Ga naar de inhoud

Omgevingswet-debat: politiek, beleidsmakers en bewoners

haagsemug@xs4all.nl
Datum:
25-04-2018
-
Aanvang:
08:00

Dit is de laatste avond van ´Handen aan het roer: omgevingswet ahoy !´
Een reeks van vier avonden in Den Haag over burgerpartipatie en de omgevingswet
Dit thema gaat in alle Nederlandse gemeentes spelen, kan dus ook handig zijn voor als je niet uit Den Haag komt.

(meer info hieronder en op de website haagsemug.nl/omgevingswet)
– – – – – – – – –

In april organiseren bewonersorganisatie de Groene Eland & de Haagse Mug vier informatieavonden over de Omgevingswet.        

In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren. Een belangrijke wet die gaat over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over alles wat te maken heeft met: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Maar ook met zorg, energie-klimaat en economie. Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van buurtbewoners, kleine ondernemers, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Volgens de regering geeft de wet de burger inspraak. Het is echter van belang dat de Hagenaars ècht mee kunnen praten als het gaat om wezenlijke veranderingen in de wijk en stad. Laten we er samen voor zorgen dat burgerparticipatie medezeggenschap is.

1)   4 april: Omgevingswet voor ´dummies´: een ABC-tje.
2) 11 april: Hoe gaat de gemeente het aanpakken? En hoe zit het met de pilots?
3) 18 april: Wat betekent burgerparticipatie? En hoe vullen wij dit het beste in?
4) 25 april: In de ring: de politiek, beleidsmakers en bewoners in debat.

De avonden vinden plaats in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek (Elandstraat 88, Den Haag)  
Het avondprogramma is van 20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur).
Meer informatie:  haagsemug.nl/omgevingswet

Zaal open om 19:30 uur.

Flyer, achtergrondinformatie en programma zijn te vinden op de website haagsemug.nl/omgevingswet