Ga naar de inhoud

Acties voor beter landbouwbeleid – 19 september

In Brussel wordt sinds vorig jaar het lot van ons voedsel en onze boeren besproken. Binnenkort zal voor de eerste keer zowel door het Europees Parlement als door de nationale regeringen besloten worden over de hervorming van de Europese landbouw. Dit is onze kans om een CAP (Common Agracultural Policy / Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) te eisen die goed voedsel en een goede landbouw oplevert. Het is tijd voor verandering! Voeg je bij de menigte boeren, burgers en jongeren uit heel Europa die te voet, per fiets of per tractor op 19 september in Brussel en elders hun eisen kracht bij komen zetten.

2 min leestijd
Placeholder image

In de afgelopen 50 jaar is ons belastinggeld gebruikt om de industriële voedselproductie te ondersteunen. Deze vorm van landbouw brengt het voortbestaan van boeren wereldwijd in gevaar, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Het veroorzaakt wereldwijd enerzijds voedsel-onzekerheid en anderzijds veel voedselafval.

Grootschalige industriële landbouw is afhankelijk van geïmporteerde soja voor veevoer en van fossiele brandstoffen. Ze verergert de klimaatverandering en leidt tot leegloop van het platteland. Wij roepen op tot een grote heroverweging van het voedsel- en landbouwsysteem.

We willen landbouwbeleid dat:

 • Zekere, stabiele, kostendekkende prijzen biedt voor voor boeren en faire prijzen voor consumenten
 • Ons natuurlijk, cultureel en culinair erfgoed naar waarde schat
 • Echte gezinsbedrijven steunt; zowel nieuwe als oudere bedrijven. We mogen niet nog meer boeren verliezen!
 • Subsidies rechtstreeks verbindt aan sociale, milieu-  en dierenwelzijns-criteria. Gemeenschapsgeld voor gemeenschappelijke goederen!
 • Ons meeneemt naar een groenere en meer duurzame landbouw, die agro-ecologische landbouwmethodes promoot
 • De sociale en economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen  versterkt.
 • De teelt van  plaatselijke eiwithoudende gewassen  garandeert,  in plaats van de import van soja
 • Ons verzekert van meer gelijkheid tussen de oude en de nieuwe lidstaten
 • Ons richting voedselsoevereiniteit brengt
 • Haar internationale verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat zowel Europa als het Zuiden meer zelfvoorzienend worden
 • Voedselspeculatie verwerpt en de export van landbouwproducten beneden hun eigenlijke productiekosten  beëindigt.