Ga naar de inhoud

Docu ‘Shadow World´: de achterkant van de (Nederlandse) wapenhandel

haagsemug@xs4all.nl
Datum:
12-12-2017
-
Aanvang:
08:00

Documentaire van Johan Grimonprez en Andrew Feinstein over de schimmige
internationale wapenhandel. Daarna geeft Wendela de Vries (Stop Wapenhandel)
toelichting over hoe het zit met Nederland en over mogelijkheden voor verzet.
                                           –  –  –  –

De Haagse Mug nodigt u uit voor de documentaire ‘Shadow World’ (van
Johan Grimonprez en Andrew Feinstein) over de schimmige internationale
wapenhandel. Met toelichting door Wendela de Vries van Stop Wapenhandel.

Dinsdagavond 12 december vanaf 20 uur in de Houtrustkerk

Shadow World laat de gang van zaken zien in de wereldwijde wapenhandel,
waar winst belangrijker is dan mensenlevens. In de nasleep van iedere
oorlog duiken er geruchten op van omkoping, belangenvermenging en
onethisch winstbejag. Over de schimmige wereld van wapenhandelaren,
corruptie, hebzucht, smeergeld en achterkamerpolitiek. Maar ook over
geheime diensten, militaire bevelhebbers, politici en wereldleiders van
wie het morele kompas helemaal op tilt is geslagen. Hun enige belang
lijkt de oorlog zo lang mogelijk te laten duren om zoveel mogelijk geld
te verdienen.

Aan de hand van getuigenissen van onderzoeksjournalisten,
wapenhandelaren, lobbyisten en politici, toont de documentaire Shadow
World hoe de internationale wapenhandel een bedreiging vormt voor de
democratie. Niet alleen in de landen waar de wapens worden gebruikt,
maar ook in het Westen, waar ze worden gemaakt.

Wendela de Vries van Stop Wapenhandel zal na afloop de Nederlandse
situatie toelichten en mogelijkheden tot verzet bespreken.

Stop Wapenhandel is een organisatie die onderzoek doet, actie voert en
volksvertegenwoordigers en journalisten informeert. De prioriteit ligt
bij actie tegen wapenexport naar dictators, naar landen in oorlog en
naar landen waar mensenrechten worden geschonden. Ook voeren ze actie
tegen financiering van wapenhandel door overheid, pensioenfondsen en
banken. Ze doen dit werk op basis van donaties en kleine subsidies van
onafhankelijke fondsen.

Film: Shadow World
Inleider: Wendela de Vries van Stop Wapenhandel (www.stopwapenhandel.org/)
Wanneer: Dinsdagavond 12 december
Tijd: Aanvang 20 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)
Waar: Houtrustkerk, Houtrustweg 1/hoek Beeklaan 535, Den Haag
Toegang: Gratis maar vanwege de filmhuur wordt een vrijwillige bijdrage van €3.-
(of meer) erg op prijs gesteld.
Organisatie: Haagse Mug/Houtrustkerk
Web: http://haagsemug.nl

Voor route en parkeermogelijkheden zie:
website Houtrustkerk (http://houtrustkerk.nl/)

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-
economische en andere thema’s. We hopen dat het prikkelt tot discussie,
activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: http://www.haagsemug.nl

Zaal open vanaf 19:30 uur
Website: http://haagsemug.nl/