Ga naar de inhoud

1 Mei, wees erbij!

Zoals eerder al aangekondigd, wordt er dit jaar in Nijmegen een demonstratie gehouden op 1 mei. Het betreft een ‘antikapitalistische demonstratie voor een radicaal andere samenleving’. Zie meer info op de website,

3 min leestijd
1meiposter

Een van de meest vermaarde ‘radicale 1 mei demonstraties’ vindt jaarlijks plaats in Berlijn. Sinds 1987, toen de politie letterlijk verslagen werd en de wijk Kreuzberg een dag lang ‘bevrijd gebied’ was, is het daar in om een flinke rel te schoppen op die dag. Dit gebeurt dan naast (in het begin vaak:parallel aan) de ouderwetse traditionele vakbondsdemonstratie.

Voordat er een aparte radicale reldemo werd georganiseerd, vormden autonomen en radicalen vaak aparte blokken in de vakbondsdemonstratie. Veel mensen doen dat nog steeds, en tegenwoordig moet  daarnaast ook nog geprobeerd worden nazi’s van de straat te verdrijven, die de laatste jaren ook nog op die dag proberen te demonstreren. Om die reden wordt de ‘radicale’ demonstratie de laatste jaren om 18:00 geprogrammeerd. Om de feestvreugde compleet te maken, was er de laatste jaren ook nog een derde ‘linkse’ 1 mei-demo, namelijk die van de euromayday-familie (zie verderop). Maar dit jaar is bekend gemaakt dat die niet georganiseerd zal worden.

De ‘vakbondsdemo’ is om 09.00 uur, de ‘radicale’ om 18.00 uur
Nazi’s blokkeren vanaf 10.00.

De website voor de Berlijnse radicale demo van dit jaar.
clip.
Voor info over het revolutionair blok in de ‘vakbondsdemonstratie’: website.

Uitleg over achtergronden en ontwikkelingen is onder meer te vinden in dit Engelstalig artikel voor ‘1 mei-toeristen in Berlijn’,
De Mopo, het Berlijnse sufferdje, heeft overigens 31 aanmeldingen voor demonstraties geteld op die dag in Berlijn alleen al

Een overzicht van allerlei andere linkse 1 mei demonstraties in Duitsland is hier te vinden.

Euromayday

Een andere noemer waaronder op 1 mei-demonstraties georganiseerd worden naast die van de regulieren vakbonden, is euromayday. In 2001 begonnen in Barcelona en Milaan, met als kenmerkend speerpunt het organiseren van protest rond ‘precaire arbeid’, is dat sinds (het Europees Sociaal Forum in Florence in 2003) tot een internationaal los netwerk uitgegroeid met demonstraties in vele landen. Daar lijkt nu weer enigszins de klad in te zijn gekomen. Dit jaar zijn er minder demonstraties dan het jaar daarvoor. Maar nog steeds in ieder geval in Milaan, waar enkele jaren achtereen zo’n 100.000 mensen op de been kwamen voor een even strijdbare als feestelijke optocht.

In Nederland heeft al enkele decennia lang zelfs de traditionele vakbond geen demonstraties meer georganiseerd op deze dag. Alleen in Rotterdam was er elk jaar nog een optocht, veelal georganiseerd door communistische groepen. Ook dit jaar weer.

Vorig jaar werd in Den Bosch voor het eerst weer een autonome demonstratie georganiseerd (zie verslag)
En dit jaar dus in Nijmegen. Overigens is het niet de bedoeling, mocht die indruk ontstaan zijn, dat er ‘Berlijnse’ toestanden ontstaan, al was het maar omdat daar de tijd niet echt rijp voor is. Ook hopen de organisatoren dat de opkomst breed en veelkleurig wordt. Na afloop van de demonstratie (die om 14.00 uur op het Stationsplein begint) is er vanaf 18.00 eten en info/discussie over ‘solidariteit en organiseren’ in de Klinker en nog meer vermaak in de aanpalende onderbroek (website).

de ‘eisen’ van de demo:

1 mei iedereen vrij!
Mondiale bestaanszekerheid
open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
Vrijheid en welvaart voor iedereen!