Ga naar de inhoud

7/11: infoavond over arbeid in intensieve tuinbouw

3 min leestijd
Placeholder image

Informatie- en discussieavond over arbeid in de intensieve tuinbouw Zuid-Spanje, Zuid-Frankrijk en het Westland

Tijd: Maandag 7 november, 20.00 uur,
Plaats: Plantage Doklaan 8-10 Amsterdam

Op 10 oktober vond aan de Plantage Doklaan een uitwisseling plaats met de Coalition of Immokalee Workers (CIW) uit Florida over hun strijd, als organisatie van landarbeiders, tegen de fastfoodketen Taco Bell, om hogere prijzen en dus lonen. De CIW zocht samenwerking in Europa om sterker te staan tegen -ook andere- ketens.

Afgesproken werd om daadwerkelijk te zoeken naar mogelijkheden om ook hier de zaak op te pakken. De bijeenkomst van 7 november moet daar een eerste stap in zijn. Hoe is de situatie in Europa en wat zijn mogelijke richtingen om verder te gaan? Waar liggen bondgenoten?

Peter Gerber van CODETRAS uit Zuid-Frankrijk zal over zijn omgeving vertellen, maar ook over de situatie in de provincie Almeria in Zuid-Spanje, waar hij als lid van het Europees Burger Forum1 nauw betrokken is bij de ondersteuning van de kleine landarbeidersbond daar, de SOC.

CODETRAS is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties2 die de rechten van migranten seizoenswerkers verdedigen in de Bouches-du-Rhône, in Zuid-Frankrijk. Ze hebben o.a. veel aandacht gevraagd voor de OMI-contracten3. In dit systeem, dat al enkele decennia bestaat, is de seizoensmigrant voor zijn vergunning aan de werkgever gebonden. Daarbij worden premies enz. voor verzekeringen op Frans niveau betaald, maar vinden de bijbehorende uitkeringen volgens niveau van het herkomstland plaats. Door de afhankelijkheid van de werkgever is het voor werknemers erg moeilijk zich tegen een werkgever te verweren en de omstandigheden waaronder deze werkers werken en leven (vaak op de tuin), zijn dan ook vaak abominabel. CODETRAS steunde met publiciteit, maar ook met acties en bijvoorbeeld juridische bijstand. Deze zomer werden voor het eerst successen geboekt toen een van Frankrijks grootste perziktelers na een staking gedwongen werd achterstallige lonen te betalen.

In de streek rond El Ejido, bij Almeria, in Zuid Spanje probeert de kleine vakbond SOC (Sindicato de Obreros del Campo) op te komen voor de belangen van de 40.000 dagloners die daar in de 32000 hectare plastic kassen werken. Het is een enorme taak waar de kleine bond mee geconfronteerd wordt: er heerst grote armoede onder de werkers, die vaak onder stukjes plastic tussen de kassen wonen en die feitelijk bijna rechteloos zijn op de arbeidsplaats. De migranten en de vakbond worden daarnaast regelmatig gefronteerd met geweld vanuit de lokale bevolking en werkgevers, die vaak de autoriteiten aan hun kant vinden. De SOC probeert met het opzetten van drie ontmoetingshuizen de werkers de gelegenheid te bieden bij elkaar te komen, en voorlichting en rechtssteun enz toegankelijker te maken.

Informatie over het Westland wordt gegeven door OKIA, dat samen met Stek een uitgebreid onderzoek verrichtte naar de achtergronden van dertig jaar illegale tewerkstelling in de glastuinbouw aldaar. http://www.steknet.nl/achterglas.pdf

Uit eigen kringen kan verder verteld worden over de Britse campagne tegen supermarkten als Europees voorbeeld van een ketenbrede aanpak (zie: http://www.breakingthearmlock.com/).

Met de discussie over dit onderwerp komt een hoop bij elkaar: de ontwikkelingen in de voedselketen, inkoopmacht van (supermarkt-)ketens, precarisering van de arbeid, illegalisering van migranten
We hopen uit al die hoeken mensen bij elkaar te krijgen.

Organisatoren van de avond zijn oa.: XminY, A SEED, OKIA..

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)