Ga naar de inhoud

Actie tegen afbraak gefinancierde rechtshulp

Deze week voert VRVA Advocaten actie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet met betrekking tot de (door de overheid) gefinancierde rechtshulp. Deze plannen omvatten naast nog verdere verhogingen van de eigen bijdragen, die de afgelopen jaren al fors verhoogd zijn, en verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandverleners nog diverse maatregelen die de toegang tot het recht voor mensen met een laag inkomen in vergaande mate belemmeren.

2 min leestijd

(Bron: VRVA Advocaten foto: Sp.nl)

Zo zal de toegang tot de gefinancierde rechtshulp afhankelijk worden gesteld van toestemming door de Juridische Loketten, met als kennelijke bedoeling dat de rechtzoekende minder vaak een advocaat wordt toegewezen. Daar is op zichzelf niet zo veel mis mee, mits de rechtzoekende dan door het Juridisch Loket zelf of een andere hulpverlener wordt bijgestaan, maar daarvoor wordt geen geld uitgetrokken. Het laat zich aanzien dat dit zal leiden tot verschraling van de rechtshulp.

Ook zullen enkele rechtsgebieden vrijwel geheel van de gefinancierde rechtshulp worden uitgesloten, waaronder een belangrijk gebied als het huurrecht. De onderbouwing van die keuze ontbreekt geheel. In het algemeen wordt gesteld dat de burger zich ook zou kunnen verzekeren voor deze risico’s, maar daarmee gaat het kabinet eraan voorbij dat lang niet iedere burger zich daarvoor kan verzekeren, dat de kwaliteit van de door rechtsbijstandsverzekeraars geboden rechtshulp nog al eens te wensen overlaat en dat in een aannameplicht en verscherpt toezicht op de kwaliteit van de door rechtsbijstandsverzekeringen geboden rechtshulp niet is voorzien.

Intussen zijn per 1 oktober de eigen bijdragen al draconisch verhoogd, met maar liefst een verdubbeling van de eigen bijdrage in de laagste inkomenscategorie, de verplichting tot het betalen van een nieuwe eigen bijdrage bij overname van de zaak door een andere advocaat of bij het declareren van extra uren en een apart verhoogd tarief voor zaken in het familierecht. Ook de voordien bestaande anti-cumulatieregeling, waarbij was voorzien in verlaging van de eigen bijdrage bij meerdere zaken van dezelfde cliënt, is afgeschaft.

De verdere verlaging van de vergoedingen voor advocaten zal hun bereidheid om in bijzondere situaties hier een mouw aan te passen en af te zien van het innen van eigen bijdragen of het procederen voor verlaagde tarieven verminderen, nu hierdoor de vergoeding onvoldoende de kosten voor de kantoorvoering dreigt te dekken.

Daarom deze week actie!! Maandag 11 november staken collega’s in het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Wij verklaren ons solidair! Donderdag 14 november is er een demonstratie op het Plein voorafgaande aan de behandeling van de plannen in de Tweede Kamer. Wij gaan daar naartoe!