Ga naar de inhoud

Stop dwangarbeid en vernedering van mensen in de bijstand, ook in Den Haag!

Datum:
16-06-2015
-
Aanvang:
08:00

Lezing door Harry Westerink (Doorbraak) over achtergronden/praktijk van de bijstand, strijd tegen dwangarbeid en behaalde resultaten. Interview met bijstandsgerechtigde over Haagse ervaringen. Ook discussie over wat te doen in Den Haag en over oprichten van actieve groep.

– – – – – – –

De groep Doorbaak uit Leiden voert al geruime tijd actie tegen
dwangarbeid in Leiden en andere steden. De dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten (lees: de bijstand) dwingt werklozen om zonder
loon, contract en arbeidsrechten te werken. Per 1 januari is het
bijstandsregiem verscherpt onder de nieuwe Participatiewet. Nu worden
werklozen ook verplicht om vrijwiligerswerk te doen. Ondertussen neemt
het aantal slechte ervaringen met de bijstandstrajecten toe. Het lijkt
er op dat er bewust een afschrikkingsbeleid wordt gevoerd, ook in de
gemeente Den Haag.

Op 16 juni geeft Harry Westerink van Doorbraak (http://www.doorbraak.eu)
uitleg over de achtergronden en de praktijk van het bijstandsbeleid. Hij
vertelt ook over de strijd tegen dwangarbeid en de behaalde resultaten
in Leiden, Amsterdam en Groningen. Verder houdt hij een interview met
bijstandsgerechtigde Beatrice die erg vervelende ervaringen op deed in
het Haagse bijstandstraject.

Daarna is er volop gelegenheid voor andere bijstandsgerechtigden (en
aanvragers van een bijstandsuitkering) om te reageren en hun eigen
ervaringen te delen.

Na de pauze is er de mogelijkheid te discussiëren en brainstormen over
wat er in Den Haag gedaan kan worden om het beleid aan de kaak te
stellen en om bijstandgerechtigden te organiseren. Harry wil dan nagaan
of er in Den Haag interesse is om de strijd tegen dwangarbeid concreet
te maken. Bij voldoende interesse kunnen er afspraken gemaakt worden
voor samenwerking.

De ervaringen van Beatrice in Den Haag zijn hier te lezen:
http://www.doorbraak.eu/de-ontluisterende-ervaringen-van-een-haagse-bijstandsgerechtigde-met-de-reintegratie-industrie-deel-1/
http://www.doorbraak.eu/de-ontluisterende-ervaringen-van-een-haagse-bijstandsgerechtigde-met-de-reintegratie-industrie-deel-2/
http://www.doorbraak.eu/de-ontluisterende-ervaringen-van-een-haagse-bijstandsgerechtigde-met-de-reintegratie-industrie-deel-3/

De ervaringen van een andere bijstandsgerechtigde in Den Haag,
Annemieke, is hier te lezen:
http://mientjeschaap.blogspot.nl/2015/04/one-flew.html

Vragen die door SP en HSP zijn gesteld aan B&W van Den Haag:
http://www.haagsestadspartij.nl/sociale-zaken-en-zorg/re-integratie-moet-daadwerkelijk-bijdragen-aan-kansen-op-werk/
http://www.haagsestadspartij.nl/sociale-zaken-en-zorg/ook-haagse-bijstandsgerechtigden-verplicht-tot-werken-zonder-loon/

Beantwoording van de 1e set vragen:
http://www.denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=b8d4256e-de85-4a89-8338-5c0da727e0e4


Spreker:   Harry Westerink (www.doorbraak.eu)
Interview:   met bijstandsgerechtigde Beatrice (zie ook: harriak7.home.xs4all.nl/haagsemug/Beatrice-3x.pdf)
Plaats:	  Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:	      Dinsdag 16 juni 2015
Tijd:	      20 - 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:	  Haagse Mug
Web:	  www.haagsemug.nl