Ga naar de inhoud

22-24 November: Europese Blockupy Actie Conferentie.

Tegen het Europese bezuinigings regime, tegen de macht van de EU-Trojka

Voor de transnationalisatie van ons verzet, voor echte democratie!

4 min leestijd

Op 31 mei en 1 juni werd de Europese Centrale Bank (ECB) effectief geblokkeerd door duizenden demonstranten tegen het beleid van de trojka. Het zakencentrum van de binnenstad van Frankfurt werd geblokkeerd en winkels moesten sluiten, er waren luide protesten bij het vliegveld tegen deportatie, financiële en bouwbedrijven werden ‘gemarkeerd’ en het ‘recht op stad’ werd opgeëist, een ‘zorg mob’ vestigde de aandacht op de groeiende last die vrouwen in de Europese crisis te dragen hebben. Blockupy 2013 bracht intense en krachtige dagen van collectieve actie en verzet. Onze vele ongehoorzame acties stelden de manieren bloot waarop de politiek van crisis en armoede onze levens beïnvloeden en de levens van miljoenen mensen op de wereld.

Blockupy zal in 2014 terugkeren naar Frankfurt om zich te verzetten tegen de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de ECB. Maar veel is nog niet ingevuld. Wij willen samen plannen maken.

Blockupy 2013 was een stap op de weg naar een grote gemeenschappelijke Europese en mondiale beweging. Wij willen doorgaan op deze weg samen met jullie. Daarom nodigen we jou, onze vrienden, collega’s en kameraden uit heel Europa en daarbuiten uit voor de Europese Blockupy Actie Conferentie van 22 tot 24 november 2013 in Frankfurt.

De Europese Blockupy Actie Conferentie zal de laatste zijn in een serie van Europese bijeenkomsten van bewegingen, netwerken en organisaties die deze herfst plaatsvonden – in Barcelona, Brussel, Rome. Al deze bijeenkomsten richten zich op het zoeken van manieren om Europa van onderop te veranderen, en naar een verdere uitwisseling en debat over praktijken en strategieën en het vormen van transnationale bewegingen.

Gedurende de Europese Blockupy Actie Conferentie hopen we onze uiteenlopende ervaringen van protest en verzet uit te wisselen, teneinde een ander Europa op te bouwen. Een van de kernelementen van het idee en de praktijk van Blockupy is sinds 2012 om het vormen van allianties te verbinden aan ongehoorzame, confrontatieve acties gericht op massale deelname om de gewelddadige bezuinigingsmaatregelen en armoedebeleid aan de schandpaal te nagelen. Nu willen we de ruimte bieden om Blockupy te bespreken en andere strijden tot nu toe, om te praten over mogelijkheden voor de toekomst, en een meer transnationale Blockupy te ontwikkelen voor 2014.

Onze doelen voor de conferentie zijn tweeledig:

*) Om een strategisch debat te ontwikkelen over gemeenschappelijkheden en leemtes in onze strijd, en

*) Om uit te vinden hoe Blockupy in 2014 succesvol zou kunnen zijn als platform voor transnationaal verzet tegen de trojka en het crisisbeleid.

De vragen die we hebben

*) Hoe creëren we het beste sterke verbindingen tussen onze strijden? Hoe kunnen we gezamenlijk toewerken naar een dynamische verschuiving van krachten?

*) Hoe verbinden we ongehoorzame vormen van actie (massablokkades, sociale en algemene stakingen, het bezetten en kraken van publieke ruimtes, tegengaan van ontruimingen en veel meer) met het opbouwen van allianties?

*) Hoe verbinden we de strijden in het Europese zuiden en noorden? Wat zijn de noden van de verschillende strijden binnen Europa in crisis? Hoe verbinden we deze met de doelen en verbeeldingen voor gemeenschappelijk verzet in landen als Duitsland, hoofdkwartier van het EU-crisisbeleid, waar recente verkiezingen aangaven dat kiezers stemmen voor voortzetting van kapitalistisch beleid?

*) Welke rol kan Blockupy 2014 spelen binnen de Europese crisis en de protesten daartegen?

—————–

Deze oproep is ook beschikbaar in het Duits en Engels Meer informatie: http://blockupy-frankfurt.org/

—————–

Aanvulling globalinfo

In Nederland zullen in januari bijeenkomsten georganiseerd worden om verslag te doen van de conferentie:

*) Op 13 januari in Amsterdam op Plantage Doklaan 10-12

*) Op 21 Januari in Den Haag bij de Haagse Mug

*) Tijdens het 2dh5-festival in Den Haag (31 januari – 2 februari)

Meer informatie later op www.globalinfo.nl