Ga naar de inhoud

Thuiszorg gaat staken

Thuiszorgmedewerkers in Haarlem en de IJmond gaan staken tegen de werkgever, die ze voor de keuze stelt om 30% loonsverlaging te accepteren of ontslagen te worden. Hieronder de aankondiging

3 min leestijd
Placeholder image

(van weblog vakbondsvernieuwing)

Wij, de thuiszorgmedewerkers van de Viva! in Haarlem en de IJmond, gaan volgende week dinsdag en woensdag weer in staking tegen een loonsverlaging tot 30% of ontslag. Maandagavond (27 juni), vanaf een uur of 6, slaan een aantal van ons hun tenten op in de binnentuin van het stadhuis Haarlem waar juist die avond vergadert wordt over meerjarige bezuinigingen op de hulp bij de huishouding.
Het tentenkamp is een mooie gelegenheid om de actie van de ruim 150 medewerksters te steunen. Door ook je tent op te slaan op de binnentuin, of door de solidariteit te tonen met je aanwezigheid of wat je ook bedenkt.
De ontslagaanvraag is inmiddels bij 350 collega’s via het UWV op de mat gevallen. Daartegen zal door de Abvakabo FNV een verweer worden opgesteld. De strijd die wij voeren is belangrijk voor onze bestaanszekerheid en voor het behoud van goede zorg.
Wanneer het UWV instemt met het ontslag wordt een gevaarlijk precedent geschapen voor alle andere bazen in Nederland die het werk graag goedkoper gedaan willen hebben. Het is de waanzin ten top. Het werk blijft gewoon bestaan. alleen wil de baas dat wij het voor 3 euro bruto per uur minder gaan doen.
Voortgejaagd door de marktwerking bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden wordt in het hele land zwaar gesneden in de arbeidsvoorwaarden van de thuiszorgmedewerksters. Verschillende gemeentes sluiten zelfs contracten met schoonmaakbedrijven. Zij behalen zo een bezuiniging over de rug van de zwaksten. Maar daarbij hebben zij zich verkeken op de strijdvaardige medewerkers in Haarlem en de IJmond.
Kijk ook op: www.wijzijndethuiszorg.nl

————–

Van de website:

Maandagavond 27 juni 19.00 uur tot en met donderdagavond 30 juni:

Protest Tentenkamp THUISZORG voor het stadhuis in Haarlem

Bij aanvang behandeling kadernota ma 27 juni – 7.30 met grote bezuinigingen tot en met 2017 op onder andere de thuiszorg

Eisen aan de gemeente: op maandag

Steun de eisen van de kamperende VIVA vrouwen:

  • Geen 25 % loonsverlaging in dezelfde functie

  • Stop het contract met VIVA, ( vanwege niet nakomen afspraken aan werknemers)

  • Geef zelfde contract aan erkende thuiszorg die arbeidsovereenkomsten respecteert

  • Geen thuiszorg -na indicatie- zonder signalering in overeenstemming met landelijke richtlijn

 

Werkwijze van ma-avond 27 juli tot en met donderdag 30 juli

  • Actief protest tegen bezuinigingen thuiszorg Haarlem bij kadernota van raad

  • Ondersteuning van bevolking vragen , huis aan huis, met handtekeningen en affiches

  • Houden van workshops en discussies over de thuiszorg vanuit de praktijk

organisatie: AbvaKabo/FNV en actiegroepen WIJ ZIJN DE THUIS ZORG Haarlem en IJmuiden

 

Toelichting

Vrouwen van VIVA Thuiszorg Haarlem en IJmuiden. Zij vervullen, in opdracht van de gemeente Haarlem. En thuiszorg (voor geïndiceerde mensen met problemen en signaleren daarbij zoals voorgeschreven door landelijk beleid.In actie met hun vakbond Abvakabo sinds januari tegen verlaging salaris met 25 % op straffe van ontslag.

Het gaat om zelfde functie 25 % minder betaald. Voorbeeld: Met 27 uur per week is die 300 euro netto minder per maand. 630 mensen moesten die verlaging slikken, anders volgt ontslag. Tot juni grote intimidatie. Nu liggen de ontslagen bij UWV en worden juridisch aangevochten en met maatschappelijk protest.

 

 

http://www.wijzijndethuiszorg.nl/