Ga naar de inhoud

20/03: zorg en democratie in de economie

Nieuwe economische perspectieven,
verder met zorg en democratie in de economie

4 min leestijd
Placeholder image

Praktische gegevens:

Datum:                zaterdag 20 maart 2010
Locatie:                Utrecht
Tijden:                    12.00 lunch;  12.30 aanvang; 17.30 borrel met een hapje
Organisatie:                stichting voor de Zorgeconomie en stichting OostalArm
Contactpersoon/ aanmelden:        Eeltje Kool;     j.e.kool@gmail.com
Kosten:            Vrijwillige bijdrage voor de catering
Websites:           www.zorgeconomie.org en  www.oostalarm.nl
I.v.m. de lunch:    uiterlijk twee dagen van tevoren aanmelden (reminder wordt nog gestuurd t.z.t.)
Verdere informatie:   de verslagen van 22 maart 2009 en enkele achtergrondartikelen worden uiterlijk drie weken van tevoren gemaild naar de deelnemers

Programma

12.30    Korte voorstelronde en inleiding
13.00    Zorgcrisis: komt dat er aan en hoe kan het idee van de zorgeconomie daarop inhaken?
presentatie door Marianne Dauvellier/ Thera van Osch  met aansluitend vragen en discussie
14.30    Pauze
14.45    Consumenten en burgers in een gedemocratiseerde economie
presentatie door Eeltje Kool met aansluitend vragen en discussie
16.15    Brainstormen n.a.v. korte presentatie over raakvlakken tussen het idee van de zorgeconomie en democratisering van de economie
17.15    Democratisch besluit over de invulling van een vervolg
17.30    borrel

Bijzonderheden

Omdat de bijeenkomst een vervolg is op twee eerdere workshops worden deelnemers aan de dag uitgenodigd de verslagen daarvan gelezen te hebben. Dit met het doel om verder te kunnen gaan vanaf het punt waar we vorige keer waren gebleven. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie n.a.v. verslagen van de vorige workshops.

Naar aanleiding van de presentatie over consumenten en burgers in een gedemocratiseerde economie zullen ook werkvormen voor groepsbesluitvorming worden geïntroduceerd (zoals dialoogtechnieken van het Worldcafé en de sociocratische methode). Het is de bedoeling om daar mee in vervolgbijeenkomsten te gaan experimenteren.

Tijdens de middag zullen alle vragen en discussiepunten op een flap-over worden genoteerd, met het doel aan het einde van de dag te proberen een besluit te nemen welke daarvan in een vervolgbijeenkomst aan bod zouden moeten komen.  

Aanleiding en achtergrond van de bijeenkomst

Eind 2008 werd in het kader van de Feministische Salon in de Peper te Amsterdam een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met als titel Feminist Engagements with the Global Casino. De centrale vraag was wat het feministische perspectief kan zijn op de financiële crisis. Uiteraard kwam er geen eenduidig antwoord op, maar wel kwam prominent naar voren wat een (feministisch) alternatief voor het neoliberale model zou kunnen zijn.

De feministische salon over de financiële crisis kreeg 22 maart 2009 een vervolg tijdens de bijeenkomst Links en de Crisis deel 2, in de vorm van de workshop Economie vanuit een Feministisch Perspectief met medewerking van Thera van Osch en Edith Kuiper. Tijdens die bijeenkomst werd tevens een workshop gehouden over Democratisering van de economie, met medewerking van Geert Reuten  en Willem Bos. In beide workshops werden ideeën gepresenteerd die een alternatief bieden voor de neoliberale economie, en die geïnteresseerde reacties opriepen maar ook stof voor felle discussie en vragen met open eindes.

Het model van Thera van Osch over de zorgeconomie riep de vraag op hoe diep gewortelde uitgangspunten in het economische denken zo kunnen worden hervormd dat zorg, duurzaamheid en rechtvaardigheid als cruciale variabelen in economische planning en verantwoording gaan meetellen. Een essentiële voorwaarde is dat bij een breed publiek een gevoel van urgentie ontstaat om deze aspecten in economische beslissingen mee te nemen. Voor duurzaamheid en rechtvaardigheid lijkt dat besef inmiddels te groeien, maar hoe zit het met zorg? Hoe kan je bereiken dat met deze levensbehoefte in de economie rekening gaat worden gehouden? Ook hier is de eerste stap om de urgentie onder de aandacht te brengen van de problemen die het oplevert dat zorg nu ontbreekt in het economische denkpatroon.

In het model van Geert Reuten worden via directe verkiezing door verschillende stakeholders (belanghebbenden), d.w.z. aandeelhouders, werknemers en consumenten, vertegenwoordigers aangewezen voor het bestuur van bedrijven. Onderwerp van discussie was onder andere hoe consumenten en het maatschappelijk belang – oftewel duurzaamheid – daarbij kunnen worden vertegenwoordigd. Moet daarvoor worden gekozen voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld? Of zijn er andere methodes te bedenken voor het kiezen van vertegenwoordigers van consumenten en burgers?

Tot slot was een vraag die voortkwam uit de workshops in hoeverre beide benaderingen bij elkaar aansluiten of overlappen. Dit vanuit een algemeen uitgangspunt om alternatieven voor de neoliberale economie te proberen (op punten) met elkaar te verbinden, zodat misschien een groter en sterker ‘gezamenlijk’ verhaal kan worden gemaakt.

Om nader op genoemde vragen rondom de beide benaderingen in te gaan en ze tevens  met elkaar te vergelijken is nu de vervolgbijeenkomst op 20 maart gepland.