Ga naar de inhoud

Zelfbeschikking voor West-Sahara, de laatste kolonie van Afrika

Haagsemug
Datum:
12-05-2015
-
Aanvang:
08:00
Lezing en publieksgesprek ´Zelfbeschikking voor West-Sahara, de laatste kolonie van Afrika´
 
Sdiga Settaf (Saharaanse, afkomstig uit een Saharaans vluchtelingenkamp) en Frank Willems
(St. Zelfbeschikking West-Sahara) vertellen over de situatie in het gebied dat wij kennen
als West-Sahara of de Westelijke Sahara. Bij ons wordt weinig bericht over het verdeelde gebied 
hoewel de kwestie een grote rol speelt bij veel belangrijke ontwikkelingen in de regio. Bij dit alles 
moeten de oorspronkelijke bewoners wachten op hun recht op zelfbeschikking. 
Nederland speelt daarin een rol.

Sdiga en Frank zullen een beeld schetsen van de mensen en het leven in het bezette gebied 
en de vluchtelingenkampen. Daarna spreken ze over de wordingsgeschiedenis van de 
Demokratische Arabische Republiek Sahara DARS. En geven ze een kort overzicht van
de huidige situatie waarin Marokko een groot deel de Saharaanse Republiek bezet houdt.
 
Na de pauze gaan ze onder meer in op de ontwikkelingen rond MINURSO. Dat is de VN-
missie die moet toezien op het staakt-het-vuren tussen Marokko en Polisario en die een
volksraadpleging over de toekomst van het gebied moest organiseren. Eind april besluit de VN 
of dit mandaat wordt voortgezet.
 
Ook aan bod komt de recente aanklacht wegens genocide tegen Marokkaanse ambtenaren in 
verband met marteling en moord tussen 1976 en 1991. En diverse andere juridische zaken,
bijvoorbeeld rondom de handel in grondstoffen, waarbij Nederland een rol speelt.

Sprekers: Sdiga Settaf (Saharaanse) en FrankWillems (St. Zelfbeschikking West-Sahara)
        (www.west-sahara.nl)
Plaats:   Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:    Dinsdag 12 mei 2015
Tijd:    20 - 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:    Haagse Mug
Web:    www.haagsemug.nl

Route: Vanaf HS: Tram 1 naar halte Centrum. Lopen naar halte Spui.
 Dan: Tram 2 naar halte Brouwersgracht.
  Of: Vanaf CS: Tram 3 naar halte Brouwersgracht.
 Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast Soeboer, naar 
     binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.
 
De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en 
andere thema's. We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van 
netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: http://www.haagsemug.nl