Ga naar de inhoud

19 dec Eurotop Brussel blokkeren?

De oproep staat al maanden op websites als die van Ander Europa, en de datum nadert nu. Op 19 december zou de Eurotop (de halfjaarlijkse vergadering van de Europese Raad, de regeringsleiders van de lidstaten van de EU) voor het eerst in de geschiedenis geblokkeerd moeten worden. Een bont gezelschap aan maatschappelijke organisaties, boerenorganisaties en zelfs enkele echte vakbonden, roept op om op 19 december vanaf 07.00 uur kruispunten te (komen) blokkeren om zodoende de toegang tot de vergadering onmogelijk te maken.

3 min leestijd

Belangrijke kruispunten zijn ook van te voren verdeeld onder verschillende deelnemende organisaties, die hun achterban ervoor moeten mobiliseren.

Voor de blokkade is maanden geleden een speciale alliantie opgericht, uitgeroepen door boze boeren die al langer tegen het EU-beleid protesteren omdat het gericht is op productie voor de mondiale markt en (kleine) boeren arm maakt.
Zie de bijbehorende verklaring.
Ondertussen is de alliantie flink gegroeid en telt tientallen lid-organisaties

Reden voor de blokkade is het crisisbeleid van de EU en besluiten over de verdere perfectionering daarvan op de bewuste top.
 Zie bijvoorbeeld dit stuk.

De Belgische vakbond van Publieke Diensten CGSP/ACOD roept met een eigen oproep op om aan de blokkade-actie deel te nemen

Een de Franstalige gemengde bond (industrie, financiële sector en meer) CNE heeft busvervoer geregeld en roept al haar leden op om “Tous et toutes à Bruxelles!” te gaan.  Jongerenorganisaties hebben ook weer hun eigen oproep (en kruispunt).

Anti-militaristen protesteren tegelijkertijd tegen de militarisering van de EU onder de noemer ctrl-alt-EU

Effectieve blokkade?

Het is voor het eerst dat er een daadwerkelijke poging gedaan wordt om een eurotop geheel te blokkeren. In het verleden zijn er natuurlijk gigantische demonstraties geweest die vaak uitliepen op flinke schermutselingen met politie. Tot het jaar 2002 was de Eurotop ook een aangelegenheid van het land dat op dat moment voorzitter was (zo kregen we dan ook massale protesten in Amsterdam in 1997, en de misschien grootste en felste in Nice en Gothenburg in 2001). Sinds 2003 worden de meeste Eurotoppen in Brussel gehouden. Ook daar is veelvuldig en massaal geprotesteerd, maar meestal op grote afstand van de plek waar de vergadering zelf zich afspeelde. En dat was dan vaak in het Paleis in Laken, ver van het centrum en makkelijk af te schermen. De Brusselse politie heeft ook extreme bevoegdheden om demonstranten te verjagen, zoals vaak in steden die diplomatieke betekenis hebben.

Deze keer is de Eurotop in hartje Brussel, in de gebouwen van de Raad van de EU aan de Wetstraat.

Of de blokkades echt effectief zullen zijn (en dus deelnemers aan de top kunnen tegenhouden) is natuurlijk de vraag, maar de aankondigingen roepen daar wel toe op, met de nadrukkelijke vermelding dat de acties niet gewelddadig moeten blijven. Autoriteiten hebben reeds voorzorgsmaatregelen genomen door een gebied rond het vergaderoord alleen toegankelijk te verklaren voor mensen met pasjes. Opvallend is verder ook dat de blokkade nooit echt rondgezongen heeft in de gebruikelijke activistenkringen. Noch op de conferentie Global Uprisings in Amsterdam, noch op de Blockupy conferentie in Frankfurt werd er over gesproken en ook op (Belgische) websites als indymedia-brussel (http://bxl.indymedia.org) of dewereldmorgen (http://www.dewereldmorgen.be/) wordt de actie niet of nauwelijks vermeld.

Maar misschien speelt het meer in het Francofone deel. Bovendien zijn vakbonden in België prima in staat om zelf militante acties uit te voeren, zoals enkele dagen geleden de brandweerlieden nog bewezen.

Blokkadepunten zijn hier te vinden.

De avond voorafgaand aan de blokkade is er nog een bijeenkomst voor laatste informatie, op woensdag 18 december dus (18:00 uur, Koning Albert II Laan 5).

Meer informatie: http://www.d19-20.be/