Ga naar de inhoud

26 juni: 2e overleg groepen en geïnteresseerde individuen

2e landelijk overleg van groepen en geïnteresseerde individuen (werktitel). Zondag 26 juni zal om 13:00 het tweede BGO plaatsvinden ACU-café (voorstraat 71) te Utrecht. Er bestaat een grote versnippering binnen de beweging. Sinds enige tijd zijn er mensen uit verschillende (basis)organisaties bezig met het ontwikkelen van een ‘lichte’ structuur voor basis- en actiegroepen. Een dergelijke structuur kan houvast bieden voor groepen en individuen. Het idee is voortgekomen uit discussies op het 2.dh5-festival (zie website http://www.2dh5.nl) en twee discussie-bijeenkomsten in Utrecht.

2 min leestijd
logobgo

De strijd voor een vrij en sociaal bestaan zit in het slop. Er is sprake van een sterke versnippering: er zijn veel verschillende groepjes die elk met hun ding bezig zijn en er maar moeilijk in slagen om deze bij elkaar te brengen. Dit wordt nog versterkt doordat al de ontplooide initiatieven in verschillende richtingen uiteen stuiven en een concreet gemeenschappelijke richting ontbreekt. Mede hierdoor zijn we ook tamelijk onzichtbaar: slechts weinig mensen krijgen iets mee van de dingen die we doen en voor nieuwe mensen zijn er te weinig laagdrempelige manieren om ergens bij aan te sluiten. Dit zijn problemen waar we allemaal tegenaan lopen, en die veel energie kosten als je die in je eentje of alleen met je groep wilt oplossen.

Door het organiseren in basisgroepen en een regelmatig overleg geloven we veel van de genoemde problemen te kunnen ondervangen. Hoewel dit misschien weer een extra bijeenkomst of vergadering is, zal dit overleg bovendien tijd en energie kunnen besparen. Door regelmatig contact worden de lijntjes korter en zal er een betere informatiedoorstroming ontstaan. Het delen van kennis en ervaring, het uitwisselen van actieplannen of campagnes kan vrije associaties doen ontstaan die de afzonderlijke groepen versterken. Maar misschien zit de meeste meerwaarde in het politiek-organisatorische aspect. De basisgroep kan beschouwd worden als kleinste element van een anti-autoritaire beweging en een overleg van deze groepen is een laagdrempelige manier van organiseren. In plaats van de massa proberen te organiseren, biedt dit ruimte aan een proces waarin degenen die dat willen zich ‘van onderop’ organiseren op een manier die ze zelf kiezen.

Het programma voor deze tweede bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel kunnen deelnemende groepen en lopende acties en campagnes worden voorgesteld. Het tweede deel behandelt (met presentaties en discussie) het probleem van de vorming van informele hiërarchieën en elite. Zo goed als alle groepen hebben hiermee te maken. We nodigen een paar sprekersters uit om het onderwerp in te leiden, waarna we een discussie voeren met de hele groep in een poging werkbare strategieën te ontwikkelen.

zondag 26 juni om 13:00
ACU-café: voorstraat 71, 3512 AK utrecht

eerdere publicaties op indymedia:
http://indymedia.nl/nl/2011/05/75960.shtml
http://indymedia.nl/en/2011/03/74360.shtml
http://www.indymedia.nl/nl/2010/11/71747.shtml

- E-Mail: bgo@riseup.net