Ga naar de inhoud

5 febr.: Seminar over Associatie-verdrag EU-Midden Amerika

De volgende ronde in de onderhandelingen over een associatie-verdrag
vindt van 26-30 januari plaats in Brussel. In dit kader presenteren
FIAN-Sweden, FIAN-Nederland, Transnational Institute en XminY twee
sprekers uit Midden-Amerika die kijken naar het effect van de
associatieverdragen op mensenrechten. (english version below)

4 min leestijd
Placeholder image

Seminar over Associatie-verdrag EU-Midden Amerika

Donderdag 5 februari, 16.00-18.30 uur
Plek: Transnational Institute
De Wittenstraat 25, Amsterdam
Gratis toegang
Voor meer informatie: www.fian.org / www.tni.org / www.xminy.nl

De ‘associatieverdragen’ tussen de EU en Midden-Amerika, en het recht op voedsel.

De EU heeft beloftes gedaan om een coherent beleid te voeren. Alle gebieden van beleid zouden in dezelfde richting moeten werken en moeten bijdragen aan armoedebestrijding en evenzeer mensenrechten en democratie bevorderen. De EU heeft ook verantwoordelijkheid door haar internationale verdragen, zoals handelsverdragen, om zorg te dragen dat het recht op voedsel van mensen niet verkracht wordt. Maar hoe coherent is dat beleid van de EU? Zijn het handelsbeleid en het landbouwbeleid wel gericht op het behalen van de gestelde doelen. Welk beleid voert de boventoon en wat zijn daar de gevolgen van?

Nadat wat achtergrondinformatie gegeven is over de associatieverdragen tussen de EU en Midden-Amerika, zullen deze sprekers een discussie inleiden over de effecten op mensenrechten, met nadruk op het recht op voedsel, het recht op water en de rechten van vrouwen, en op de kritiek vanuit de samenleving. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het CAFTA-verdrag tussen de VS en Midden-Amerika.

FIAN, Food First International en Action Network zijn de internationale mensenrechtenkoepel die campagne voeren voor het mensenrecht op afdoende voedsel wereldwijd.

Transnational Institute is een internationaal netwerk van activisten en onderzoekers die een kritische analyse beogen van de hedendaagse en toekomstige mondiale problemen, met het oogmerk om intellectuele steun te bieden aan bewegingen die de wereld in een meer democratische, eerlijke en ecologisch duurzame richting willen brengen.

XminY Solidariteitsfonds is een onafhankelijk fonds dat al veertig jaar groepen en organisaties over de hele wereld steunt.

————–

Donderdag 5 februari, 16.00-18.30
Plek : Transnational Institute Seminar Room
De Wittenstraat 25, 1052AK,
Amsterdam

Inleiding: Brid Brennan (Alternative Regionalisms, TNI)
Gastsprekers: Jesus Garza (FIAN-Honduras / Coalición Hondurena de Accion Ciudadana – CHAAC) and Yadira Minero (Centro de Derechos de Mujeres – CDM)

Gratis toegang en afsluitende borrel 18.30!!

Voor meer informatie: www.fian.org , www.tni.org , www.xminy.nl

Stuur een email om aan te melden naar: fian.nederland@gmail.com

——————————-


English

Seminar on EU-Central America Association Agreements
Transnational Institute – 26.01.2009 13:03

Thursday 5th February 16.00-18.30
Venue: Transnational Institute
De Wittenstraat 25, Amsterdam
Free Entrance
For more information: www.fian.org / www.tni.org / www.xminy.nl

Association agreements between the EU and Central America, and the Right to Food

The next round of negotiations for the association agreement between the EU and Central America will take place in January 26-30 in Brussels.
Following this round FIAN-Sweden, FIAN-Nederland, Transnational Institute and XminY bring two civil society speakers working on the impact of association agreements on Human Rights.

The EU has made commitments to conduct a coherent policy. All areas of policy should strive in the same direction and contribute to poverty reduction, and likewise promote human rights and democracy. The EU also has responsibility through its international agreements, such as trade agreements, to ensure that people’s right to food is not violated. But just how coherent is EU policy? Do the trade and agricultural policies aspire to reach proposed development goals? What policy does it follow, and what are the consequences?

After providing a background of the association agreements between EU and Central America, these speakers will introduce a discussion on the impacts on human rights, specifically on the right to food, the right to water and the rights of women, and on criticism from civil society, providing comparisons with the DR-CAFTA agreement between the US and Central America.

FIAN, Food First Information and Action Network, is the international human rights organization campaigning for the Human Right to Adequate Food worldwide.

Transnational Institute s an international network of activist-scholars committed to critical analyses of the global problems of today and tomorrow, with a view to providing intellectual support to those movements concerned to steer the world in a democratic, equitable and environmentally sustainable direction.

XminusY Solidarity Fund is an independent fund that has been supporting groups and organisations all over the world for almost 40 years.

Thursday 5th February 16.00-18.30
Venue: Transnational Institute Seminar Room
De Wittenstraat 25, 1052AK,
Amsterdam

Introduction: Brid Brennan (Alternative Regionalisms, TNI)
Guest Speakers: Jesus Garza (FIAN-Honduras / Coalición Hondurena de Accion Ciudadana – CHAAC) and Yadira Minero (Centro de Derechos de Mujeres – CDM)

Free Entrance – Drinks at 18.30!!

For more information, please check www.fian.org , www.tni.org , www.xminy.nl

Send an email for registration to fian.nederland@gmail.com

E-Mail: andrea@tni.org Website: http://www.tni.org