Ga naar de inhoud

52 Jaar gevangenis wegens vlucht naar Europa

Een schandalige veroordeling van een Syrische vluchteling op Lesbos tot 52 jaar gevangenisstraf. Proceswaarnemers uiten zware kritiek op de criminalisering van migratie.

6 min leestijd

(Door Christian Peacemaker Teams – Nederland. foto Steve Evans, CC2.0/Flickr: Niet erkende vluchtelingen op Lesbos maken eigen onderdak)

Op vrijdag 23 april 2021 vond in Mytilini op het Griekse eiland Lesbos het proces plaats tegen de jonge Syrische vluchteling K.S.. Hij werd veroordeeld tot 52 jaar gevangenisstraf voor ‘illegale binnenkomst’ en het ‘faciliteren van illegale binnenkomst’. Proceswaarnemers van de initiatieven ‘You Can’t Evict Solidarity’ (Je kunt solidariteit niet uitzetten), Christine Peacemaker Teams – Aegean Migrant Solidarity (Solidariteit met Egeïsche migranten) en borderline-europe (Grenslijn-Europa) beschouwen de uitspraak als schandalig. Ze bekritiseren het oneerlijke proces en eisen nogmaals de onmiddellijke vrijlating van de verdachte.

Tijdens het proces beschreef de verdachte K.S. hoe hij met zijn gezin de burgeroorlog in Syrië ontvluchtte naar Turkije. Daar weigerde hij deel te nemen aan de Turkse militaire operatie in de burgeroorlog in Libië en werd vervolgens gevangen gezet en gemarteld. Het lukte hem om met zijn vrouw en zijn drie kleine kinderen naar de EU te vluchten. Toen het gezin het Griekse eiland Chios bereikte in het begin van maart 2020 werd hun een maand lang het recht op asiel ontzegd, zoals alle mensen die toen in Griekenland aankwamen. Zoals ook beschreven in de getuigenis van CPT-Solidariteit met Egeïsche migranten, is de achtergrond hiervan dat de Griekse staat het recht op asiel onrechtmatig had opgeschort als onderdeel van een politiek geschil tussen Turkije en de EU, en systematisch strafrechtelijke vervolging instelde wegens ‘illegale binnenkomst’ tegen migranten die bescherming zochten in Europa. Daarnaast werd K.S. valselijk beschuldigd van het besturen van de boot waarmee hij en zijn gezin op Chios aankwamen en aangeklaagd wegens het ‘faciliteren van illegale binnenkomst’ (mensensmokkel) en het ‘uitlokken van schipbreuk’ (het in gevaar brengen van levens).

Een proceswaarnemer legt de achtergrond van deze aanklachten uit. “Het inbrengen van dergelijke aanklachten tegen migranten die aankomen op Griekse eilanden en hen als schippers bestempelen, is al verschillende jaren de systematische aanpak door de Griekse staat. Het is gebaseerd op de absurde aanname dat de bestuurder van een opblaasboot die mensen vervoert die bescherming zoeken, een smokkelaar is. Vaak zijn de verdachten zelf op zoek naar bescherming en zijn ze gedwongen om de boot te besturen. In de praktijk betekent het vervolgen van ‘smokkelaars’, dat iemand die op een opblaasboot zit wordt beschuldigd van het besturen van die boot, of hij dat nu deed of niet. Meestal worden deze mensen ter plekke gearresteerd zonder voldoende bewijs en maandenlang in voorarrest gehouden. Wanneer hun zaak dan eindelijk voorkomt, duurt het proces gemiddeld slechts 38 minuten en worden ze veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, in sommige gevallen zelfs meer dan 100 jaar, met daarbij nog zee r hoge boetes. Voor de aanklachten die werden ingediend tegen K.S. is de gemiddelde straf 93 jaar. De procedures verlopen niet eerlijk en ook niet volgens de regels van de wet. We weten van honderden van zulke zaken van mensen die op deze beschuldigingen vastzitten in Griekse gevangenissen, zoals blijkt uit een rapport van CPT-Solidariteit met Egeïsche migranten, borderline-europe en Deportation Monitoring Aegean (Egeïsch Deportatietoezicht). Recentelijk, vorig jaar nog, werden in zo’n proces onder andere de twee vluchtelingen Amir en Razouli veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf; ze zitten nu in een Griekse gevangenis in afwachting van hun hoger beroep in maart 2022.”

Na meer dan een jaar in voorarrest en nadat het proces kort van tevoren werd uitgesteld tot vrijdag 23 april 2021, werd de verdachte K.S. in slechts een paar uur achter gesloten deuren veroordeeld tot 52 jaar gevangenisstraf voor ‘illegale binnenkomst’ en het ‘faciliteren van illegale binnenkomst’. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar plus een jaar voor elke persoon op de boot. Daarnaast legde de rechtbank hem een boete van € 242.000 op. Deze hoge straf werd opgelegd ondanks het feit dat hij werd vrijgesproken van ‘het in gevaar brengen van menselijk leven’ en ‘ongehoorzaamheid’.

K.S. werd berecht, niet omdat hij schuldig was aan de specifieke ‘misdaden’ waarvoor hij was aangeklaagd, maar als een zondebok om de migratie naar Europa in het algemeen te veroordelen. K.S. kreeg van de rechtbank en de jury denigrerende opmerkingen te horen, zijn islamitische geloof werd in twijfel getrokken en hem werd gevraagd waarom hij niet in Syrië was gebleven om voor zijn land te vechten. Het proces zat vol grote onregelmatigheden. Zo was bijvoorbeeld de zaak van de aanklager gebaseerd op een lijst met tegenstrijdige aantallen van de mensen op de boot. De hoofdgetuige van het Openbaar Ministerie, een officier van de kustwacht, legde een gedetailleerd getuigenis af maar gaf geen antwoord op de belangrijke vraag of hij de verdachte de boot ook had zien besturen. De vrouw van de verdachte getuigde op haar beurt en verklaarde dat hij de boot niet had bestuurd. Toen de officier van de kustwacht aan het eind van zijn getuigenis verklaarde dat K.S. vrijgelaten zou moeten worden omdat hij een oorlogsgebied ontvluchtte, antwoordde de aanklager dat hij in Turkije had kunnen blijven – onvoorstelbaar, want K.S. was daar gevangen gezet en gemarteld.

Zijn advocaten van het Juridisch Centrum Lesbos gingen onmiddellijk na de uitspraak in hoger beroep. De tijd tot de hoorzitting in hoger beroep (vermoedelijk over ongeveer een jaar) blijft K.S. vastzitten in de beruchte Korydallos-gevangenis op het Griekse vasteland.

Johannes Körner van de campagne ‘You can’t evict Solidarity’ zegt over het vonnis: “Zowel wij als de initiatieven CPT-Solidariteit met Egeïsche migranten en borderline.europe zullen de verdachte in solidariteit blijven steunen. We roepen Griekenland en de Europese Unie op om met onmiddellijke ingang de willekeurige detentie van migranten te beëindigen, en om de verdachte vrij te spreken en onmiddellijk te laten gaan. Daarnaast moeten soortgelijke hangende zaken worden geseponeerd, of moeten de processen elders plaatsvinden dan in de partijdige rechtbank van Mytiline.”

Een lid van Christian Peacemaker Teams – Solidariteit met Egeïsche migranten voegt daar het volgende aan toe:

“Migranten die hun toevlucht zoeken in Europa en worden beschuldigd van de misdaad van het faciliteren van illegale binnenkomst, kunnen niet rekenen een eerlijk proces bij de rechtbank van Mytilene. K.S. werd veroordeeld zonder enig bewijs dat hem identificeerde. Dit wijst op een rechtssysteem dat tegemoet komt aan de luide stem binnen de lokale samenleving die een zondebok zoekt voor de migratie naar het eiland.”

___

Dit bericht maakt deel uit van de maandelijkse nieuwsbrief van Christian Peacemaker Teams – Nederland. De laatste editie daarvan is hier te raadplegen. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.  Christian Peacemaker Teams – Nederland

Dit bericht wordt verspreid via het VredesNieuws-systeem.