Ga naar de inhoud

8e 2.Dh5-festival 23-25 november in Amsterdam

Dit jaar vindt het 2.Dh5-festival wederom plaats in Amsterdam. De 8e editie zal in het weekend van 23-25 november gebeuren, in OT301 en (zaterdagavond) OCCII/De Binnenpret. Het festival wordt elk jaar georganiseerd om discussies aan te wakkeren en activistische bewegingen zichtbaar en toegankelijk te maken. Dit jaar wordt het programma opgebouwd rond het thema ‘vlam in de pan’. Ondanks de crisis en de sociale afbraak is er nog weinig weerstand en verzet zichtbaar in vergelijking met Spanje, Griekenland of Quebec. Wat moet er gebeuren zodat ook hier de vlam toch in de pan zal slaan?

2 min leestijd
2dh5nw

Sinds 2008 zijn de tegenstellingen binnen het kapitalisme weer duidelijk zichtbaar. Om de economie te redden, en meer in het bijzonder het bankwezen, wordt de schuldenlast verplaatst van banken naar staten. De staten schuiven op hun beurt de rekening door naar de burgers door extreme bezuinigingen door te voeren onder het mom van ‘hervormingen’. Die hervormingen houden in dat sociale vangnetten worden weggeknipt: uitkeringen worden uitgekleed, pensioenen staan op de tocht, ontslagrecht wordt aangetast, zorg wordt steeds duurder. Daarnaast worden tal van maatschappelijk relevante instanties of voorzieningen kapot bezuinigd zoals onderwijs, openbaar vervoer, kunst en cultuur. Dit heeft tot gevolg dat de armoede toeneemt, zowel voor werkenden als niet-werkenden.

 

Men zou dus kunnen stellen dat de *objectieve voorwaarden* aanwezig zijn opdat mensen in verzet zouden komen tegen het neoliberale crisisbeleid en de politiek die dat mogelijk maakt. Dat mensen de polder verruilen voor de barricades en zich gaan organiseren en acties gaan voeren tegen de sociale afbraak. Tot onze grote verbazing blijft het grootste deel van de bevolking in Nederland zich wentelen in apathie. Hier en daar zie je een opleving van verzet, maar dat is eerder uitzonderlijk en zelden van lange duur.

 

Toch gebeurt er van alles elders in de wereld. In Noord-Afrika en het Nabije Oosten zijn mensen tegen hun dictators in opstand gekomen voor meer vrijheid. In de VS en delen van Europa is er een beweging op gang gekomen van pleinbezetters die ijver(d)en voor ‘echte’ of directere democratie en tegen de uitbuiting van velen door weinigen.

 

In Nederland is dit slechts in erg beperkte mate gelukt, slechts enkele duizenden mensen hebben zich op de pleinen vertoond. Het verzet tegen de ongeziene bezuinigingen van Bruin 1 en de verregaande sociale afbraak was marginaal en – op enkele welkome uitzonderingen na – weinig strijdbaar. Kennelijk zijn er nog andere, meer subjectieve elementen waardoor mensen zich niet massaal verzetten tegen die ‘hervormingen’.

 

De voorbereidingsgroep van 2.Dh5 werkt aan een aparte tekst die we binnenkort verspreiden. Daarin gaan wij op zoek naar mogelijke oorzaken (en verklaringen) voor de Hollandse lamlendigheid en willen wij (inspiratie)bronnen voor verzet identificeren. Deze tekst dient voor het voeden van de maatschappelijke discussies en als vertrekpunt voor de deelnemers aan het festival.

 

Meer informatie: www.2dh5.nl