Ga naar de inhoud

MO*paper #14: Is er leven na Kyoto?

In deze
MO*paper gaan Simon Calcoen, Peter Tom Jones, Edith Vanden Brande en Alma De
Walsche aan de hand van de meest recente wetenschappelijke gegevens in op de
urgentie van het klimaatvraagstuk. Ze tonen aan dat het klimaatscepticisme, in
zijn vele varianten, wetenschappelijk achterhaald is. Vervolgens onderzoeken ze
de mogelijkheid om te komen tot een wereldwijd klimaatakkoord dat in staat is
het ontstaan van 'gevaarlijke klimaatwijzigingen' een halt toe te roepen. Ze
doen dit aan de hand van een analyse van de sterkten en de zwakten van het
functioneren van het Kyoto-protocol. In het derde deel van het artikel gaan de
auteurs in op de uitdaging van de VN-klimaattop in Bali (Indonesië). Tijdens
die immens belangrijke conferentie moet het raamwerk worden ontwikkeld van een
krachtdadig wereldwijd klimaatakkoord dat van start moet gaan vanaf 2012.

Download
de volledige MO*paper op www.mo.be/mopapers. Opgelet: u dient zich aan te
melden met uw gebruikersnaam en uw paswoord. Heeft u die nog niet, gelieve u
dan te registreren op MO.be.

 

0 min leestijd
Placeholder image