Ga naar de inhoud

Discussie Strategie klimaatbeweging

Datum:
26-01-2020
-
Aanvang:
02:00

Grenzeloos gesprek: Welke strategie tegen de klimaatcrisis

De wereld staat in brand, zoals Greta Thunberg het terecht omschrijft. De ijskappen smelten, in Australië woeden de grootste bosbranden in de geschiedenis, de oceanen warmen op en de zeespiegel stijgt. Ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, zitten we nu op ongeveer 1,1°C opwarming. Met het huidige tempo van emissies zal de grens van de 1,5°C rond 2030 overschreden worden en dreigt een domino effect van klimaatrampen dat snel kan uitmonden in een stijging van de gemiddelde temperatuur van de aarde met 4 à 5°C.

In het akkoord van Parijs werd gesteld dat het doel van de klimaatpolitiek moet zijn om ‘de stijging van de temperatuur te beperken tot 2°C en de inspanningen verder te zetten om de 1,5°C niet te overstijgen’. De regeringen werden opgeroepen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. De balans tot nu toe is negatief. De CO2 uitstoot was in 2019 hoger dan ooit en is nu 60% hoger dan in 1990. De laatste klimaatconferentie in Madrid is mislukt.

De gevolgen van de klimaatcrisis komen met name terecht bij de armsten op deze aarde. Kleine eilandstaten verdwijnen, ook grote delen van Bangladesh en andere laaggelegen gebieden dreigen onder de stijgende zeespiegel te verdwijnen. Door het smelten van de gletsjers in de Himalaya komt de watervoorziening van miljarden mensen in gevaar. In andere delen van de wereld zullen de oogsten drastisch verminderen door droogte en zullen grote gebieden onbewoonbaar worden. Er zullen de komende decennia miljoenen klimaatvluchtelingen op zoek gaan naar een veilig heenkomen.

Overal in de wereld zien we een sterke opkomst van klimaatbewegingen met name onder jongeren. Jonge vrouwen spelen daarin de hoofdrol. Welke strategieën kunnen deze bewegingen gebruiken om de klimaatcrisis te bestrijden en te zorgen dat de kosten daarvan zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Wat zijn de (mogelijke) bondgenoten, wat is de rol van de vakbeweging, van de overheid, van het bedrijfsleven. Welke actievormen zijn het meest effectief.

Dat zijn vragen die aan de orde komen in het Grenzeloos gesprek over de klimaatcrisis. 

Met onder andere: 

Nina Cialdella (Code Rood)

Patrick van Klink (FNV)

Peter Polder (Milieudefensie)

Jesse van Schaik (Youth for Climate Amsterdam)

Moderator: Marijke Colle 

Zondag 26 januari van 14:00 – 17.00 uur.

International Institute for Research and Education, Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam. 

Toegang en koffie en thee gratis, we vragen een vrijwillige bijdrage aan de kosten. Rolstoeltoegankelijk. 

Organisatie: Grenzeloos.