Ga naar de inhoud

10/05: Debat over beleid Lula tav. inheemse volkeren

Utrechts debatcentrum TUMULT organiseert op dinsdag 10 mei een debat over het beleid van de linkse Braziliaanse president Lula ten aanzien van inheemse volkeren. Dat ziet er namelijk niet mooi uit…

2 min leestijd
Placeholder image

Utrechts debatcentrum TUMULT organiseert op dinsdag 10 mei, aanvang 20.00 uur,
Locatie: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht. Toegang vrij.
(Info en reserveringen: 030-2332430/ tumultdebat.nl)

DE ENIGE GOEDE INDIAAN …
Mensenrechten voor inheemse volkeren

Lula werd in 2003 president van Brazilië en luidde de hoop op betere tijden in. Zijn populariteit in Latijns Amerika was enorm, en ook internationaal
stond hij in hoog aanzien bij links. Hij was aanwezig op het Wereld Sociaal Forum én in Davos. In eigen land loopt echter niet meer iedereen met hem weg. Lula’s beloften aan indianen, over landhervorming en rechten op grond, zijn niet nagekomen. Wie hebben daar profijt van?

Onder voorzitterschap van Marjon van Royen, correspondente in Latijns-Amerika, discussiëren: Hilke Molenaar, Mensenrechten en bedrijven
programma Amnesty International, Jan Gilhuis, Maatschappijopbouw en Mensenrechten Solidaridad, Daan Dijk, adjunct directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Rabobank, en Joris Geeven, directie Mensenrechten en vredesopbouw Ministerie Buitenlandse Zaken. Geertje van der Pas, werkzaam voor CIMI in Brazilië, verzorgt een inleiding.

Onder Lula zou Brazilië werk maken van landhervorming en inheemse rechten
op grond. Indianen hebben volgens de Grondwet van Brazilië recht op eigen land, op eigen vormen van onderwijs en op gezondheid. Maar de inheemse territoria bestaan voor een groot deel slechts op papier. De grote bedrijven rouwen er niet om dat Lulas beloften niet worden nagekomen; voor hen zijn inheemse volkeren een sta-in-de-weg voor het vergroten van productie van bijvoorbeeld soja, koffie en suiker voor de markt in het Westen.
Wie hebben er belang bij het ontzeggen van rechten aan indianen? Het bedrijfsleven, grootgrondbezitters, westerse consumenten? Is het fair het bedrijfsleven aan te klagen? Zij hanteren tenminste codes of conduct, consumenten niet. Of moeten we ons hier in Nederland niet druk over maken?

Om 18.00 uur wordt in het auditorium van het LouisHartlooperComplex de film Yndio do Brasil[1995] vertoond, een collage van honderden Braziliaanse films en films uit andere landen – speelfilms, journaals en documentaires – die laat zien hoe de filmindustrie de Braziliaanse Indianen door de jaren heen heeft getoond. Entree film: 3.50 / 2 euro met korting.

TUMULT & CMC

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Tumult.)