Ga naar de inhoud

12 febr.: Precair Forum

De Flexmens, het Greenpepper Project, Anarchistische Groep Amsterdam en SearchWeb presenteren:

PRECAIR FORUM:
flexwerk/migratie/de stad

6 min leestijd
Placeholder image

Een dag van fora en workshops om de groeiende bestaansonzekerheid van het sociale leven in Nederland en daarbuiten onder de loep te nemen We buigen ons over de veranderende aard van werk (flex/irregulier/part-time)en de verzorgingsstaat, migratie en informele economieën, en nieuwe strategieën voor sociale strijd in de stad.

Thema’s die aan bod komen: flexibilisering, sociale uitsluiting, migratie en illegalisering, stedelijke vernieuwing en gentrification, tactieken voor het heroveren van de stad, organisatie voor MayDay 2005 en het opeisen van sociale rechten op open burgerschap, huisvesting, inkomen en meer.

Met onder andere (nog ter bevestiging, zie website): lokale groepen zoals de Vrije Ruimte, OKIA (Onderzoekskomite Illegale Arbeiders), SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting), NextGenderation en internationale sprekers inclusief Precarias a la Deriva (madrid, Spanje), Maurizio Lazzarato (Parijs, Frankrijk), London Particular (Londen, GB), en P2P Fightsharing (Rome, Italie) en meer.

Wanneer: 12 februari 2005, 14:00 – 19:00

Waar: Plantage Doklaan 12, Amsterdam, Nederland

Toegang is vrij, maar email ajb om je op te geven.

Voor meer info en updates, zie http://www.precairforum.nl/ of ga naar onze wiki-pagina op greenpeppermagazine.

Achtergrond:

De laatste jaren hebben we de opkomst meegemaakt van wat beschreven wordt als een flexibele kenniseconomie gebaseerd op immateriële productie (van informatie, diensten etc.) en flexibele arbeid. Deze economie eist dat wij ons permanent bijscholen, om ons aan te passen aan haar ritmes – die voortkomen (zegt men) uit technologie en innovatie, codewoorden voor permanente verbetering. Maar, zoals duidelijk is voor degenen die in deze economie aan het werk gezet worden, is het ook een economie die verschillende soorten ‘precairheid’ met zich meebrengt – in andere woorden sociale en economische bestaansonzekerheid – als structurele kenmerken van het dagelijks leven.

Precairheid – een continue onzekerheid over je eigen toekomst – hangt nauw samen met de neoliberale organisatie van werk. Of dat nu is als legale of geïllegaliseerde migranten, als werkloze arbeiders zonder garanties van de sociale zekerheid, als free-lancers, uitzendkrachten, part-timers, studenten of flexwerkers – ‘flexibiliteit’ duidt op de permanente fragiliteit van je inkomen, je baan en je huisvesting.

Migranten, ongedocumenteerde en geïllegaliseerde arbeiders (en in het bijzonder vrouwen) zijn degenen die de hardste klappen van deze groeiendebestaansonzekerheid te verduren krijgen. Van fabriekswerk tot werk in de tuin- en landbouw, van huishoudwerk tot sexwerk, van irregulier werk via familienetwerken tot diverse vormen van micro-ondernemerschap; migrantenarbeiders leven onder de continue dreiging van chantage, detentie of uitzetting. Traditionele vakbondsorganisatie of hulpverleningsinitiatieven hebben deze problematiek nog niet kunnen oplossen.

Kortom, we bevinden ons in een precaire stad – een metropool gekenmerkt door processen van gentrification, sociale uitsluiting, speculatie en mobiliteit; waar de publieke ruimte erodeert, de sociale huur steeds minder sociaal wordt en de volksbuurten worden ‘opgewaardeerd’. Ondanks dat alles is in Nederland de term ‘precairheid’ of ‘bestaansonzekerheid’ nog nauwelijks bekend en wordt zij niet gebruikt door hen die het meest geraakt worden door de excessen van de huidige neoliberale politiek.

In andere delen van Europa hebben verschillende groepen het concept van precairheid aangegrepen om verbindingen te leggen tussen specifieke conflicten en bewegingen, om deze te communiceren en circuleren. Bijvoorbeeld, in Frankrijk zijn het ‘intermittents’ (tijdelijke werkers in de culturele industrie), ‘sans-papiers'(ongedocumenteerde werkers) en ‘chomeurs’ (werklozen) die zich herkennen in elkaars situaties en gevechten. In Spanje en Italië voeren een aantal groepen campagnes rond het thema van werk en bestaansonzekerheid, zoals het flexwerker-syndicaat Chainworkers (Milaan) en het onderzoekscollectief Precarias a la Deriva (Madrid). In 2004 werd 1 Mei in Milaan en Barcelona gevierd door 100.000 mensen die protesteerden tegen hun precarisering en uitbuiting in de zogenaamd “flexibele & moderne” neoliberale economie.

Het initiatief tot het PrecairForum wordt gedragen door een behoefte om onze creativiteit eens collectief aan het werk te zetten, om nieuwe manieren en organisatievormen van sociale strijd te vinden in de steden waar we wonen.Het Forum kan ook gezien worden als open uitnodiging om plannen te maken voor een MayDay 2005 in Nederland.

Op de site van PrecairForum is meer info te vinden, evenals een aantal relevante teksten.

Voorlopige structuur:

De structuur van het Forum is opgezet als een mix van plenaire discussies Over specifieke thema’s (precaire arbeid/migratie/de stad) gevolgd door kleinere doelgerichte workshops rond strategische vragen over mogelijkheden van zelforganisatie en conflict.

14:00 – Introducties en Eerste Plenaire Debat(in het Engels, met Nederlandse vertaling indien nodig) Precaire Arbeid: flexibilisering/ immateriele arbeid – discussie door Maurizio Lazzarato en Antonella Corsani (van het tijdschrift Multitudes in Parijs, Frankrijk)

Migratie: informele economieen, gender en precairheid -presentatie door Precarias a la Deriva (Madrid, Spanje).

De Stad: gentrification, stadsvernieuwing en precairheid – discussie/debat met the London Particular (Londen, Engeland) en de Vrije Ruimte (Amsterdam, NL)

:::: pauze (voor soep) ::::

16:00 Strategische workshops (in het Nederlands, met Engelse vertaling)
a) Werk.

Vragen onder andere:

Wat voor ondersteunende structuren kunnen we opzetten om solidariteit te organiseren bij flexgevechten in/rond Amsterdam en andere steden?

Welke mogelijkheden zijn er om concrete acties te doen in de aanloop naar EuroMayDay in Nederland?

b) Migratie. Vragen o.a.:

Wat is de autonome ruimte van bijvoorbeeld irreguliere en geïlligaliseerde huishoudelijke werkers, en hoe kunnen we als legalen verbindingen leggen met hun gevecht voor een grotere autonomie?

Bij interventies in irregulier en ongedocumenteerd werk, zoals rond domestic workers, zal een genderperspectief op de economie, migratie en de terugslag van de neoliberale mondiale integratie vertrekpunt moeten zijn.

c) De Stad. Vragen o.a.:

Op welke manieren kunnen we bestaande initiatieven steunen/versterken tegen de privatisering van de sociale huursector in Amsterdam? Wat zijn de gemeenschappelijke belangen/perspectieven waaromheen krakers, huurders, creatievellingen en anderen zich samen zouden kunnen organiseren?

Hoe kan ingegrepen worden in de huidige stadsvernieuwing en de opwaardering van volksbuurten om een socialere stad vorm te geven; is de buurt nog steeds de ideale plek daartoe?

[N.B. Voor de actuele, ge-update vragen, zie de Precair Forum wiki paginas op www.greenpeppermagazine.org/process]

17:30 Afsluitende discussie en eerste concrete stappen

18:00 ::: avondeten :::

18:00 – 19:30 Vertoning en presentatie van de nieuwe Precarity DVD door P2P Fightsharing (Rome, Italie). Films (met Nederlandse ondertitels) richten zich op actuele flexgevechten en campagnes rond bestaansonzekerheid in Europa.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Flexmens.)