Ga naar de inhoud

Help mee CETA tegenhouden! (Haagse Mug)

haagsemug@xs4all.nl
Datum:
27-09-2016
-
Aanvang:
08:00

Help mee CETA tegenhouden! Vóór mensenrechten en eerlijke economie, Den
Haag CETA en TTIP-vrij

De Haagse Mug nodigt uit voor een avond over CETA, een handels- en
investeringsverdrag tussen de EU en Canada.

Burghard Ilge (senior beleidsmedewerker bij Both Ends en deskundige op
gebied van internationale handel) zal uitleg geven over dit verdrag en de
mogelijke gevolgen ervan. Hij gaat ook in op het politieke proces en het
toenemende verzet in Europa.

Lynn van Leerzem (medewerkster bewegingsopbouw bij Milieudefensie en lid
van de campagnegroep Den Haag TTIP-vrij) vertelt daarna hoe er in Den
Haag en Nederland campagne is gevoerd om CETA (en broertje TTIP) tegen
te houden. Ze zal de aanwezigen vragen om mee te doen aan deze campagne.
Bijvoorbeeld door te flyeren, zelf een informatieavond te organiseren,
een stukje te schrijven voor een buurtkrant of de lokale politiek aan te
spreken.

Aan het eind van de avond worden buskaarten verkocht voor de
demonstratie op 22 oktober in Amsterdam.

Over CETA

Dit is de afkorting voor een nieuw handels- en investeringsverdrag
tussen EU en Canada dat klaar is om getekend te worden. De Europese
Commissie – gesteund door de Nederlandse regering – wil het zo snel
mogelijk invoeren. De Commissie weigert om eerst goed onderzoek te laten
uitvoeren naar de opbrengsten en effecten en wil de goedkeuring van de
nationale parlementen niet afwachten.

Verzet

Tegen het CETA-verdrag is veel verzet gerezen in Europa en in Canada. De
critici zeggen dat CETA heel slecht zal uitpakken voor mens, dier,
milieu en klimaat. Het geeft multinationals nòg meer macht over de
economie dan ze nu al hebben onder het regime van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO).
Invoering van deze verdragen zorgt ervoor dat de economische ´rechten´
van grote bedrijven definitief de overhand krijgen over alle (andere)
mensenrechten.

Een belangrijk mechanismen van CETA die dit mogelijk maakt is het het
Regulatory Cooperation Forum. Daarmee krijgen multinationals een dikke
bedrijfsvinger in de pap bij he opstellen van nieuwe Europese
wetsvoorstellen. Een ander mechanisme is het Investment Court System
(ICS). Dat gaat de huidige rechtssystemen van overheden ´overrulen´ en
het zorgt voor grote ¨schadeclaims¨ door investeerders en voor
terughoudendheid bij overheden bij het maken van nieuwe wet- en
regelgeving. Ook bevat het ICS clausules die bepaalde sectoren zouden
moeten vrijwaren van investeerdersclaims maar die clausules zijn
juridisch onhoudbaar.

Achterdeur voor TTIP

Daarnaast is CETA de achterdeur voor TTIP. Amerikaanse multinationals
kunnen via een kantoorvestiging in Canada aanspraak maken op alle
faciliteiten van CETA.

Daarom moet CETA nu (en TTIP later) gestopt worden. Kom dus naar de
HaagseMug-avond en doe mee met de campagne van Den Haag TTIP-vrij
(https://nl-nl.facebook.com/events/1040897992666754/) !

Meer lezen:
* Bothends publicaties over CETA:
http://www.bothends.org/nl/Zoeken/?searchQuery=ceta&search=
* Milieudefensie publicaties over CETA en TTIP:
https://milieudefensie.nl/ttip

Sprekers:   Burghard Ilge (bothends.org) en
            Lynn van Leerzem (milieudefensie.nl en
            https://nl-nl.facebook.com/events/1040897992666754/)
Plaats:     Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:        Dinsdag 27 september 2016
Tijd:       20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:       Haagse Mug
Web:        www.haagsemug.nl

Route: Vanaf HS: Tram 1 naar halte Centrum. Lopen naar halte Spui.
  Dan: Tram 2 naar halte Brouwersgracht.
   Of: Vanaf CS: Tram 3 naar halte Brouwersgracht.
  Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast
       Soeboer, naar binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële,
sociaal-economische en andere thema’s.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van
netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: http://www.haagsemug.nl

Zaal open om 19:30 uur; avond begint om 20:00 uur.