Ga naar de inhoud

Actie tegen Stockholm Programma in Brussel

30 november en 1 december 2009 in Brussel

– transnationale protesten voor de ingang van de ministeriële EU-bijeenkomst van Justitie en Binnenlandse Zaken –

Stop het vijfjaren programma van dood en detentie!
Bescherming van vluchtelingen en migrantenrechten in plaats van een brute EU-grensregime!
Nee tegen het repressief Stockholm Programma!

4 min leestijd
Placeholder image

Na Tampere en Den Haag zal het Stockholm Programma de komende 5 jaar het kader vormen voor Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) binnen de EU en haar lidstaten. Het nieuwe programma zegt de “ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” op te bouwen. Maar in feite wordt het beleid voortgezet van een nog strikter regime van toezicht en controle en zal een ‘securitisatie’ van het sociale leven bevorderen, terwijl alle burgerrechten en privacy worden ondermijnd ondanks dat het tegendeel beweerd wordt.

Meest getroffen zijn de vluchtelingen en migranten, beschuldigd en gecriminaliseerd als “illegalen” en opgejaagd door nationale grensbewakers en EU-agentschap Frontex. Met de “road map van Stockholm” gaan de EU en de nationale regeringen verder met het escaleren van hun grensregime tot een echte oorlog. De rol van Frontex in de militarisering van de grenzen zal wederom worden versterkt. Vele duizenden mensen zijn omgekomen en verdronken in de afgelopen jaren toen zij probeerden de grenzen van Europa te passeren. Honderdduizenden zijn gedetineerd en gedeporteerd. Refoulement is een dagelijkse praktijk op alle hot spots van de EU-buitengrens: van Hongarije en Slowakije naar de Oekraïne, van Griekenland naar Turkije, van Italië naar Libië en van Spanje naar Marokko. De West-Europese Schengenlanden en Groot-Brittannië zijn de drijvende krachten in het externaliseren van migratiecontrole. Door middel van de Dublinregels worden mensen die asiel zoeken tegen vervolging en erin slagen om de grenscontroles te omzeilen en de Europese bodem te bereiken, gedwongen om in de oostelijke en zuidelijke EU-landen te verblijven of worden er naar toe uitgezet.

Vluchtelingen ontvluchten oorlogsgebieden en vervolging maar ook allerlei vormen van verwoesting. Armoede en ellende achterlatend zijn migranten op zoek naar een beter leven en betere perspectieven. Westerse bedrijven zijn verantwoordelijk voor een historische klimaatramp die de verarming versnelt. Economische wapens uit het globaliserende noorden veroorzaken vernietiging en verhuizingen over het hele globaliserende zuiden. Een scheiding tussen de bewegingen van vlucht en migratie is niet meer mogelijk. Beide weerspiegelen het complexe systeem van mondiale onrechtvaardigheid en dagen het ook uit.

Als bordercrossers in Ceuta of in Oost Europa, als bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, vechtend tegen detentiekampen en voor legalisatie en rechten in heel Europa, niemand kan de transnationale dimensie en het groeiende belang negeren van de strijd van migranten en vluchtelingen. Dat is de achtergrond: mannen en vrouwen, minderjarigen en kinderen die vluchten of hun recht nemen om te bewegen, worden geconfronteerd met afschrikking, mishandeling en discriminatie. Ze worden gearresteerd voor maanden of jaren in gesloten kampen of onmenselijke gevangenissen, hun fundamentele sociale rechten worden geweigerd, ze worden uitgebuit in de laagbetaalde banen, vaak gechanteerd door werkgevers en bedreigd met uitzetting.

Een “vrij, rechtvaardig en veilig” Europa zou er heel anders uitzien:
– nodig is een uitbreiding van de bescherming voor vluchtelingen met inbegrip van elke levensbedreigende omstandigheden;
– nodig is de toegang voor eenieder tot een beter asielstelsel in het land hij/zij heeft gekozen;
– nodig zijn wettelijke mogelijkheden om te migreren naar betere en veilige leefomstandigheden;
– nodig is het recht van vrij verkeer en verblijf voor iedereen, ongeacht herkomst of identiteit.
Al deze behoeften zijn niet meer dan de eerste stappen voor een ander Europa in een wereld met gelijke wereldwijde rechten op een sociaal en politiek niveau.

Met deze eisen nodigen wij jou uit voor een 2-daags programma in Brussel:
Maandag 30 november:
11 uur: persconferentie met deskundigen en getuigenissen uit de verschillende hotspots van de EU-borderregime;
17 tot 19 uur: openbare protest met een zwemvest-installatie in verwijzing naar de strijd van de boatpeople; openbare projecties met stemmen van Pagani en Patras, van Ceuta en Calais;
19.30 uur: panel-discussie: hoe zich te verzetten tegen de oorlog tegen vluchtelingen en migranten? Bescherming van vluchtelingen en migranten rechten in plaats van een grens-regime!
Dinsdag 1 december:
9 (of 8) uur op Schuhmann-Station: protest-actie in de buurt van de EU-JBZ-conferentie gebouw.

Contact: frassainfo@kein.org

============

Actie-bijeenkomst tegen de EU-bijeenkomst van Justitie en Binnenlandse Zaken met Stockholm Programme op agenda Woensdag 25 november, 20.30h, Plantage Doklaan 12 Amsterdam (kan je niet komen die avond, maar wil je wel gaan, geef het door: all included: info@allincluded.nl Website: http://www.allincluded.nl/)