Ga naar de inhoud

A’dam-oost: steunt uw krakers!

(english below): please disseminate and send us your letters!!

Geachte buren en sympathisanten,

Zoals jullie wellicht weten wordt de woongroep Linnaeusstraat 70/72 bedreigd met ontruiming voor leegstand. Dit zullen wij aanvechten in een kortgeding tegen de staat op 29 september. Daarnaast voeren wij een bredere campagne in onze buurt en daarom ook bij het stadsdeel.

3 min leestijd
Placeholder image

De woningen Linnaeusstraat 70I, II, III – 72II hebben langer dan vijf jaar leeg gestaan vooraleer wij er onze intrek namen. Ook nu lijkt de eigenaar nog steeds geen plannen te hebben om de woningen structureel in gebruik te nemen. Vanaf 1 oktober 2011 zal in deze buurt, de nieuwe wet van Piet Hein Donner al van kracht gaan. In Amsterdam zullen er 75000 huizen worden geliberaliseerd na leegkomst.

De bewonersgroep in de Linnaeusstraat 70/72 wil de panden terug in de sociale huur brengen en zo de speculatie met deze huizen tegengaan  in tijden waar mensen die het minder ruim hebben, de riem weer een gaatje strakker moeten trekken.

Om ons te steunen in onze strijd kan je een brief schrijven naar de deelraadsleden in Oost. Op bijlage er is een voorbeeldbrief of ga zelf aan het schrijven. Idee is om de brieven eerst te verzamelen in de Linnaeusstraat zodat we ze samen kunnen overhandigen op 27 septemeber om 7.30pm tijdens de deelraad in het stadsdeelkantoor Oost.

Graag zien we u ook bij het stadsdeel op 27 september om de openbare vergadering bij te wonen en zo U steun te betuigen.

Vriendelijke groet,
Woongroep Linnaeusstraat 70-72

Adres van het stadsdeel Oost:
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

De afbraak van sociale huur moet aan banden worden gelegd.

http://linnaeus.squat.net/ (Link our website to other places as well!)

——— **———

Dear neighbors and sympathizers,

You might already know that the living group of Linnaeusstraat 70/72 are facing eviction for emptiness. We will challenge this in a court case against the state on September 29th. For this reason we are making a broader political campaign in our neighborhood and thus also at the municipality.

The houses of Linnaeusstraat 70I, II, III – 72II have stayed empty for longer than five years before we moved in. Today, the owner still does not have any plans for putting the living spaces into an structural use. From October 1st 2011 the new law from Piet Hein Donner will come into effect. In Amsterdam, 75000 houses will become liberalized after emptiness.

The living group in Linnaeusstraat 70/72 want the buildings to be returned to social renting and thus confront the speculation done with these houses.

To support us in our struggle you can write a letter to the party council in East. Attached is an example or you can also write a letter yourself. The idea is to collect the letters in Linnaeusstraat so that we can hand them together on September 27th at 7.30pm during the council meeting in the municipality office in East.

We welcome you also to come to this public meeting on September 27th and show your support!

Friendly greetings,
Living group of Linnaeusstraat 70-72

Address of the East Municipality:
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

De destruction of social renting must be banned!

Visit our website for updates and link it to other spaces! http://linnaeus.squat.net/