Ga naar de inhoud

25 & 26 nov: Europese conferentie van Alter Summit in Brussel

Als de wereld ‘logisch’ in elkaar zat, zou er sinds lang een grote Europese coalitie bestaan van vakbonden, burgerbewegingen en  democratische  krachten die het antidemocratisch asociaal beleid van de EU de wacht aangezegd hadden. Dan had het nooit zo ver kunnen komen. Misschien waren we zelfs nu al op weg naar een meer solidair en sociaal Europa. Maar zoals men weet, de wereld zit over het algemeen niet ‘logisch’ in elkaar, en van een grote Europese strijdbeweging gesteund op vakbonden en sociale organisaties is tot nog toe weinig te merken.

5 min leestijd

Toch zijn er mensen die logisch blijven. Vakbondsleiders die inzien dat de strijd van hun bond in hun land niet alleen de werkgevers en een rechtse regering als tegenstander heeft, maar ook de coalitie van rechtse regeringen, Europese Unie genoemd. Militanten in de sociale sector, in de gezondheidszorg, in de armoedebestrijding, die aan hun concrete inzet terplaatse een internationalistische dimensie koppelen, goed wetend dat overal in Europa dezelfde sociale drama’s zich voordoen.

Alter Summit is een dergelijk ‘logisch’ antwoord op de toestand in Europa, een poging om krachten – niet in de laatste plaats vakbonden – te doen samenwerken, gezamenlijk na te denken en te ageren. De start werd gegeven in 2013, met een Manifest van de volkeren en een eerste bijeenkomst in Athene. Niettegenstaande aanhoudende inspanningen heeft Alter Summit in de voorbije drie jaar geen spectaculaire successen geboekt, het netwerk kent maar een beperkte uitbreiding. En toch, als iets als Alter Summit niet bestond moest het uitgevonden worden. Het verzet tegen de Europese Unie, die het uitdrukkelijk op de arbeidersbeweging en de rechten van de  werkende klasse gemunt heeft,  kan niet zonder de samenwerking tussen strijdbare vakbonden en andere sociale bewegingen.

Het is in deze optiek dat Alter Summit op 25 en 26 november in Brussel een tweedaagse internationale conferentie organiseert. U vindt de aankondiging en het programma hieronder. We doen een warme oproep aan militanten uit vakbonden en andere sociale bewegingen uit Vlaanderen en Nederland om hieraan deel te nemen (gratis, maar inschrijving vereist). Vaak is in België de deelname van Nederlandstaligen aan dergelijke initiatieven ondermaats; ook dat is niet ‘logisch’, want het Europees beleid treft iedereen. En voor Nederlanders is Brussel een niet al te ver bruggenhoofd naar het meer strijdbare Zuiden van Europa. Redenen genoeg dus om u vandaag nog in te schrijven!

———————-

EUROPESE CONFERENTIE RIGHTS 4 ALL NOW!

Economische en sociale rechten in tijden van soberheidsbeleid en deregulering

Onze strijd versterken en bundelen in heel Europa

BRUSSEL – 25&26 NOVEMBER 19 Pletinckxstraat (metro Beurs)

Start 25.11 te 10:00u, Einde 26.11 te 16:30u

Om ons Europa uit te bouwen moeten we de regels van de EU in vraag stellen. De mislukking van de autoritaire economische EU-politiek en de delegitimering van van haar bureaucratie vormen een voedingsbodem voor nationalistische en xenofobe rancunes die een bedreiging vormen voor de democratie en de vrede.

De toekomst die de Europese elites, daarin gesteund door de meeste lidstaten, voor ons in petto hebben, zal die tegenstellingen alleen maar versterken. Onder druk van de schuldaflossing en het op concurrentie gebaseerde beleid zullen het “Rapport van de vijf Voorzitters”, het REFIT- programma of de vrijhandelsakkoorden die in behandeling zijn (TTIP, CETA en TiSA) alle verworvenheden van een eeuw arbeidersstrijd onder vuur nemen.

Nochtans zetten ook wij in op Europa. Het Europa met een geschiedenis van gezamenlijke strijd, het Europa dat vorm kreeg door er samen voor te vechten. Een Europa van grensoverschrijdende solidariteit, om samen weerstand te bieden aan de almacht van het Kapitaal en een antwoord te bieden aan de wereldwijde uitdagingen van de Mensheid. Een dergelijk Europa zal slechts kunnen ontstaan uit de wisselwerking van lokale strijd en een globale analyse van de EU, die vandaag de belangrijkste vijand is van ons Europees sociaal patrimonium.

Gedurende twee dagen met plenaire zittingen en workshops zullen we het hebben over de politieke en sociale gevolgen van de digitalisering en de internationalisering van de productieprocessen, over de verdeling van de “nieuwe Europese arbeidersklasse”, over de hoogdringendheid van een ecologische transitie en over de hoogst noodzakelijke verdediging en promotie van het gemeenschappelijk bezit en de openbare diensten. We zullen ook discussiëren over de wijze waarop we ons kunnen verzetten tegen het beleid en de instellingen van de EU, en dit op lokaal, nationaal en Europees vlak. We zullen ook gedachten uitwisselen over onze strijdmethodes en manier van aanpakken in heel Europa, om zo gemeenschappelijke assen te kunnen bepalen voor het analyseren van de toestand en het plannen van acties.

Een initiatief van Alter Summit

Alter Summit is een Europees netwerk van vakbonden, sociale bewegingen, NGO’s en netwerken. Alter Summit heeft als bedoeling om op Europees vlak de strijd aan te gaan tegen het neoliberaal soberheidsbeleid en vorm te geven aan echte democratie en ware alternatieven.

ONLINE REGISTRATIE

————

PROGRAMMA

Economische en sociale rechten in tijden van soberheidsbeleid en deregulering: Onze strijd versterken en bundelen in heel Europa!Workshops– 25.11 (14:00u)-26.11 (9:30u)

I. Strijd tegen de klimaatverandering en tegen het soberheidsbeleid: wordt de ecologische transitie de kwestie die ons verenigt?

Met: Campaign for the Welfare State, Corporate Europe Observatory, Transform.

II. Ons organiseren om een antwoord te bieden op de nieuwe arbeidsrealiteit!

Met: Centrale Générale FGTB, Global Social Justice, MayDay Initiative, Solidaires, Transform

III. Verdediging en promotie van het gemeenschappelijk bezit en de openbare diensten voor iedereen

Met: Campaign for the Welfare State, CIGalicia, European Anti-Poverty Network, European Network against Health commercialization, Global Social Justice, Rosa Luxemburg Stiftung

IV. Naar een convergentie van de strijd – Bruggen bouwen voor de eenheid!

Met: ATTAC-Deutschland, Ciré asbl, Coalition Internationale des Sans-papiers, Migrants, Réfugiés et Demandeurs d’asile, Comité des Travailleurs.euses sans-papiers (CSC), Global Social Justice, Mouvement Ouvrier Chrétien, Precarios Inflexiveis, Change4All

Besluit – 26.11 – 14:00u-16:30u

Samen een agenda opstellen!

Vertaling: EN, FR, DE, ES Met de steun van de Rosa Luxemburg Stiftung en ATTAC Deutschland

ONLINE REGISTRATIE Informatie: info@altersummit.eu