Ga naar de inhoud

12 Oktober mobilisaties inheemse volkeren

Inheemse organisaties in Mexico roepen op tot mobilisatie op 12 oktober

10 min leestijd

(Vertaald uit La Jornada, Mexico, door Jessica Xantomila)

Organisaties van onder andere het Nationaal Inheems Congres en de Inheemse Raad van Bestuur hebben opgeroepen tot een mobilisatie op 12 oktober tegen het militaire en paramilitaire geweld, de georganiseerde misdaad en kapitalistische bedrijven die de inheemse en Zapatistische volkeren treffen.

In het kader van de 531e verjaardag van de komst van Europeanen naar Amerika, gaven ze aan dat ze de straat op zullen gaan om de gebouwen te verdedigen die de gemeenschappen van het Zapatistische Leger voor Nationale Bevrijding hebben ontwikkeld op hun grondgebied, evenals de vrijheid van organisatie. De mars zal plaatsvinden van de Angel de la Independencia naar de Zócalo om 16.00 uur.

In een persconferentie, op de Mondiale Actie Om Oorlog te Stoppen Tegen de Volkeren van Mexico en de Wereld, presenteerden ze voorbeelden van het geweld dat inheemse gemeenschappen ervaren. In Chiapas zeiden ze, is er een omsingeling van het EZLN en zijn volkeren. Er zijn paramilitaire groeperingen die volledig straffeloos opereren en het aantal gewelddadige acties neemt toe, zeiden ze.

Toespraak van het Nationaal Inheems Congres op de persconferentie “Wereldwijde actie om de oorlog tegen de volkeren van Mexico en de wereld te stoppen, aan de Zapatistische volkeren en de inheemse volkeren van Mexico”.

Vanuit het Nationaal Inheems Congres en de Inheemse Regeringsraad hebben we een oproep gelanceerd waarin we eisen dat er een einde komt aan de oorlog tegen de volkeren van Mexico en de wereld, tegen de Zapatistische volkeren en de oorspronkelijke volkeren van Mexico, Samen met de Nationale Vergadering voor Water en Leven en de Nationale Coördinatieruimte tegen de Oorlog hebben we namelijk gezien dat de militarisering van het land voortschrijdt om de megaprojecten des doods te garanderen, zoals de Maya-trein, de Interoceanische Corridor, het Integrale Project Morelos en het Internationale Vliegveld van Santa Lucia, die onder deze regering zijn uitgevoerd: 153.941 opzettelijke moorden, 42.935 mensen verdwenen en vermist, 69 journalisten en 94 mensen die land en grondgebied, inheemse volkeren en het milieu verdedigen vermoord.

In onze gebieden ervaren we dit elke dag, in Morelos, in Amilcingo is de criminaliteit toegenomen, we blijven eisen dat de zaak van onze kameraad Samir Flores Soberanes wordt behandeld, omdat het een moord is die verband houdt met het verzet tegen het Integrale Project van Morelos. In Tetlama blijven we ons verzetten tegen de mijnbouw en het komt steeds vaker voor dat we gewapende mensen zien.

In Mexico Stad is het moeilijker om te leven, de politie zit achter ons aan, ze laten ons niet werken, ze houden ons in de gaten, ze nemen foto’s van ons. In Milpa Alta zien we dat ze met hun plan voor territoriale reorganisatie in Xochimilco het kappen van bomen opvoeren, net als in de staat Mexico in Huixquilucan en Lerma, waar de bouw van het Santa Fe-reservaat onze heilige plaatsen vernietigt.

In Puebla, in de Sierra Negra, hebben we te maken met een hydro-elektrisch project, we hebben gezien hoe het leger en het kartel samen eten, de misdaad is toegenomen, verdwijningen gaan door en nemen toe, afval van fabrieken vervuilt het grondwater.

In Querétaro neemt het geweld toe, er zijn waterconcessies en huiszoekingen om wat voor reden dan ook, de repressie wordt steeds gewelddadiger, in de afgelopen twee jaar hebben ze oproerpolitie ingezet in plaats van soldaten en twee mensen vermoord die ze alleen maar wilden arresteren. In Michoacán is de aanval van Mexicaanse staatsambtenaren en criminele kartels tegen Ostula, tegen hun grondgebied en tegen hun gemeenschapswacht, hun instellingen en hun autonomie de afgelopen dagen enorm toegenomen. Naast de gewelddadige executie van onze broeder en kameraad LORENZO FROYLAN DE LA CRUZ RÍOS, zijn er de gewelddadige woorden van de gouverneur van Michoacán, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, tegen onze Communale Garde, evenals het verrassende bevel van de magistraat van het Eenheids Agrarisch Tribunaal van District 38, gevestigd in de stad Colima, JESÚS ANTONIO FRÍAS CARDONA, om ons land af te bakenen ten gunste van vermeende kleine landeigenaren.

In Guerrero worden onze kameraden van de Inheemse en Volksraad van Guerrero-Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, nog steeds bedreigd, geëxecuteerd en met geweld verdwenen.

In Nayarit vechten de georganiseerde misdaad en kartels om territorium en rekrutering in onze dorpen. De rivier Lerma-Santiago wordt vervuild, kinderen, vrouwen en jongeren zijn getroffen door zware metalen uit de industrie. In het zuiden hebben we de Riviera Nayarit met de privatisering van de stranden.

In Sonora en Sinaloa dringen ze aan op hun justitieplannen die de toegang tot justitie afsluiten, ze richten zich op het bouwen van dingen en gaan niet in de richting van de restitutie van ons land, de georganiseerde misdaad blijft groeien en er worden elke dag clandestiene graven gevonden, de militarisering neemt ook toe met de aanwezigheid van de nationale garde.

In Baja California hebben indringers 11 hectare Kumiai-gebied ingenomen.

In het noorden van Veracruz is er sprake van verwoesting op sociaal en milieugebied, niet alleen van lekkages en explosies, maar ook van een klimaat van terreur door de georganiseerde misdaad, die het gebied overneemt. In het zuiden bevinden we ons in het gebied van de inter-oceanische corridor, we bevinden ons ook in de buurt van de Maya trein en de gaspijpleiding, waardoor de aanwezigheid van zowel de georganiseerde misdaad als het leger en de nationale garde toeneemt.

In Oaxaca hebben 18 van onze kameraden uit Puente Madera arrestatiebevelen voor het verdedigen van hun grondgebied, het geweld tegen onze gemeenschappen neemt toe door het opleggen van de inter-oceanische trein en er wordt gesproken over de bouw van nog eens 10 windmolenparken. In San Agustín, in de regio Mazateca, zijn er onderzoeken om er een toeristisch centrum van te maken, onze kameraad Miguel Peralta wordt vervolgd en verschillende van onze kameraden zijn politieke gevangenen. In de regio Chontal strijden we tegen een mijnconcessie. In de regio Loxicha neemt de repressie tegen kameraden die ons grondgebied verdedigen nog steeds toe, zoals in het geval van onze kameraad Álvaro Sebastián die, na 20 jaar gevangen te hebben gezeten, onlangs werd vermoord.

In Campeche, met de implementatie van de “Maya trein”, die wij de militaire trein noemen, is de speculatie met onroerend goed enorm toegenomen, de ontwikkelingspolen hebben nog steeds geen locatie, dus bedrijven zijn wanhopig op zoek naar een plek om ze te bouwen, het geweld is toegenomen en met de ontwikkelingspolen zal het nog meer toenemen. Water wordt overmatig geëxploiteerd, dag en nacht wordt een gebied dat er niet geschikt voor is onder water gezet, er worden giftige landbouwchemicaliën toegevoegd die vervolgens naar de artesanale putten gaan die bestemd zijn voor menselijke consumptie in de gemeenschappen, er wordt vanuit de lucht gesproeid en er worden allerlei pesticiden en insecticiden gebruikt die schadelijk zijn voor miljoenen bestuivers, vooral bijen. Er zijn gemeenschappen die zijn opgesplitst, we zien veranderingen in de gemeenschappen, kameraden zijn uitgezet, de gemeenschappen hebben hun rust verloren “we gaan ’s nachts niet meer naar buiten omdat het leger ons tegenhoudt”.

In Quintana Roo bouwen ze varkensboerderijen omdat ze weten dat ze gegarandeerd water hebben, maar het is water dat ze van ons afnemen en vervuilen. Met de verkeerd genaamde “Maya-trein” zien ze projecten die gericht zijn op het verhogen van het toerisme, wat op geen enkele manier ten goede komt aan onze volkeren, het betekent dat onze gebieden in gevaar zijn, want ze komen met hun wapens, met hun leger, om ervoor te zorgen dat er niets in de weg staat.

In Chiapas is er een belegering tegen de Zapatista volkeren, het Zapatista Leger van Nationale Bevrijding (EZLN) en de inheemse volkeren worden afgesloten, ze drijven ons in het nauw, er zijn paramilitaire groepen die in totale straffeloosheid opereren, ze voeren gewelddadige acties tegen de Zapatista gemeenschappen op, de regionale organisatie van koffietelers van Ocosingo, opereert sinds 2000 met toestemming van de verschillende regeringen en politieke partijen en heeft minstens 100 aanvallen uitgevoerd tegen de Zapatista gemeenschappen van Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, gevestigd in Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia en Rebeldía por la Vida y la Humanidad.

Dit is slechts een weerspiegeling van de oorlog die wij als inheemse volken dagelijks meemaken in onze gemeenschappen, buurten, straten, werkplekken en gemeenschapsruimtes. Militarisering is een feit, het regime onder leiding van de Vierde Transformatie toont zijn meest autoritaire gezicht tegen diegenen van ons die het leven verdedigen. Daarom roepen we op om ons aan te sluiten en organisatorische inspanningen op te bouwen om deze barbarij aan de kaak te stellen en vooral om gezamenlijke acties uit te voeren met ieders manieren en vormen, voor 12 oktober, de Dag van Verzet en Inheemse Waardigheid.

DE OORLOG TEGEN DE VOLKEREN IN MEXICO HEET DE KAPITALISTISCHE NARCOSTAAT.

NA 531 JAAR OORLOG BLIJVEN WE ONS VERZETTEN. 27 JAAR NATIONAAL INHEEMS CONGRES.

Nooit meer een Mexico zonder ons!

Voor de Integrale Reconstitutie van onze Volkeren!

NATIONAAL INHEEMS CONGRES – INHEEMSE BESTUURSRAAD

–————————-

Radio Papillon zendt uit:

Op 12 oktober roept het CNI (het nationaal inheems kongres in Mexico) op voor akties tegen kolonisatie en de oorlog tegen de inheemse bevolking (ook voornamelijk de oorlog tegen de zapatisten). Radio Papillon zal ter gelegenheid hiervan die dag een internet-uitzending verzorgen. De uitzending zal bestaan uit interviews, een overzicht van waar de akties plaatsvinden en natuurlijk ook muziek. Je kan de uitzending volgen door die dag naar indymedia.nl te gaan en daar op de radiolink te klikken die in het aankondigingsbericht zal staan. Solidariteits groet, Radio Papillon —-

Hola, El 12 de octubre, el CNI (Congreso Nacional Indígena en México) convoca a acciones contra la colonización y la guerra contra los pueblos indígenas (también principalmente la guerra contra los zapatistas). Para conmemorar esta ocasión, Radio Papillon ofrecerá ese día una transmisión por Internet. La retransmisión constará de entrevistas, un repaso de dónde se desarrollan las acciones y, por supuesto, música. Puede seguir la transmisión de ese día ingresando a indymedia.nl y haciendo clic en el enlace de radio que estará en el mensaje del anuncio. Saludos solidarios, Radio Papillón —-

Hola, On October 12, the CNI (the National Indigenous Congress in Mexico) calls for actions against colonization and the war against indigenous people (also mainly the war against the Zapatists) To mark this occasion, Radio Papillon will provide an internet broadcast on that day. The broadcast will consist of interviews, an overview of where the actions take place and, of course, music. You can follow the broadcast that day by going to indymedia.nl and clicking on the radio link that will be in the announcement message. Solidarity greetings, Radio Papillon —-

Hola, Am 12. Oktober ruft der Nationale Indigene Kongress Mexikos (CNI) zu Aktionen gegen die Kolonialisierung und den Krieg gegen die indigene Bevölkerung (vor allem auch gegen die Zapatisten) auf. Aus diesem Anlass wird Radio Papillon an diesem Tag eine Internetsendung ausstrahlen. Die Sendung besteht aus Interviews, einem Überblick über die Orte, an denen die Aktionen stattfinden werden, und natürlich aus Musik. Ihr könnt die Sendung verfolgen, indem ihr an diesem Tag auf indymedia.nl geht und auf den Radiolink klickt, der in der Ankündigung zu finden sein wird. solidarische Grüße Radio Papillon