Ga naar de inhoud

2 – 10 augustus: No Border Camp in Rotterdam

NoBorderCamp 2013
2 tot 10 augustus Rotterdam
Week vol acties, discussies en workshops

4 min leestijd
Placeholder image


Het No Border Netwerk Nederland organiseert van 2 tot 10 augustus 2013 een No Border Camp in Rotterdam. Het organiseren van een strijdbare week met acties, discussies en workshops sluit naadloos aan bij de onvermoeibare acties van migranten in de afgelopen anderhalf jaar in Nederland.

Zoals breed bekend is zijn veel migranten in Nederland vanaf het najaar 2011 bezig met protestacties zoals die nog niet in Nederland zijn voorgekomen. Mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden komen openlijk in verzet tegen het huidige migratiebeleid.

Mensen die geen papieren hebben en daarom niet in Nederland mogen verblijven accepteren het niet langer meer dat hun gevecht om een menswaardig bestaan voor de Nederlandse samenleving onzichtbaar blijft. Inmiddels hebben migranten en de ondersteunende activisten al diverse tentenkampen opgericht, zijn er zijn vele demonstraties geweest en verblijven veel migranten op dit moment in de Vluchtkerk in Amsterdam en het Vluchthuis in Den Haag.
In deze situatie is het organiseren van een NoBorderCamp voor het No Border Netwerk een vanzelfsprekendheid. Hiermee willen wij, No Border activisten, aansluiten bij de behoefte van migranten om hun probleem ‘wereldkundig’ te maken.

In de afgelopen periode is veelvuldig duidelijk geworden dat de overheid alleen maar belangstelling heeft voor politieke spelletjes. Het inruilen van een halfslachtig kinderpardon tegen het invoeren van strafbaarstelling van illegaliteit geeft perfect aan waar het de Nederlandse politici om te doen is. Het hebben van politieke macht is veel belangrijker dan het lot van op straat geklinkerde mensen zonder de ‘juiste’ papieren!

Het NoBorderCamp 2013 heeft verschillende doelen. Allereerst hopen wij met deze week van workshops en acties aan te sluiten bij de behoefte van migranten om visueel zichtbaar en luidruchtig hun protest te laten horen zodat de Nederlandse samenleving niet meer kan blijven zeggen dat zij het nooit hebben geweten: het op straat gooien van mensen zonder geld, voedsel en onderdak. Wij ondersteunen de opstand van migranten tegen het huidige migratiebeleid.

Tegelijk willen wij met dit kamp ook de aandacht vestigen op het kapitalisme. De belangrijkste oorzaak van ondermeer oorlogen, bijvoorbeeld om olie en andere grondstoffen, en klimaatverandering, die op hun beurt migratiestromen op gang brengen. Geen mens vlucht vrijwillig. In onze samenleving die zwanger is van hebzucht en egoïsme, is geen plek voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar een betere toekomst!

Wij de No Border-activisten zijn voorstanders van vrijheid van beweging (freedom of movement) en het afschaffen van grenzen en staten. Tijdens het NoBorderCamp willen wij aan de hand van workshops en discussies meer mensen voor dit streven winnen. Het kamp zal een enthousiasmerende werking moeten hebben op mensen om zich ook actief te verzetten tegen het kleinburgelijke migratiebeleid van zowel de rechtse als de linkse gevestigde orde. Actief verzetten zal ook vanuit het kamp gebeuren, met directe en publieksacties bij verschillende locaties in de regio.

Een extra doel van het organiseren van een kamp in augustus 2013 is het Lovis-bootproject “Voices from the borders” dat in het eerste weekend van augustus vanuit Rotterdam zal vertrekken en in verschillende havensteden aandacht wil schenken aan de problemen van migranten en meer samenhang wil bewerkstelligen in groepen en individuen die zich verzetten tegen het migratiebeleid.

Het Nederlandse No Border Netwerk werkt samen met soortgelijke groepen in andere (Europese) landen, ondermeer via regelmatig overleg en gezamenlijke acties. De Engelse benaming ‘Camp’ is dan ook bewust gekozen omdat er internationaal veel belangstelling is voor bijeenkomsten van No Border-activisten. Het NoBorderCamp-concept bestaat al sinds 1999 en vanaf dat jaar zijn er op markante plekken in Europa (grens- en havengebieden) dergelijke kampen georganiseerd. Vorige jaar waren er kampen in Stockholm en Keulen.

In de komende maanden zal er flink getrokken moeten worden aan de organisatie van het No Border Camp. De voorbereidingsgroep heeft al contact met groepen migranten en ondersteunende activisten. Voor meer informatie, en als je mee wilt helpen, kun je contact met ons opnemen via info@no-border.nl. Uiteraard hebben wij geld nodig om zaken goed te organiseren, storten van een bijdrage kan via de rekening van Ithaka 4253090 te Utrecht o.v.v. No Border Camp 2013.

Website:

http://nobordercamp.nl/