Ga naar de inhoud

Demonstratie tegen Racisme

Datum:
21-03-2020
-
Aanvang:
02:00

OPROEP STA OP TEGEN RACISME

21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Deze dag is uitgeroepen door de VN na de brute moord op 69 mensen in Sharpeville in 1960 door het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Over de hele wereld gaan mensen deze dag de straat op om hun stem te verheffen tegen racisme en discriminatie.

De wereld schudt op haar grondvesten. Er is sprake van groeiende onzekerheid als gevolg van crises, oorlogen, verstoring van ecosystemen, milieuvernietiging en racistisch geweld. Vooral extreemrechts maar ook delen van de traditionele politiek gebruikt de woede daarover door hetzes te voeren tegen hele bevolkingsgroepen. Zo leiden zij de aandacht af van bezuinigingen, de oneerlijke verdeling van de welvaart en de gevolgen van klimaatverandering.

Er bestaat een relatie tussen de economische, sociale en ecologische crisis en de toename van racisme. Ook in Nederland neemt racisme toe, mede door de opkomst en doorbraak van extreemrechtse partijen, groeperingen en media. De normalisering van haat in het publieke debat mist haar effect niet en zet mensen ertoe aan om verbaal en fysiek geweld tegen anderen te gebruiken. Dit zien wij al enkele jaren in de vorm van racistische uitingen tegen zwarte voetballers en de aanvallen op anti-Zwarte Piet-activisten.

Discriminatie is in Nederland aan de orde van de dag – ook binnen de instituties die voor mensen een veilige plek zouden moeten zijn. Kinderen met een migratie-achtergrond hebben in het onderwijs vaak met discriminatie te maken; de politie is regelmatig in het nieuws vanwege discriminerend gedrag; discriminatie bij sollicitaties gaat onverminderd door; islamofobie is door jarenlange propaganda en politieke spelletjes een gegeven geworden; moskeeën worden aangevallen en moslims beschimpt; ook doemen antisemitische complottheorieën opnieuw op.

Het zijn daarbij vooral moslimvrouwen in traditionele kledij die aan het kortste eind trekken, doordat zij in toenemende mate met haat en geweld worden geconfronteerd. Tegelijk staat het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen onder druk vanwege verandering van regelgeving inzake abortus.

Mensen die vluchten voor oorlogsgeweld, onderdrukking, honger en klimaatrampen worden onder mensonterende omstandigheden op Griekse eilanden en in Libië in tentenkampen opgesloten. Het aantal autoritaire en rechts-extreme leiders neemt toe. Zij deinzen voor niets terug om hun wil op te leggen en de belangen van het grote geld veilig te stellen, ten koste van de grote meerderheid van de bevolking.

Het is tijd om kleur te bekennen:

  • Tegen discriminatie en racisme, vóór diversiteit en solidariteit !
  • Tegen wapenhandel, oorlogspolitiek en klimaatchaos, vóór een menselijk asielbeleid !
  • Tegen de opmars van extreemrechts, vóór een sociaal en rechtvaardig Nederland !

De morele en ethische waarden waarmee mensen over de hele wereld hun leven richting en inhoud geven, staan beschreven in internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Vluchtelingenverdrag. Deze essentiële waarden – die alle mensen in de wereld insluiten – staan opnieuw onder grote druk. Die waarden moeten wij samen en met volledige inzet verdedigen.

Tegenover angst, intimidatie en geweld zetten wij solidariteit. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Wij verdedigen de democratische verworvenheden en willen een rechtvaardige, solidaire en inclusieve maatschappij. Daarin is geen plaats voor racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, anti-zwart racisme, validisme, haat tegen mensen van de LHBTIQA+ gemeenschap of welke vorm van uitsluiting en discriminatie dan ook – waar ook ter wereld. Internationale solidariteit is een noodzaak.

STA OP EN DEMONSTREER SAMEN MET ONS TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE OP ZATERDAG 21 MAART IN AMSTERDAM.

Download oproep