Ga naar de inhoud

Waarom Abvakabo FNV het zorgakkoord niet ondertekent

Abvakabo FNV is de grootste vakbond voor de sector zorg. We staan samen met onze leden voor goede zorg. Daarom zetten we geen handtekening onder het zorgakkoord zoals het er nu ligt. Het klopt dat in het zorgakkoord nu staat dat er minder wordt bezuinigd op de thuiszorg dan oorspronkelijk het idee was. Niet 75%, maar 40% wordt nu weggesneden. En de nullijn is van tafel. Dat is winst! Dankzij de acties van Abvakabo FNV. Dankzij jou en niemand anders!

4 min leestijd
Placeholder image

(Bron: website strijdvoorthuiszorg)

Maar er is nog altijd sprake van afbraak van de thuiszorg: 50.000 thuiszorgmedewerkers verliezen hun baan. En een veelvoud aan cliënten verliest zorg. Maar ook in de verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg, en geestelijke gezondheidszorg raken tienduizenden medewerkers hun baan kwijt en en nog veel meer cliënten hun zorg. Dat vindt Abvakabo FNV onacceptabel.

Er zijn alternatieven!
Als het echt niet anders kan, dan snappen wij de maatregelen. Maar het kán anders! Het kabinet wil 1,1 miljard bezuinigen op de thuiszorg. Onderzoek door Abvakabo FNV heeft duidelijk aangetoond dat bezuinigen op de thuiszorg, júist zorgen voor een toename van zorgkosten. Mensen kunnen niet langer thuis wonen en zullen eerder in een verpleeghuis terecht komen. Die zorgvorm is veel duurder!

Daarnaast heeft Abvakabo FNV tal van financiële alternatieven aangedragen:

  • pak de winsten van de zorgverzekeraars ter grootte van 1,4 miljard;
  • de elk jaar groeiende eigen vermogens van ouderenzorg-instellingen tot een hoogte van 3,3 miljard;
  • aanpakken van de bureaucratie ter hoogte van 11% van het WMO-budget als gevolg van de aanbestedingen.

Al deze alternatieven waren onbespreekbaar voor het kabinet. Daarom heeft Abvakabo FNV een finaal bod gedaan aan het kabinet door 0,3% van de toekomstige loonruimte van de hele zorg ter beschikking te stellen. Dit is ongeveer € 6,- bruto per maand van een gemiddeld fulltime loon. Met deze bijdrage kan het grootste deel van de thuiszorg overeind blijven.

Onwil
De politieke onwil komt hier duidelijk aan het licht. Ook al is het geld beschikbaar, dit kabinet – gesteund door werkgevers en de kleine bonden – geeft duidelijk de voorkeur aan afbraak van de thuiszorg. ‘We moeten elkaar meer gaan helpen’: dát is het credo van dit kabinet. Een regelrechte ontkenning van het feit dat er al miljoenen mensen voor elkaar zorgen en een onderwaardering van onze mantelzorgers. Zij zorgen voor anderen náást hun baan. En dat kunnen zij meestal nét volhouden doordat de thuiszorg bestaat. Als je vindt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen, dan kan je de thuiszorg niet afbreken. Abvakabo FNV zal dat in ieder geval niet accepteren. Zorg is mensenwerk, blijft altijd nodig en daarom moet het werk blijven bestaan.

Wel of niet tekenen?
De kleine bonden, CNV Publieke zaak, Nu’91 en FBZ hebben het akkoord wel ondertekend. Sterker nog, ze hadden al willen tekenen toen het kabinet voorstelde de thuiszorg niet voor 75% maar voor 50% weg te snijden. Abvakabo FNV heeft de belangrijkste zaken binnengehaald, maar heeft uiteindelijk besloten niet te tekenen. Wij tekenen niet voor onnodige afbraak van zorg. En dat doen we ook niet, omdat er nog volop mogelijkheden zijn de definitieve besluitvorming te beïnvloeden. Het kabinet moet deze plannen namelijk nog door de Tweede en Eerste kamer zien te krijgen. Dit kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste kamer. Sterker nog, alle partijen waarbij het kabinet voor steun moet aankloppen in de Eerste kamer, staan zeer kritisch tegenover de afbraak van de thuiszorg. Wij zullen de komende weken deze partijen met jullie steun duidelijk blijven maken hoe belangrijk de thuiszorg is!

Daarom Actie!
Het grote thuiszorg-debat van 4 februari heeft veel indruk gemaakt op de aanwezige politici. Bijna 140.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet tegen de afbraak van de thuiszorg. En meer dan 6000 mensen hebben op 6 april gedemonstreerd in Den Haag. Al deze acties van jullie hebben er toe geleid dat niet 25% maar 60% van de thuiszorg behouden blijft. Wie durft nog te zeggen dat actievoeren geen zin heeft? We hebben de steun en de argumenten. En… de Tweede en Eerste kamer moeten nog besluiten. Daarom alle reden om door te gaan.

Zaterdag 8 juni
Op zaterdag 8 juni aanstaande is de volgende actie. Die actie moet wéér groter zijn. Maken wij ons niet allemaal grote zorgen om de kwaliteit van zorg? Tienduizenden banen dreigen ook verloren te gaan in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, terwijl de zorg hard nodig is. En in bijna elke zorginstelling is de werkdruk te hoog, zodat er onvoldoende kwaliteit kan worden geleverd.

Wij roepen jou op deze dag te reserveren en minimaal 5 mensen (collega’s/vrienden/familieleden) mee te nemen. Begin daar morgen mee. Allereerst door uit te leggen wat we al bereikt hebben en wat we nog meer in onze macht hebben! Verwijs hen naar www.handenthuisrutte.nl en vraag hen om ook een hand op te heffen en te vertellen waarom deze bezuinigingen niet door mogen gaan. We willen 100.000 getekende handen binnen halen. Zorg ervoor dat de discussie over de thuiszorg gevoerd blijft worden!