidsruimte en misgelopen tariefopbrengsten de mogelijk
voordelen van de zogenaamde ‘Ontwikkelingsronde’ veruit
overschaduwen.

We kunnen niet toelaten dat de Doha
Ronde wordt afgesloten. Sociale bewegingen en civil society
organizaties over de hele wereld moeten samen de ondernemersagenda
van de Doha Ronde van de WTO afwijzen. We roepen allen op om:

1. Publieke druk uit te oefenen in
eigen land (media, mobilizaties, campagnes) op het moment dat de
handelsminister richting Genève vertrekt en van 19 tot 21 juli, met
als eis dat de regering besluiten neemt in het belang van de mensen
en niet van ondernemingen of buitenlandse regeringen. Bijgesloten
zijn twee relevante documenten: ‘Basic Talking Points’ en ‘Call to
Action Resources’.
2. Te vragen om een onderhoud met de
eigen handelsminister om de bezwaren tegen de Doha Ronde over te
brengen, te eisen dat de regering niet instemt met het afsluiten van
de Doha Ronde en duidelijk te maken dat alle activiteiten van de
regering in Genève zullen worden gemonitord.
3. Contact op te nemen met de media en
hen te vertellen over de negatieve gevolgen van de WTO voor de
economie, arbeiders, boeren, vissers, vrouwen, consumenten,
klimaatverandering en het milieu.
4. Een landelijke brief te sturen naar
de regering die is onderschreven door verschillende sociale
bewegingen (Er zal binnekort een voorbeeldbrief worden rondgestuurd
die kan worden aangepast).
5. Naar Genève te komen voor het
belobbyen van de handelsminister gedurende de Ministeriële
Conferentie van 19 tot 25 juli en om de media in Genève te vertellen
wat je van de Doha Ronde vindt. Deborah James (djames@cepr.net) van
OWINFS verzoekt je met haar contact op te nemen indien je naar Genève
wilt komen.

Het wereldwijde netwerk Our World Is
Not For Sale is coördineert wereldwijde akties, ondersteunt
nationale campagnes en stelt de internationale media op de hoogte
over acties waar ook ter wereld. Het is zeer belangrijk dat wij op de
hoogte worden gesteld van nationale akties. Neem daarvoor contact op
met Verda Cook (verda.cook@gmail.com) zo dat we jullie aktie kunnen
opnemen in onze lijst en indien je meer aktiematerialen witl
ontvangen. Voor meer informatie over de WTO, zie: http://www.ourworldisnotforsale.org
Links naar bijlagen en
aanvullende informatie (bijgewerkt 8 juli 2008):

* "Basis
gesprekspunten over de WTO
" (6 juli 2008)
Aandachtspunten
die kunnen helpen bij (de voorbereiding van) gesprekken over de WTO
met de eigen handelsminister.

* "Lobby-
en aktiedocumenten van sociale bewegingen over de WTO
" (6
juli 2008)
Weblinks naar lobby- en aktiedocumenten.

*
"Vakbondsbrief
aan NAMA-1
" (8 juni 2008)
Brief van 8 juni 2008 van de
voorzitters van een aantal vakbondskoepels aan de handelsministers
van de NAMA-11 groep (Argentinië, Brazilië, Venezuela, Zuidafrika,
Namibië, Tunisië, Egypte, India, Indonesië en de Filippijnen).
Hierin wordt gevraagd vast te houden aan de standpunten die de groep
in de WTO-onderhandelingen innam ten aanzien van markttoegang voor
industriële goederen.

* "Verklaring
vakbondskoepels uit Latijnsamerika en Caribben over Nieuwe NAMA
Modaliteiten Concepttekst
" (28 mei 2008)
Verklaring van
vakbondskoepels uit Latijnsamerika en het Caribbisch Gebied over de
Nieuwe Concept Modaliteiten Tekst voor de onderhandelingen over
Industriële Goederen.

* "Regering
Bush en handelsminister Schwab hebben geen mandaat om een Doha deal
te tekenen
" (5 maart 2008)
Een analyse van Lori Wallach
van Public Citizen over het ontbreken van een speciaal handelsmandaat
voor de Amerikaanse president. Bush kan niet garanderen dat
toezeggingen door zijn handelsministerie bij de WTO-onderhandelingen
geaccordeerd zullen worden door het parlemant. Dat is belangrijk voor
de bereidheid van de andere WTO-lidstaten om toezeggingen aan de VS
te doen en ook voor de slagingskans van de Doha Ronde.

* New
efforts to move GATS negotiations ignore negative impacts on
financial and food crises!
(30 mei 2008)
Uitleg waarom concepttekst van de
voorzitter van de WTO-dienstenonderhandelingen (van 26 mei 2008 )
strijdig is met de belangen van ontwikkelingslanden; door Myriam
Vander Stichele, voor de Working Group on Services van Our World Is
Not For Sale.