Ga naar de inhoud

12 nov. demonstratie: Het probeem heet racisme!

Op dinsdagavond 12 november, de avond voor het bezoek van de extreemrechtse politica Marine Le Pen organiseert Anti-Fascistische Actie Nederland een demonstratie in Den Haag onder het motto: Het probleem heet racisme! (English at bottom)

7 min leestijd

Op woensdag 13 november komt Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Front National (FN) naar Den Haag. Ze komt op bezoek bij Geert Wilders om te praten over hun samenwerking in het Europees Parlement. Marine Le Pen nam het FN over van haar vader, Jean Marie Le Pen, die bekend is om zijn, op zijn zachts gezegd, eufemistische uitspraken omtrent de Tweede Wereldoorlog. Marine Le Pen doet haar best de partij een ander imago te geven door te focussen op de economie en de Franse soevereiniteit. Maar de ideeën van de partij zijn niet veranderd. Het antisemitisme is slechts vervangen door islamofobie en de partij is nog steeds extreem nationalistisch.

Maar het probleem van racisme in Nederland gaat verder dan het racisme van politieke partijen als de PVV en het FN. Afgelopen maand klapten drie oud-agenten van korps Haaglanden uit de school over het racistische politiegeweld wat veel voorkomt in de Haagse Schilderswijk. Zo vertelden zij dat discriminatie, intimidatie en mishandeling aan de orde van de dag zijn. Het ging zelfs zo ver dat iemand die willekeurig werd aangehouden in het politiebureau arbeidsongeschikt is geschopt.

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer kwam deze maand met een rapport over racisme in Nederland naar buiten: ”Het politieke tij in Nederland is racistisch”, aldus Brenninkmeijer. ”Dan heb ik het niet over één partij maar over de stemming in Den Haag. Die is tegen buitenlanders.”

Kortom, het is tijd om een sterk geluid te laten horen tegen racisme en intolerantie! Het probleem is racisme en als de politiek het verzaakt om daar iets aan te doen, en zelf volop mee doet aan de racistische tendens in Nederland, moeten we zelf in actie komen om een einde te maken aan racisme. Kom dus naar Den Haag en laat je horen!

(Zie voor het protest tegen de komt van Le Pen op 13 november hier)

Locatie: Hobbemaplein, Den Haag
Tijd: 19:00

http://www.afanederland.org

————————

Aanvullend, van de website van AFA:

13-11-2013: Le Pen niet welkom in Den Haag!

English below

Op woensdag 13 november kom Marine Le Pen van de Franse extreem-rechtse partij Front National (FN) naar Den Haag. Ze komt op bezoek bij Geert Wilders om te praten over hun samenwerking in het Europees parlement.

Dat de PVV steeds minder moeite lijkt te hebben met de extreem-rechtse achterban blijkt uit hun laatste manifestatie. Hier waren van alle neo-nazistische en fascistische clubs mensen aanwezig, zelfs van het terreur-netwerk Blood and Honour. Ook werd de Hitlergroet gebracht en liepen er mensen met spandoeken met teksten als ”Eigen volk eerst”. Wat ook opvallend is is dat de Prinsenvlag (bekend van de NSB) volop werd meegedragen en in plaats van dat de PVV hier wat aan deed zaten er een aantal dagen later meerdere kamerleden met een speldje van deze vlag op hun pak in de Tweede Kamer.

Rechts-extremisme in de parlementaire politiek is niet iets wat alleen in Nederland een ingang vindt. Marine le Pen vertegenwoordigt dit gedachtegoed in Frankrijk. Zij nam het FN over van haar vader, Jean Marie le Pen. Een man die bekend is van zijn, zacht gezegd, eufemistische uitspraken omtrent de Tweede Wereldoorlog. Marine le Pen doet haar best de partij een ander imago te geven door te focussen op de economie en de Franse soevereiniteit. Maar de ideeën van de partij zijn niet veranderd. Het antisemitisme is slechts vervangen door islamofobie en de partij is nog steeds extreem nationalistisch. Daarmee kunnen we ons afvragen of Marine er in slaagt de partij van haar vader een ander masker voor te houden.

Het doel van de samenwerking is om samen met andere rechts-extremistische partijen een front te vormen om zo hun gedachtegoed te verspreiden en kracht bij te zetten. Extreem rechts is al een flinke tijd bezig met een opmars in de meeste Europese landen. Dit kan tot verschrikkelijke dingen leiden. In Griekenland, waar de Gouden Dageraad groot is geworden, is racistisch geweld aan de orde van de dag. Ook in Nederland voelt extreem-rechts zich gesterkt door de PVV en ging na de manifestatie van deze partij de confrontatie aan met andersdenkenden

Kortom, wat beide partijen gemeen hebben is het rechts-extremistische gedachtegoed. Waarbij de ideeën van het FN nog verder gaan dan die van de PVV. De ontwikkeling dat deze partijen elkaar steunen en nu in Europees verband gaan samenwerken moet worden gestopt! Kom daarom 13 november naar Den Haag en protesteer tegen de komst van Le Pen!

Omdat het tijdstip nog niet bekend is volgt meer informatie zo spoedig mogelijk. Ook over de actie zelf zal deze week meer informatie verschijnen, houdt dus onze website goed in de gaten: http://www.afanederland.org

Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme!|
————————————————————————————————————
13-11-2013: Le Pen not welcome in The Hague!

On Wednesday November 13th, Marine Le Pen from the French extreme-right National Front (FN) party will come to The Hague to talk to Geert Wilders about working together in the European Parliament.

It is obvious from their last demonstration that the PVV has increasingly less trouble accepting its extreme-right followers. Every neo-nazi and fascist club was represented at this demonstration, even the terrorist group Blood and Honour. The Hitler salute was also used and some people carried banners with the text “Own People First”. Also of note was that the Prince’s flag (famous for being used by the NSB- Dutch Nazi Party) was carried openly and in abundance. Instead of doing something about this, several PVV members of parliament were seen a few days later wearing lapel pins with this flag in the Tweede Kamer (Dutch Parliament).

Right wing extremism in parliament is not only limited to the Dutch political scene. Marine Le Pen represents this ideology in France. She took the FN over from her father, Jean Marie Le Pen, a man who is known for his euphemistic statements about World War II. Marine Le Pen does her best to give her party another image by focusing on the economy and French sovereignty. However, the party’s ideas have not changed. It’s Antisemitism has only been replaced by Islamophobia and the party is still extremely nationalistic. Because of this, we are wondering if Marine is succeeding in casting her party in a different light.

The goal of their cooperation is to form an extreme right wing front with other parties in order to spread their ideology and become a more powerful force in parliament. The extreme right has seen an increase in popularity in most European countries. This can lead to horrible things. In Greece, where the Golden Dawn got many votes, racist violence is a daily occurrence. Also in the Netherlands, the extreme right has felt empowered by the PVV and sought confrontation with dissenters after their recent demonstration.

In short, both parties have right wing extremist ideology in common, but the ideas of the FN go even further than those of the PVV. The recent
development that these parties support each other and are planning to work together in parliament must be stopped! Come to The Hague on November 13 and protest against the coming of Le Pen!

Because the time of the meeting is not yet known, more information will follow as soon as possible. More information about the action will appear this week, so keep an eye on our website: http://www.afanederland.org

Not then! Not now! Never again fascism!