Ga naar de inhoud

5 Koopkrachtknallers SP

De SP gaat actie voeren om de lonen en uitkeringen omhoog te krijgen en de kosten van levensonderhoud omlaag. Daartoe organiseert de SP een ‘kosten omlaag tour’ met bijeenkomsten in het hele land. Op 31 augustus is er een bijeenkomst in Amsterdam. De regionale bijeenkomsten moeten uitmonden in een protest op zaterdag 17 september in Den Haag aan de vooravond van Prinsjesdag. Voor de tour en de bijeenkomst in Den Haag heeft de SP een noodplan gemaakt. Zij noemen dat de ‘5 koopkrachtknallers’.

3 min leestijd
 
(Bron: emaillijst bijstandsbond)

1. Betaalbare boodschappen

Door de enorme prijsstijgingen is het doen van boodschappen voor steeds meer mensen een probleem. Eten kunnen kopen is een basisbehoefte. Uitgerekend de supermarkten maakten hoge winsten in de coronacrisis en hebben veel personeel met een laag loon in dienst. De inflatie wordt aangejaagd door hoge bedrijfswinsten.

Deze hoge winsten moeten daarom niet onder de aandeelhouders worden verdeeld, maar ingezet worden om de prijzen te dempen, bijvoorbeeld door de BTW op boodschappen tijdelijk te verlagen.

2. Een lagere energierekening

De energierekening stijgt ongekend hard. Met name de mensen in slecht geïsoleerde huizen en met een slecht (flexibel) energiecontract voelen dit het hardst. De energierekening moet nu direct omlaag door tijdelijk de belasting op gas (in de eerste schijf voor huishoudens) naar nul te brengen. Hier heeft iedereen wat aan.

Door het privatiseren van onze energiebedrijven is de zeggenschap weggegeven. Voor de langere termijn willen we onze energievoorzieningen weer in eigen hand brengen en zoveel mogelijk woningen isoleren en zonnepanelen leggen. Te beginnen bij de slechtst geïsoleerde huizen, waar de energierekening dan snel omlaag kan.

3. Kosten voor tanken omlaag

De grote oliebedrijven maken miljarden winst, maar het tanken aan de pomp is bijna niet meer te betalen. Het kabinet heeft de accijns op benzine (17 cent) en diesel (11 cent) een klein beetje verlaagd, maar dit is zo weinig dat tanken nu alweer duurder is.

De accijns moet daarom nu veel verder omlaag, zoals andere landen ook doen. Dat merk je direct aan de pomp. De grote oliebedrijven moeten meer belasting betalen over hun miljardenwinst waar we dit van kunnen betalen.

4. Bevriezen van de huur

De huren worden per 1 juli weer verhoogd, maar moeten worden bevroren. Honderdduizenden huurders hebben nu al moeite om de huur te betalen en een verdere huurstijging is niet op te brengen.

Afgelopen jaar hebben we buiten en binnen het parlement gestreden voor een lagere huur en is het ons uiteindelijk gelukt om de huren in de sociale sector te bevriezen, daar ging de huur dus niet omhoog. Dat moet dit jaar weer gebeuren.

5. Afschaffen van het eigen risico

Zorg moet er zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Met name ouderen en mensen met een chronische ziekte betalen standaard 385 euro aan eigen risico. Dit terwijl er eerst een indicatie van de huisarts nodig is en ziek zijn dus geen keuze is. Dit is een oneerlijke boete op ziek zijn en daarom schaffen we het eigen risico af.

Daarnaast wordt de zorgpremie afhankelijk van je inkomen en dit is gunstig voor mensen met een lager en middeninkomen. Veelverdieners gaan meer betalen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Tot zover de 5 punten.

Daarnaast wil de SP een hoger minimumloon van 15 euro per uur, met daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen.

De SP wil dit betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten betalen.