Ga naar de inhoud

Oproep voor Zwart-Groen Blok klimaatmars

—English Below—

Op 6 november is een klimaatmars op de Dam in Amsterdam aangekondigd. Het is georganiseerd door een brede coalitie liberale organisaties en actiegroepen. Zij vragen overheden en regeringsleiders meer te doen om het klimaat te beschermen. Wij willen dat ze allemaal oprotten en het kapitalisme met zich mee nemen! Alleen revolutionaire actie kan de aarde redden!

3 min leestijd

(Bron: Vrije Bond)

De mensen die ons laten verzuipen in het stijgende zeewater zullen immers nooit de mensen zijn die ons gaan redden. We hebben geen vertrouwen in de bedrijven die onze wereld kapot maken en blijven niet hopen dat de staat hun zal stoppen. De knokploegen van het kapitaal zullen zich altijd tegen ons blijven keren en alleen maar gewelddadiger worden. We kunnen niet wachten tot politici hun zoveelste belofte hebben gebroken. Totdat de politie wordt gebruikt om kolencentrales te sluiten.

Dit systeem blijft zichzelf in stand houden totdat de wereld volledig in de fik staat. Of totdat we het afschaffen!

WE ROEPEN DAAROM OP OM SAMEN EEN ANARCHISTISCH GELUID TE LATEN HOREN OP 6 NOVEMBER EN MEE TE DOEN MET ONS ANARCHISTISCHE BLOK. 

De klimaatstrijd wordt in Nederland te veel gedomineerd door NGO’s en groeperingen die hopen het systeem van binnenuit te veranderen. Het wordt tijd ze te laten horen dat alleen revolutie ons kan bevrijden van het kapitalistische juk dat onze aarde vernietigt. 

We roepen op om te strijden voor een systeem zonder exploitatie van de aarde. Een systeem waarin we geen wereldleiders hebben die kunnen beslissen wie deze keer zal sterven in de zoveelste klimaatramp. We gaan de straat op voor een wereld waarin de mensen die het hardst te lijden hebben onder klimaatverandering, het meest geholpen worden. In plaats van dat zij op gammele bootjes terug de zee op worden geduwd of in de brandende zon mineralen mijnen voor onze smartphones.

We willen een wereld zonder oliemagnaten, zonder wapenindustrie en zonder fascisten die muren willen bouwen waar solidariteit nodig is. Een wereld waarin mensen hun eigen leven kunnen kiezen en vormgeven zonder racisme, seksisme, speciesisme, validisme of welke vorm van onderdrukking ook. Een wereld zonder kapitalisme en staat!

—English—

On 6 November there will be a climate march in Amsterdam. It is being organized by a broad coalition of liberal organizations and action groups. They ask governments and leaders to protect the climate. We want them all to fuck off and take their capitalist system with them! Only revolution will save the earth!

The people who are letting us drown in the rising seawater will never be the people that save us. We have no trust in the companies that our destroying the world and will not hope the state will stop them one day. The thugs that protect capital will always turn against us and will only become more violent. We cannot wait until politicians have broken another promise. Or until police are used to close down coal plants. 

This system will keep itself going until the world is burning. Or until we get rid of it!
WE ARE ASKING EVERYONE TO JOIN OUR ANARCHIST BLOC ON THE 6TH OF NOVEMBER

The struggle against climate change in the Netherlands is dominated by NGO’s and groups that hope to change system from the inside. It’s time to let them know that only revolution can free us from capitalism and save the earth.