Ga naar de inhoud

Professionele NGO’s als probleem. Hoe verder met links activisme?

haagsemug@xs4all.nl
Datum:
21-11-2017
-
Aanvang:
08:00

Sinds de opkomst van het neoliberalisme verdwenen veel grote linkse sociale bewegingen van onderop; professionele NGOs kwamen juist op. Een probleem voor wie? En waarheen willen linkse activisten en hoe?
—————————————————————————————————————————-
De Haagse Mug nodigt uit voor de presentatie ¨Professionele NGO’s als probleem. Hoe verder met links activisme?¨ door Kees Hudig van Globalinfo.nl op dinsdag 21 november (20-22 uur).

Tegenwoordig is er nog weinig massaal maatschappelijk protest en verzet dat zich richt op ingrijpende politieke veranderingen vanuit een linkse visie. Wie zich afvraagt waarom dat zo is, ontkomt er niet aan na te denken over het fenomeen van de ´professionalisering van het protest´.

In de jaren ´70 en ´80 hield een warboel aan autenthieke sociale bewegingen ´van onderop´ zich met allerlei thema´s bezig, zoals vrouwenrechten, huisvesting, vrede, arbeidersrechten en kernenergie. Ze mobiliseerden veel mensen op straat, voerden directe actie en hadden veel invloed op politiek en bevolking.

Die bewegingen zijn nu nagenoeg verdwenen. Dat komt onder andere door ruim 35 jaar neoliberale politiek met zijn brainwash (TINA), precarisering en fragmentatie. We hebben geen tijd meer om te verspillen aan onbezoldigde politieke activiteiten en we durven niet meer het risisco te lopen op arrestatie of uitschakeling door lichamelijke schade.

Terwijl het linkse activisme sterk is afgenomen, zijn de professionele NGO´s (Niet Gouvernementele Organisaties) juist enorm opgebloeid. Net als met alle andere aanbieders van producten en diensten, zijn ook hun protestcampagnes veelal geëconomiseerd en gecommercialiseerd. Vanuit grote kantoren met duurbetaald personeel en in ruil voor donaties, pretenderen deze NGO´s onze maatschappelijke (deel)belangen te behartigen. Maar eigenlijk zorgen ze voor legitimatie, window dressing en verdeel-en-heers van het neoliberale systeem.

Hoe is het zo ver gekomen, en is het erg dat de grote linkse sociale bewegingen zijn ingeruild voor geprofessionaliseerde NGO´s?
Wat willen en kunnen de linkse actiegroepen van nu? Waar willen we heen en hoe? Moeten we inzetten op het ´terugsnoeien´ van de NGO´s? En zijn er nog ´goede´ NGO´s waarmee valt samen te werken? Of moeten we ze allemaal negeren en nieuwe wegen inslaan?
Globalinfo verschaft nieuws en achtergronden over neoliberale globalisering, economie, politiek & actie

 
Spreker:    Kees Hudig (www.globalinfo.nl)
Plaats:     Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:        Dinsdag 21 november 2017
Tijd:       20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:       Haagse Mug
Web:        www.haagsemug.nl

Route: Vanaf HS naar halte Waldorpstraat en dan: Tram 16 (r. Statenkwartier) naar halte Kalvermarkt-Stadhuis.
       Daarna vanaf halte Spui: Tram 4 (r. Uithof) naar halte Brouwersgracht.
   Of: Vanaf CS: Tram 4 (r. Uithof) naar halte Brouwersgracht.
  Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast Soeboer, naar binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema’s.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: http://www.haagsemug.nl

Zaal open vanaf 19:30u.