Ga naar de inhoud

Frits Bolkestein, orakel van liberaal Nederland

Op weblog krapuul wordt de nieuwste oprisping van Frits Bolkestein (die uiteraard weer in de Volkskrant afgedrukt werd) becommentarieerd

5 min leestijd
Placeholder image

Als u behoefte heeft aan een aantal volkomen ongefundeerde aannames en daaruit bepaald niet logisch volgende conclusies van een rechtse bal die nu eindelijk eens met pensioen gestuurd zou moeten worden, te beginnen door de Volkskrant, dan moet u de laatste column van Frits Bolkestein eens lezen.

Het begint al met de titel: ‘Moraliserend links houdt erg van zielig’. Denkt die man soms iets origineels te zeggen met dit twintig jaar oude cliché?

Vervolgens stelt Bolkestein de vraag: ‘Waarom stemt de overgrote meerderheid van de journalisten links?’

Is dat dan zo? Misschien was dat ooit zo, maar uit de behandeling die linkse politici heden ten dage ten deel valt vergeleken met de rechtse zou ik dat bepaald niet zomaar durven aan te nemen

En als we het dan toch over die linkse pers hebben, wanneer mag ik eens een editie verwachten van die kennelijk afgrijselijk linkse Volkskrant zónder column van een rabiaatrechtse Richard de Mos (afgelopen weekend nog), een rechtse Blaataap als Bert Brussen of een kapitalismegelovige als Frits Bolkestein?

Verder moraliseert iedereen behalve de VVD volgens Bolkestein. Dat vindt hij wel een nadeel, maar de VVD doet volgens hem nu eenmaal zonder enige moraal gewoon dat wat goed is. Daarom stemt zo’n Hennis-Plasschaert natuurlijk ook fijn met de SGP mee tegen het ietsiepietsie moraal dat zelfs de VVD nog heeft, want dat is blijkbaar goed voor de mensen.

“Moraliseren betekent macht uitoefenen via de achterdeur. Waar vrijheid heerst, is dat onmogelijk. Dat scheelt de VVD een groot deel van de sympathie van journalisten, behalve in economisch moeilijke tijden. Want dan worden lieverkoekjes niet gebakken.”

Ah, het aloude adagium dat rechtse politiek zoveel beter is voor de economie dan linkse. Een inmiddels ontkrachte mythe, de begrotingstekorten liepen tijdens rechtse kabinetten meer op dat gedurende die die enigszins links te noemen waren, maar dat heeft Bolkestein gedurende zijn inmiddels toch tamelijk lange leven blijkbaar nog steeds niet meegekregen.

Bolkestein komt nu echter  in zijn element en gaat nog even verder over de zegeningen van rechts:

“Het kapitalisme is niet populair bij journalisten, hoewel het ons de grootste mate van welvaart en vrijheid ooit heeft gegeven”

Het is de industriële revolutie geweest die ons die welvaart heeft gegeven, die een middenklasse heeft gegenereerd. Of dat dankzij of ondanks het kapitalisme gebeurd is weet ik zo net nog niet. De grootste welvaart is, vooral in West-Europa, namelijk pas ontstaan toen deze na de Tweede Wereldoorlog eerlijker verdeeld werd over de bevolking, zo’n 150 jaar na het ontstaan van het kapitalisme begin 19e eeuw. En dat gebeurde vooral ten gevolge van sociaal-democratische ideeën.

En het is nog steeds hier in Europa waar de meeste mensen redelijk welvarend zijn, ten gevolge van de eerlijkere verdeling van welvaart en opleiding. In de VS mag het gemiddelde inkomen hoger zijn, het aantal mensen dat er in inmiddels bijna Derde Wereldachtige toestanden moet leven, arm en slecht opgeleid, is er vele malen hoger dan hier. En dat vooral sinds de zegeningen van het gedereguleerde kapitalisme zoals dat door Reagan ingezet is.

Over de VS zegt Bolkestein:

“De kredietcrisis is begonnen in de VS. Ten eerste is het dubbele Amerikaanse tekort (op de betalingsbalans en op de begroting) een overheidsaangelegenheid. Ten tweede heeft de Amerikaanse Centrale Bank (de FED) de rente kunstmatig laag gehouden, waardoor er te veel liquiditeit is ontstaan. Ten derde heeft de Amerikaanse wetgever de banken opgedragen hypothecaire leningen te verschaffen aan ieder die een huis wilde kopen, ook al was die niet kredietwaardig. De overheid heeft dus in de markt geïntervenieerd en dat was slecht. Deze drie zaken gingen de overheid aan.”

Ten eerste ís de FED niet van de overheid in de VS, geachte alwetende heer Bolkestein. De FED wordt gevormd door private banken, zij het dat de overheid wel enige invloed heeft, maar niet zoveel als in andere landen.
En voor zover de crisis is ontstaan door interventie van de overheid is de conclusie dat interventie dús slecht zou zijn wel een heel makkelijke. Ze hebben verkéérd geïntervenieerd ja. Misschien wel omdat de Amerikaanse regering volledig aan het lijntje loopt van het grootkapitaal.

Maar dat geeft Bolkestein dan ook weer onmiddellijk toe:

“Het is zeker waar dat sommigen – de bankiers voorop – zich hebben misdragen. Maar de overheid heeft hen daartoe de ruimte geboden. Zij heeft de kat op het spek gebonden. De regels moeten nu worden aangescherpt zodat die ruimte wordt beperkt.”

Ja, dus wat is het nou Bolkestein, wel of niet interveniëren?

Na dit nergens toe leidend kapitalismejuichverhaal komt er dan nog wat werkelijk volslagen uit de lucht vallend gezeur over de grotere belangstelling die het overlijden van Harry Mulisch ten deel zou zijn gevallen vergeleken met dat van Willem Frederik Hermans, en de zeven pagina’s die in de Volkskrant aan het aftreden van Job Cohen besteed werden. Wat dan zou moeten aantonen dat we een linkse pers hebben die vooral geïnteresseerd is in zielige mensen.

Het is mij een raadsel waarom de Volkskrant dit in elkaar geflanst verhaaltje geplaatst heeft. Of het moet uit mededogen met zielige columnisten zijn natuurlijk.