Ga naar de inhoud

18 dec: Demonstratie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden

Woensdag 18 december is het Internationale Dag van de Migrant. Wij, de vluchtelingen van Recht op Bestaan ondersteunen de internationale oproep voor een dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden. Wij organiseren daarom een demonstratie die om 14:00 zal aanvangen bij het Vredespaleis in Den Haag. Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze demonstratie en vragen u om onze oproep te helpen verspreiden.

4 min leestijd

18 December 2013
Derde Mondiale Dag van Actie voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden.
Tijd: 14:00
Startlocatie: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

18 December 2013: Derde wereldwijde dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Meer dan ooit, verenigd om de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden te bevestigen en te verdedigen!

Op 18 december 1990 nam de V.N. het Internationale Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun gezinsleden aan.

Het verdrag was het resultaat van bijna twintig jaar debatteren en compromisen sluiten, en had als doel het garanderen van bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden.

Het is nu 23 jaar na de aanname van het verdrag, en helaas blijft het waarborgen van de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden een nog te bereiken doel.

De landen in het ‘Noorden’ van de wereld (Europa, de VS en Canada) hebben het verdrag nog steeds niet ondertekend. Maar in veel landen waar het verdrag wel is geratificeerd wordt het niet toegepast, noch gerespecteerd. Daarom is het noodzakelijk om de strijd voor het accepteren van het verdrag door meer en meer landen door te zetten, maar juist ook om er voor te zorgen dat het tekenen van het verdrag niet enkel een formaliteit is.

De mensenrechtenschendingen tegen migranten die zich dagelijks over de hele wereld voltrekken benadrukken de urgentie voor het opbouwen van alternatieve manieren van strijd. Deze alternatieven zouden gebruikt moeten worden voor het eisen en het afdwingen van respect voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Deze mensenrechtenschendingen komen voor op verschillende plaatsen en op verschillende niveaus. Ze zijn dagelijkse kost langs migrantenroutes en de tijdelijke verblijfplaatsen die uiteindelijk permanente stops worden.

In deze gebieden is geweld wreed en dodelijk, zoals duidelijk wordt bij het vasthouden van migranten uit Sub-Sahara landen door Noord-Afrikaanse regeringen die gesteund worden door Fort Europa. Hetzelfde gebeurt op de noordelijke grens van Mexico waar verschikkelijke bloedbaden worden aangericht met medeplichtigheid van locale mafia en de staat.

Op deze routes worden migranten vergeten, vermoord of verdwijnen ze simpelweg, en geen enkele regering die daar iets over zegt. Sterker nog, migranten worden schuldig bevonden aan hun eigen slachtofferschap.

De rechten van migranten worden geschonden in de ontvangende landen, waar ze niet worden beschouwd als mensen of arbeiders die onder de bescherming van de wet zouden moeten vallen.

Ze worden simpelweg gezien als goedkope arbeidskrachten die uitgebuit of tot slaaf gemaakt kunnen worden. Hierdoor kunnen ze worden beroofd van hun vrijheid, tegen elke logica van de wet in. En als staten die hier misbruik van maken geen behoefte meer hebben aan goedkope arbeidskrachten, dan worden deze arbeidskrachten het land uitgestuurd of gedeporteerd naar gebieden waar zij hun leven niet zeker zijn.

In vrijwel alle staten wordt het beeld van de migrant simpelweg gecriminaliseerd. Migranten worden gepresenteerd als criminelen, als mensen die verantwoordelijk zijn voor het inpikken van banen, worden ze verantwoordlijk gehouden voor de crisis en de onveiligheid in steden; ze worden gebruikt als zondebokken om de aandacht af te leiden van de echte veroorzakers van de globale crisis.

Wij, de verenigingen en organisaties van migranten en solidariteitsorganisaties, willen middels het organiseren van de Derde Globale Actiedag voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden een sterk statement maken op 18 december. Wij willen de continue moord op arbeiders in hun wanhopige zoektocht naar werk een halt toeroepen en de voortdurende schendingen van mensenrechten stoppen.

Migraties bieden ons de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontwerpen, een wereld waarin rechten niet voorbehouden zijn aan hen die in bepaalde geografische gebieden geboren zijn maar waar deze op iedereen van toepassing zijn en daarom niemand zijn leven zou moeten riskeren voor een betere toekomst.

Wij willen een wereld waarin migreren of niet migreren een keuze is, en niet een verplichting.

Wij willen geen wereld waarin vrijheid van beweging enkel ontworpen is voor goederen en geldstromen, maar een wereld waarin mensen zich vrij kunnen bewegen, en zich kunnen vestigen waar ze willen zonder gedwongen verplaatst te worden.

Wij willen een wereld waarin alle mensen het recht hebben op waardig werk, en een wereld waarin mensen niet alleen in het land van herkomst rechten hebben, maar dat deze rechten ook over en buiten deze grenzen door alle landen gerespecteerd worden.

Wij willen een wereld waarin geen mens, geen arbeider illegaal is!

www.rechtopbestaan.nl

http://globalmigrantsaction.org/