Ga naar de inhoud

Loongroei in Nederland laag

Prijzen we onszelf uit de markt? Lopen we een definitieve achterstand op op onze voornaamste concurrenten, Duitsland en België? Niet echt. Sterker nog – de lonen bij ons zijn nog minder gestegen dan in deze twee landen. Stukje over de loonontwikkeling in Nederland op weblog lux et veritas van Merijn Knibbe

2 min leestijd
Placeholder image

De AWVN is in paniek. Een persbericht van deze werkgeversorganisatie:

‘De AWVN is zeer bezorgd over de opwaartse loonontwikkeling. ‘Ook op dit ogenblik wordt door vakbonden nog 2,5 procent gevraagd. De opgaande loonlijn strookt niet met de grote economische onzekerheden van dit ogenblik. De Nederlandse economie is kwetsbaar. Een loongolf kan desastreus zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven.’

Is deze paniek nodig? Prijzen we onszelf uit de markt? Lopen we een definitieve achterstand op op onze voornaamste concurrenten, Duitsland en België? Niet echt. Sterker nog – de lonen bij ons zijn nog minder gestegen dan in deze twee landen. En eigenlijk minder dan bij al onze andere concurrenten. Behalve Engeland dan – maar dat heeft de munt laten dalen. Zie de grafiek (betreft niet de CAO lonen maar simpel: (totale loonkosten/totaal uren), bron Eurostat. Over dat Engeland trouwens – de loonkosten in de industrie zijn daar al heel lang veel lager dan op het continent. Scheelt zomaar een tientje per uur. En toch verdwijnt de Engelse industrie nog steeds in hoog tempo.

Natuurlijk moet voor een goede concurrentie-analyse ook rekening worden gehouden met de sectorsamenstelling van de economie, de productiviteitsontwikkeling en dergelijke. Maar het idee dat het de veel te hoge loonstijging is die Nederlandse bedrijven de das om doet… En dan nog: bij een vakbondseis van 2,5% (dus eigenlijk alleen prijscompensatie) en een werkelijke CAO-loonstijging van 1,8% (dus 1% koopkrachtsverlies) schrijven over een ‘loongolf’- brrr. Ik heb wel jaarverslagen uit de jaren zestig gezien, waarin stond dat afgesproken was de lonen vier jaar achtereen met 10% te laten stijgen. Kon in de meeste sectoren toen ook, omdat de lonen op achterstand stonden en omdat de productiviteit snel groeide.