Ga naar de inhoud

Mini-EU in Haaglanden – Kritiek op Metropoolregio

Datum:
16-05-2017
-
Aanvang:
08:00

Op 16 mei geven de Haagse gemeenteraadsleden Rogier (CDA) en Oudshoorn (HSP) uitleg over de struktuur, de rol en het functioneren van de Metropoolregio. Ook gaan ze in op de kritiek vanuit de Haagse gemeenteraad.

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) is een samenwerkingsverband tussen 23 gemeenten in het oude stadsgewest Haaglanden en de regio Rotterdam. Het bestuur bestaat uit 23 gemeentelijke vertegenwoordigers, de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag en de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Dit bestuursverband neemt nu al ruim twee jaar besluiten over onze economie (o.a economisch vestigingsklimaat) en mobiliteit (o.a. openbaar vervoer).

Er is echter stevige kritiek op de manier waarop dat gaat. Zo hebben de gemeenteraadsleden Rogier en Oudshoorn het over een gebrek aan democratische controle. Ambtenaren zouden plannen maken zonder dat de gemeenteraden er invloed op hebben. Ook zijn besluiten van de MRDH volgens hen gebouwd op financieel drijfzand en is de organisatiestructuur ondoorgrondelijk.

De gemeenteraad van Den Haag wil dat er een grondige evaluatie komt van dit samenwerkingsverband. De gemeenteraden van Den Haag (en de andere gemeenten) willen niet zo zeer zeggenschap over de soort koffie die wordt geserveerd maar vooral over de structuur, het functioneren en het voortbestaan van de Metropoolregio.

Michel Rogier zit namens de Haagse raad in de commissies Mobiliteit van de Metropoolregio, en Joeri Oudshoorn in de commissie Economie. Volgens Oudshoorn is er met alle ingediende adviezen uit Den Haag niets gedaan en Rogier gaf aan dat de raadsleden steeds kritischer en venijniger worden in hun zienswijzen. Behalve de 23 gemeenteraden heeft ook de provincie Zuid-Holland veel aan zeggenschap moeten inleveren aan de MRDH.

Lees meer over de MRDH op: http://mrdh.nl/over-mrdh
En hier over de kritiek in de Haagse gemeenteraad: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3357320/Haagse-kritiek-op-Metropoolregio-zwelt-aan-Ik-kan-dit-niet-meer-verkopen

Sprekers:   Michel Rogier (gemeenteraadslid CDA) en Joeri Oudshoorn (gemeenteraadslid HSP)
Plaats:     Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:        Dinsdag 16 mei 2017
Tijd:       20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:       Haagse Mug
Web:        www.haagsemug.nl

Route: Vanaf HS: Tram 1 naar halte Centrum. Lopen naar halte Spui.
  Dan: Tram 2 naar halte Brouwersgracht.
   Of: Vanaf CS: Tram 3 naar halte Brouwersgracht.
  Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast
       Soeboer, naar binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema’s.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: http://www.haagsemug.nl

Zaal open: 19:30 uur