Ga naar de inhoud

Ahaus: tussenopslag mag niet eindeloos duren!

In Ahaus, net over de grens bij Enschede, bestaat sinds 1990 een opslaghal voor kernafval. Deze opslag heeft een vergunning als tussenopslag, waar radioactief afval uit kerncentrales voor een beperkte tijd opgeslagen mag worden, om dan uiteindelijk naar een definitieve opslag overgebracht te worden. Maar die eindopslag is er –ook in Duitsland- nog lang niet en de belofte dat de opslagplaats in 2036 gesloten wordt lijkt dan ook een loze belofte te worden. Zaterdag 9 maart wordt daartegen gedemonstreerd; ook vanuit Nederland. Om half elf vertrekken we zaterdag vanaf het NS station Enschede samen op de fiets.

2 min leestijd

(Overgenomen van LAKA)

In Ahaus is zowel zwak- en middelradioactief afval als hoog radioactief afval opgeslagen. Dat eerste mag daar, volgens de opslagvergunning, tot het jaar 2020 blijven terwijl het hoogradioactief afval tot 2036 in Ahaus opgeslagen mag worden. Maar nu dreigt deze belofte niet nagekomen te worden. Het is namelijk de bedoeling dat het hoogradioactieve afval nog decennia langer in Ahaus blijven zal en het laag- en middelradioactieve afval wil men zelfs zonder enige tijdbeperking in Ahaus laten staan. Daardoor wordt Ahaus van tussenopslag feitelijk eindopslag!
Bovendien zullen vanaf dit jaar (2019) nog grote hoeveelheden hoogradioactief materiaal naar Ahaus getransporteerd worden: hierbij gaat het om hoogverrijkt materiaal uit de onderzoeksreactor Garching bij München; materiaal dat ook voor het maken van atoomwapens gebruikt zou kunnen worden. Daarnaast is er nog steeds sprake van om 152 Castor-containers met brandstofelementen uit Jülich naar Ahaus brengen en op te slaan.

In elk geval is Ahaus het flink zat. Een beperkte tijdsuur voor de afvalopslag was een van de belangrijke voorwaarden waarom 30 jaar geleden een meerderheid in de gemeenteraad toch akkoord is gegaan.

Daarom is er komende zaterdag, 9 maart, een demonstratie in Ahaus om die eisen kracht bij te zetten:

  • Geen transporten van radioactief afval uit Jülich en Gärching naar Ahaus!
  • Geen oneindige opslag voor laag- en middelradioactief afval in Ahaus!
  • Definitieve sluiting van kernafvalopslag in Ahaus, uiterlijk in 2036!

Ook uit Nederland gaan we deelnemen aan de demonstratie: zo wordt vanaf NS Enschede om half elf vertrokken om samen naar Ahaus te fietsen.
Een drietal Nederlandse gemeenten (Haaksbergen, Enschede en Berkelland) hebben al een motie aangenomen waarin gevraagd wordt af te zien van de verlenging van de opslagtermijn en ook om niet nog meer hoogradioactief afval naar Ahaus te transporteren.

(Meer info: https://atommuell-protest.de/) en bij LAKA)