Ga naar de inhoud

13 okt: voedselcrisis in CREA (A’dam)

Maandag 13 oktober,
CREA, Amsterdam
20.00 uur: Honger in overvloed (English version below)

Eerste avond in de reeks ‘Real World Economics’.

2 min leestijd
Placeholder image

Sprekers: Max Merbis (Centre for World Food Studies, SOW-VU), Gudrun Muller (Foodfirst Information and Action Network, FIAN) en Roel Jongeneel (Agricultural Economics and Rural Policy Group, University of Wageningen).

De recente stijging van de mondiale voedselprijzen en de plotselinge schaarste in beschikbaar voedsel voor veel mensen in arme landen, heeft veel economen en academici die op dit gebied werkzaam zijn overvallen. Terwijl de wereld gekenmerkt wordt door een potentiële overvloed aan voedsel en in een jaar met relatief goede oogsten, zien we taferelen die ons herinneren aan een dramatisch verleden van honger en ontreddering in veel ontwikkelingslanden.
De eerste avond in de reeks "Real World Economics" debatten gaat over precies dat dilemma door het analyseren van de tegenstellingen in een wereld die "honger te midden van overloed" beleeft. Wetenschappers en activisten zullen ingaan op zowel de achterliggende oorzaken als het beleid dat regeringen en internationale organisaties naar voren schuiven als oplossing. De voertaal is Engels.

Plaats: CREA Theater, Turfdraagsterpad 17, 1012 XT Amsterdam.
Toegang:
gratis voor donateurs van XminY, studenten en medewerkers UvA/ € 5,- alle anderen. Reserveren niet mogelijk. Kaarten verkrijgbaar aan de balie vanaf 19.00 uur.
Inlichtingen:
020 – 525 1420

—————————

Hunger Amidst Plenty

Speakers: Max Merbis (Centre for World Food Studies, SOW-VU), Gudrun Muller (Foodfirst Information and Action Network, FIAN) and Roel Jongeneel (Agricultural Economics and Rural Policy Group, University of Wageningen).


The recent rise in world food prices and the sudden scarcity of available food for many poor people in the developing world has taken many economists and academics working in this area by surprise. In a world characterized by a potentially abundant supply of food and in a year of reasonably good harvests, why have we seen scenes that remind us of a tragic past of hunger and destitution in so many developing countries?
The first session of the "Real World Economics" debates addresses precisely this question by analyzing the contradictions of a world facing "Hunger amidst plenty". Academics and activists will discuss both the underlying causes and the policies that governments and international organisations are proposing to deal with the ongoing crisis. English spoken.


Place:
CREA Theater, Turfdraagsterpad 17, 1012 XT Amsterdam.
Admission:
Free for XminusY-donors and students and personel of UvA/ € 5,- everybody else. Reserveren niet mogelijk. Kaarten verkrijgbaar aan de balie vanaf 19.00 uur.
Inlichtingen:
020 – 525 1420
Website