Ga naar de inhoud

Geen racisten in de raad

Datum:
18-03-2018
-
Aanvang:
01:00

Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende sociaaleconomische onzekerheid en stijgende prijzen.

De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen zoals de PVV en nu ook Forum voor Democratie. Zij roepen op tot deportatie van Marokkaanse- Nederlanders of waarschuwen tegen ‘homeopathische verdunning’ van ‘het Nederlandse volk’.

Regeringspartijen gaan mee met deze zondebokpolitiek. Zo ontlopen zij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun afbraak- en oorlogspolitiek. Deze verharding en groeiende onverdraagzaamheid hebben grote gevolgen voor bijvoorbeeld migrantengemeenschappen, feministen, LHBTQI+’ers en de vakbonden.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden deze keer plaats op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme. In veel gemeenten doen racistische en extreemrechtse partijen mee. Wij roepen daarom iedereen op:

Wat kun je doen?

1. Spreek je op 21 maart met je stem uit tegen racisme, en roep familie en vrienden op hetzelfde te doen.
2. Kom in jouw gemeente in actie tegen racistische partijen. Neem contact met ons op voor info hoe je aan de slag kunt.
3. Sluit je aan bij de internationale actiedag tegen racisme door op zondag 18 maart in Amsterdam mee te lopen in onze demonstratie!

No Racists in the Council

The Netherlands is getting harder. People who have already lived here for decades are being labelled as a threat. Young people looking for work are rejected on the basis of their surnames. And it’s claimed that there is no room for people fleeing war, poverty or climate chaos. Muslims and refugees are used to distract from growing socio-economic insecurity and rising prices.

The drive behind these developments is parties such as PVV and now Forum voor Democratie. They call for the deportation of Dutch Moroccans or warn against the ‘homeopathic dilution’ of the ‘Dutch people’. Ruling parties join in with this scapegoating. As a result, they avoid taking responsibility for the consequences of their policies of warmongering and breaking down the welfare state. This hardening, and growing intolerance, has significant consequences for among others migrant communities, feminists, the LHBTQI+ community and trade unions.

Protests will be organised across the world to mark International Day against Racism on 21 March. In the Netherlands, elections for the municipal councils are taking place. Racists and far-right parties are up for election in many places. Support an inclusive alternative!

What can you do?

1. Vote against racism on 21 March and call on families and friends to do the same.
2. Take action in your municipality against racist parties. Get in touch with us for info about how you can do this.
3. Join the national demonstration against racism on Sunday 18 March in Amsterdam!