Ga naar de inhoud

RWE/CREA: Greece, Goldman and the Wicked World of Derivatives

Monday 18 june, 20:00 CREA Amsterdam

Through the ages, derivatives trading seemed relatively straightforward: a contract guaranteed a future price for the farmer’s produce, thereby reducing a variety of risks and uncertainties surrounding agricultural production.

3 min leestijd
Placeholder image

Since the 1970s, this relatively modest arena of derivatives trading started to change dramatically and encompassed virtually every economic sector. The stunning rise of modern derivatives trading started with futures in currencies and interest rates. From just a few million dollars in 1970, the market for derivatives traded outside formal exchanges has swelled to an all-time high of $707 trillion in 2011. Today, financial derivatives markets constitute the largest and perhaps most opaque corner of global finance.

Despite the fact that products like credit default swaps played a substantial role in the outbreak of the financial crisis, it appears to have had little impact on the sheer scale and scope of present-day derivatives trading. This event aims to clarify the dynamics behind derivatives: the instruments, sellers and buyers, and their impact upon society. More concretely, what role has Goldman Sachs played in Greece qualifying for euro membership? What happened to Dutch housing association Vestia? These and other questions surrounding derivatives stand central.

Speakers for this event are Rodrigo Fernandez, researcher at the UvA and the Centre for Research on Multinational Corporations and Reijer Hendrikse, researcher at the UvA. Moderated by Angela Wigger, political economist at Radboud University.

Location: CREA Muziekzaal.
Admission: students free, others € 5,-.
No reservations.

—————————

Griekenland, Goldman en de wilde wereld van de derivaten

Maandag 18 juni, 20:00 CREA Amsterdam

 

In de loop der tijd leken ‘derivaten’ relatief recht voor zijn raap: een contract garandeerde een toekomstige prijs voor de oogst van de boer, waarmee uiteenlopende risico’s en onzekerheden gereduceerd konden worden.

 

Sinds de jaren 1970 begon deze relatief bescheiden arena van derivaten echter flink te veranderen en beslaat nu bijna elke sector van de economie. De verbijsterende opkomst van handel in moderne derivaten begon met ‘futures’ in munten en rentestanden. Van slechts een paar miljoen dollar in 1970, is de markt in derivaten die verhandeld worden buiten de formule transacties, uitgegroeid tot een waarde van 707 biljoen (1012) in 2011. Tegenwoordig beslaan derivaten de omvangrijkste en misschien wel minst doorzichtige hoek van de mondiale economie.

Ondanks het feit dat producten als credit default swaps een belangrijke rol speelden in het ontstaan van de financiële crisis. lijkt dat weinig invloed te hebben gehad op de omvang en schaal van de huidige handel in derivaten. Op deze bijeenkomst wordt de dynamiek achter de derivatenhandel uitgelegd: de instrumenten, verkopers en kopers, en hun effect op de samenleving. Meer concreet: welke rol speelde Goldman Sachs toen Griekenland zich moest kwalificeren voor lidmaatschap van de Euro? Wat is er gebeurd met de Nederlandse woningcorporatie Vesta? Hoe werd de Duitse gemeente Pforzheim speelbal van JPMorgan Chase, en wat te denken van de ‘financialisering van de UvA’? Deze en andere zaken die met de derivatenhandel te maken hebben, staan centraal op deze avond.

Sprekers zijn Rodrigo Fernandez, onderzoeker bij de  UvA en SOMO, en Reijer Hendrikse, onderzoeker bij de UvA. Gespreksleider is Angela Wigger, politiek econoom aan de Radboud University.

Location: CREA Muziekzaal.
Admission: students free, others € 5,-.
No reservations.