Ga naar de inhoud

(A’dam) Vrijdag 26 juli Actie voor Stop op Verkoop Sociale Huurwoningen

Het mag dan zomervakantie zijn, toch gaat de gestage terugloop van het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam Oud-Zuid gestaag door. Door uitverkoop (meestal aan de hoogst biedende) en liberalisatie (vaak door de woning verkamerd te huur aan te bieden).

2 min leestijd

(Bron: Bond Precaire Woonvormen)

Huurdersvereniging Huurders Belang Zuid en Bewonerscommissie Olympia eisen dat dit nu echt stopt. Daarom werd eerder ook actie gevoerd. Elke woning die verkocht of geliberaliseerd wordt is verloren, komt nooit meer terug in de sociale voorraad. De vastgoedcorporaties lijken ook geen beleid te voeren voor behoud van hun bezit in Oud-Zuid. De Key zegt openlijk er van af te willen om zich 100% te kunnen richten op nieuwbouw voor starters (met tijdelijke huurcontracten van vijf jaar). Ymere wil nog 150 woningen verkopen van het Olympia Complex. Onlangs zijn verkocht Marathonweg 9-1 en Theseusstraat 6-1. Ook Alliantie verkoopt: Herculesstraat 70B staat nu te koop voor € 325.000. Rochdale biedt Sportstraat 22-2 te huur aan voor schrik niet € 1500.

Kijken we op de kaart, dan is Marathonweg en omgeving een oase van corporatiebezit. Met daar buiten particuliere huur en koopwoningen. Die oase mag níet opgeslokt worden. Dat zou ten koste gaan van de diversiteit. En er is een schreeuwende behoefte: de wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen tot ver boven de tien jaar.

ACTIE! Vrijdagmiddag 26 juli wordt een manifestatie gehouden op de stoep van de pas een paar dagen geleden verkochte woning: Marathonweg 8-1. Muziek, sprekers, spandoek, protestborden, veel mensen, pers. Actie start om 16.00, sprekers zijn gepland van 17.00 tot 17.30. Einde van deze korte, felle prikactie is tegen 18.00.

De Bond Precaire Woonvormen is solidair. Iedereen wordt opgeroepen om te komen. Maak er gebruik van nu er actie is! Maak er een massale happening van!

Deel het Facebook event Prikactie #StopVerkoop Olympia en lees meer op de website van Huurdersbelang Zuid.